Czy GIS podnosi rangę dyscyplin geograficznych? Znaczenie GIS i GIScience dla geografii

Autor

  • Piotr Werner Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-1117.34.01

Słowa kluczowe:

technologie informacyjne i komunikacyjne, GIS, geografia, cyfryzacja, geograficzny dyskurs naukowy

Abstrakt

Geografowie postrzegają technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym oprogramowanie GIS, jako element nieuchronnych przemian w geografii. Część uważa, że są instrumentami pomocniczymi geografii, część zauważa „cyfrowy zwrot” (digital turn), który odnawia zainteresowanie i związki z takimi dziedzinami, jak computational social sciences oraz data-driven geography w celu uzyskania głębszego wglądu w badania ilościowe, w skali czasowej, wielorozdzielcze i wieloskalowe. Współcześnie różnorodność cyfrowych urządzeń, platform, aplikacji i usług jest nieodłącznym, normalnym i oczekiwanym elementem codziennego życia, a technologie cyfrowe są również standardem medialnym generowania i analizy wiedzy w badaniach jakościowych. W miarę postępu, komercjalizacji i popularyzacji technologii geoprzestrzennych, one same przyczyniają się do rozwoju ontologii i epistemologii przestrzennych. Analiza semantyczna artykułów opublikowanych w najważniejszych czasopismach naukowych dedykowanych różnym dyscyplinom geografii (w latach 2014–2018) dowodzi, że w geograficznym dyskursie naukowym najbardziej aktywne jawią się czasopisma geograficzne podejmujące tematykę interdyscyplinarną, metodologiczną lub z zakresu geografii stosowanej.

Bibliografia

Ash J., Kitchin R., Leszczynski A., 2018, Digital turn, digital geographies?, „Progress in Human Geography”, 42 (1): 25–43.

Goodchild M.F., 2018, Geography and GISCIENCE, [Keynote lecture], http://igu2018.ulaval.ca

Holt-Jensen A., 2018, Geography: history and concepts, Fifth Edition, SAGE Pub., Thousand Oaks, California.

Kitchin R., 2014, The data revolution: big data, open data, data infrastructures and their consequences, SAGE Publications, Los Angeles, California.

Lazer D., Pentland A., Adamic L., Aral S., Barabasi A.-L., Brewer D., Christakis N., Contractor N., Fowler J., Gutmann M., Jebara T., King G., Macy M., Roy D., Van Alstyne M., 2009, SOCIAL SCIENCE: Computational Social Science, „Science”, 323 (5915): 721–723.

McDowell L., 2008, Understanding diversity: the problem of/for theory, [w:] Theory and methods: critical essays in human geography, Contemporary foundations of space and place, Ashgate, Burlington, Vermont: 296–309.

Miller H.J., Goodchild M.F., 2015, Data-driven geography, „GeoJournal”, 80 (4): 449–461.

Onsrud H., Kuhn W., 2016, ADVANCING GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE: the past and next twenty years, S. l.: GSDI Association Press.

Rogers R., 2015, Digital methods, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Rosenberg M., 2017, Geography Journals. Important Geographical Journals, https://www.thoughtco.com/about-geography-journals-1435600 (dostęp: 7.04.2018).

Sui D., Morrill R., 2004, Computers and Geography: From Automated Geography to Digital Earth, [w:] Brunn S.D., Cutter S.L., Harrington J.W. (red.), Geography and Technology, Dordrecht: Springer Netherlands: 81–108; [online] http://link.springer.com/10.1007/978-1-4020-2353-8_5 (dostęp: 4.09.2018).

Unwin P.T.H., 2017, Reclaiming information and communication technologies for development, First edition, Oxford University Press, Oxford–New York, NY.

Werner P., 2013, Kreatorzy, gestorzy i internauci – od baz danych przestrzennych do map numerycznych i wirtualnych globusów, Wizualne Bazy Danych, 36 (2): 239–250.

Yuan M., 2015, Frontiers of GIScience: Evolution, State-of-Art, and Future Pathways, https://www.researchgate.net/publication/269112940_Frontiers_of_GIScience_Evolution_State-of-Art_and_Future_Pathways (dostęp: 3.09.2018).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U., 2018, poz. 1818).

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Werner, P. (2018). Czy GIS podnosi rangę dyscyplin geograficznych? Znaczenie GIS i GIScience dla geografii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, (34), 5-23. https://doi.org/10.18778/1508-1117.34.01