Projekt interaktywnej mapy Starego Cmentarza w Łodzi jako element edukacji i promocji

Autor

  • Iwona Jażdżewska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geoinformacji
  • Angelika Jasion Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geoinformacji

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-1117.34.06

Słowa kluczowe:

mapa interaktywna, Stary Cmentarz, Łódź, geoinformacja, dziedzictwo kulturowe, GIS

Abstrakt

Stary Cmentarz w Łodzi jest jedną z nielicznych nekropolii, na której pochowano wyznawców trzech wyznań chrześcijańskich: katolików, protestantów i prawosławnych. Jest on niewątpliwą atrakcją turystyczną miasta, a jej zwiedzanie może mieć przemyślany charakter, np. według wybranych kryteriów lub losowy w postaci spaceru. Osoby wybierające się na ten zabytkowy cmentarz, mogą mieć pewne preferencje co do jego zwiedzania w ciągu jednego dnia. Na cmentarzu pochowano wiele znanych osobistości: nauki, kultury, samorządu miasta, żołnierzy, lekarzy, społeczników i innych. Dzięki zebranym informacjom przestrzennym (lokalizacja nagrobka) oraz aprzestrzennym (biografia, fotografie) można wykorzystać możliwości jakie dają Systemy Informacji Geograficznej do wspomagania decyzji turystów. Artykuł przedstawia proces powstawania aplikacji stworzonej wspólnie przez miłośników Starego Cmentarza w Łodzi, pracowników Muzeum Miasta Łodzi oraz specjalistów geoinformacji, którzy postanowili pomóc odwiedzającym Stary Cmentarz w Łodzi. Mogą oni wybrać nagrobki według osobistych preferencji i zaplanować trasę zwiedzania, a także zapoznać się z biogramami i fotografiami postaci, które zostały pochowane na tym cmentarzu. Ma ona walor edukacyjny i promocji miasta.

Bibliografia

Czulda A.B., 2014, Za kurtyną pamięci. Trójwyznaniowy Cmentarz Stary w Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Łódź.

Dominikowski J., 2004, Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej. Dzieje i sztuka 1854–1945, Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź.

Dye A.S., Shaw S.-L., 2007, A GIS-based spatial decision support system for tourists of Great Smoky Mountains National Park, „Journal of Retailing and Consumer Services”, 14: 269–278.

Gaździcki J., 2001, Leksykon geomatyczny, Wieś Jutra, Warszawa.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS: obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gregory I., 2003, A place in history: A guide to using GIS in historical research, [w:] Arts and Humanites Data Service, Oxbow, Oxford.

International Journal of Humanities and Arts Computing, 2009, Edinburgh University Press for the Association for History and Computing.

Jasion A., 2018, Wykorzystanie cyfrowej mapy turystycznej do wspierania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 31: 103–119.

Jażdżewska I., 2010a, Recenzja mapy Ziemia Łódzka, Autor mapy: Piotr Wypych, [w:] Największe atrakcje turystyczne Łodzi i regionu łódzkiego, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 42: 50–52.

Jażdżewska I., 2010b, Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, [w:] Więcek B., Perkowski J. (red.), Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego: współpraca między uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na terenie regionu łódzkiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź: 167–183.

Jażdżewska I., Kaleniewicz A., Maroszek M., Piotrowski K., Rogowski M., 2014, Nowoczesne technologie w planowaniu, zarządzaniu i korzystaniu ze szlaków turystycznych, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji, Wydawnictwo PTTK Kraj: 649–669.

Kemp K.K., 2009, What can GIS offer history?, „International Journal of Humanities and Arts Computing”, 3: 15–19.

Kowalczyk A., 2018, Wykorzystanie metod kartografii i geowizualizacji w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, 5: 80–106.

Kowalski P.J., 2000, Polska kartografia w Internecie, [w:] Kartografia polska u progu XXI wieku, XXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa: 265–289.

Kowalski P.J., 2012, Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, 23: 159–168.

Kubik T., 2009, GIS – rozwiązania sieciowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kulesza M., 2003, Krajobraz kulturowy województwa łódzkiego – mity i rzeczywistość, [w:] Orłowska E., Klementowski J. (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Polskie Towarzystwo Geograficzne o/ Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 75–83.

Lechowski Ł., 2011, Dziedzictwo kulturowe przemysłu elektromaszynowego w Łodzi. Charakterystyka przestrzenna z wykorzystaniem narzędzi GIS, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 11: 219–239.

Leszczyńska M., 2003, Rola GIS w promowaniu turystyki regionalnej, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, 13: 129–133.

Lisek K., Nieścioruk K., 2015, The cartographic methods of presentation and GIS tool in analysis of historical data on the example of Great War cemeteries in southern Poland, „Polish Cartographical Review”, 47: 225–239.

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006, GIS. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lorenc-Karczewska A., Witkowski W., 2002, Dziedzictwo kulturowe. Parki krajobrazowe nie tylko zielone, czyli rzecz o dziedzictwie kulturowym, [w:] Kurowski J.K. (red.), Parki Krajobrazowe Polski Środkowej. Przewodnik sesji terenowych, Łódź.

Opach T., 2008, Internetowa „mała kartografia’’, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 40: 128–143.

Pawlak C., 2009, Piękno ocalone. Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, Łódź.

Szady B., 2016, Spatio-temporal databases as research tool in historical geography, „Geographia Polonica”, 89: 359–370.

http://www.visionofbritain.org.uk.

https://ul-wng.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ca468bcf7a084043a657384e164afb00.

https://www.esri.com/esri-news/arcnews/summer16articles/arcgis-keeps-past-alive-in-municipal-cemetery.

https://www.esri.com/news/arcuser/0609/gisrip.html.

https://www.va.gov/landing_organizations.htm.

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Jażdżewska, I., & Jasion, A. (2018). Projekt interaktywnej mapy Starego Cmentarza w Łodzi jako element edukacji i promocji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, (34), 95-110. https://doi.org/10.18778/1508-1117.34.06