Vol. 45 No. 3/4 (2016)

					View Vol. 45 No. 3/4 (2016)

Zadanie „ Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma "Bulletin of the Section of Logic”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Published: 2016-12-30