Dwadzieścia lat minęło… – analiza bibliograficzna „Biuletynu Szadkowskiego” z lat 2001–2020

Autor

  • Izabela Michalska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.12

Słowa kluczowe:

„Biuletyn Szadkowski”, Szadek, czasopismo naukowe, analiza bibliograficzna

Abstrakt

W bieżącym roku mija 20 lat od ukazania się pierwszego tomu „Biuletynu Szadkowskiego”. W artykule zawarte zostało syntetyczne podsumowanie dotychczasowej, działalności periodyku. Autorka przedstawiła inicjatywę powołania do życia interdyscyplinarnego czasopisma poświęconego ziemi szadkowskiej, skład redakcji i rady redakcyjnej, krąg autorów oraz obszerną analizę bibliograficzną z podziałem opracowań zamieszczonych w poszczególnych tomach na główne grupy tematyczne. Autorzy najchętniej podejmowali szeroko pojętą tematykę historyczną. Znaczna była liczba opracowań biograficznych przybliżających życie i działalność szadkowian oraz artykułów podejmujących problematykę zagospodarowania przestrzennego. Wśród pozostałych opublikowanych w „Biuletynie” tekstów są opracowania poświęcone środowisku przyrodniczemu i dziedzictwu kulturowemu ziemi szadkowskiej, a także analizujące lokalne i regionalne struktury społeczno-gospodarcze.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-28

Jak cytować

Michalska, I. (2020). Dwadzieścia lat minęło… – analiza bibliograficzna „Biuletynu Szadkowskiego” z lat 2001–2020. Biuletyn Szadkowski, 20, 169-193. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.12

Numer

Dział

Articles