Marian Piotrowicz „Kometa” (1923–2019)

Autor

  • Dorota Stefańska Emerytowana nauczycielka historii w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szadku, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szadku

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.11

Słowa kluczowe:

konspiracja, Związek Walki Zbrojnej Armii Krajowej (ZWZ–AK), Rejon VI Szadek

Abstrakt

Marian Piotrowicz związany był z Szadkiem poprzez fakt zamieszkania, edukację oraz działalność konspiracyjną w strukturach ZWZ–AK. Wstąpił do organizacji niepodległościowej działającej na terenie Szadku w marcu 1941 r. i przyjął pseudonim „Kometa”. W ugrupowaniu dowodzonym przez „Orlicza”, pozostawał do dyspozycji komendanta pełniąc obowiązki dowódcy plutonu z zadaniem transportu broni i amunicji. Jako najbliższy współpracownik komendanta wspierał go w poszukiwaniu i werbowaniu odpowiednich osób w szeregi konspiracyjne. Po wojnie w 1945 r. opuścił Szadek. Ukończył w Krakowie Akademię Górniczo-Hutniczą. Jako inżynier pracował w Przedsiębiorstwie Budowy Zakładów Przemysłu Węglowego w Bytomiu, w tym czasie zajmując się nauczaniem w szkołach górniczych. Po przejściu na emeryturę zaangażował się w tworzenie struktur organizacji kombatanckiej, został prezesem Okręgu Śląskiego ŚZŻAK. Był niestudzonym działaczem w krzywieniu idei Polskiego Państwa Podziemnego. W 1989 roku przyczynił się do integracji szadkowskiego środowiska kombatanckiego inspirując powołanie terenowego koła SZŻAK w Szadku.

Bibliografia

Atlas Podziemia Niepodległościowego 1944–1956, IPN, Warszawa 2007.
Google Scholar

Jaskólski W., „Wroniec”. Z działalności ZWZ–AK na Ziemi Sieradzkiej 1939–1945, Łódź 2000, firma wydawnicza IMOR na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
Google Scholar

Lesiakowski K., Konspiracja 1939–1945, [w:] Sieradz. Dzieje miasta, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi, Urząd Miasta Sieradza, Łódź–Sieradz 2014, s. 145–167.
Google Scholar

Lesiakowski K., Sieradz. Dzieje miasta od 1939 roku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi, Urząd Miasta Sieradza, Łódź–Sieradz 2014.
Google Scholar

Mielczarek J., Powiat sieradzki w latach okupacji hitlerowskiej, [w]: J. Śmiałowski (red.), Szkice z dziejów sieradzkiego, Łódź 1977.
Google Scholar

Ossowski A., Struktury terytorialne organizacji niepodległościowych Okręg Łódź AK VII 1944–1945, [w:] Atlas polskiego podziemia niepodległościowego, IPN, Warszawa 2007, s. 380.
Google Scholar

Piotrowicz M. (red.), By czas nie zatarł i niepamięć, ŚZŻAK w Katowicach, Katowice 2009.
Google Scholar

Piotrowicz M., Okręg Śląski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w 20-lecie istnienia, [w:] M. Piotrowicz (red.), By czas nie zatarł i niepamięć, Katowice 2009, s. 178.
Google Scholar

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła ŚZŻAK w Szadku z 26 kwietnia 1997 r. (w zbiorach pracowni historycznej Szkoły Podstawowej w Szadku).
Google Scholar

Sowa P., Komendanci ZWZ–AK w obwodzie sieradzkim, Zduńska Wola 2002, s. 8.
Google Scholar

Stefańska D., Szkoła w Szadku we wspomnieniach i na starej fotografii, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6.
Google Scholar

Żołnierze żelaznych szlaków 1939–1945. Wspomnienia polskich kolejarzy, MON, Warszawa 1988.
Google Scholar

Łódź pamięta o żołnierzach AK, „Dziennik Łódzki” z 18.02.2008 r.
Google Scholar

Stulczewski J. (oprac.), Odeszli na wieczną wartę. Ppłk inż. Marian Piotrowicz ps. „Kometa”, „Biuletyn Informacyjny”, luty 2019, rok XXIX, nr 02(346), s. 62–63.
Google Scholar

Urodziny kapitana. Uroczystość Instytutu Pamięci Narodowej, „Śląski Dziennik Zachodni”, Katowice, 6 marca 2003, s. 2.
Google Scholar

Archiwum ŚZŻAK Okręg Łódź Koło Szadek, Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła ŚZŻAK w Szadku z 26 kwietnia 1997 r. (w zbiorach pracowni historycznej Szkoły Podstawowej w Szadku).
Google Scholar

Archiwum ŚZŻAK Okręg Łódź Koło Szadek, Relacja Feliksa Sędzikowskiego dotycząca ruchu oporu od 1939. Przyjął i opracował Przemysław Sowa w sierpniu 1992 r.
Google Scholar

Archiwum ŚZŻAK Okręg Łódź Koło Szadek, Sprawozdanie Zarządu Koła ŚZŻKA w Szadku z działalności w okresie od 5 marca 1994 do 25 kwietnia 1997 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym (26 kwietnia 1997 r.)
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Relacja Walentego Wesołowskiego opracowana przez Jadwigę Kozłowską, byłą komendantkę WSK ZWZ–AK na Sieradz, ps. „Kora”, „Jagna” z kwietnia 1969 i stycznia 1970 r.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Relacja Stanisława Bednarka ps. „Smuga” dowódcy plutonu w rejonie gminy Szadek. Łódź 28 luty 1970 r. i z 7 kwietnia 1970 r.
Google Scholar

Arkusz Ewidencyjny Komisji Weryfikacyjnej Koła byłych Żołnierzy AK Londyn, Katowice do London WG ORF 240 King Street, 25 grudnia 1989 r. Rękopis Mariana Piotrowicza w posiadaniu autorki.
Google Scholar

Deklaracja uczestnictwa w Stowarzyszeniu Żołnierzy Armii Krajowej okręgu Śląskiego (9 grudnia 1989 r.), rękopis – kopia.
Google Scholar

Informacja o działaniach jednostki AK w rejonie Szadek (obwód Sieradz, okręg AK Łódź) w czasie od odwołania okresu czujności (sierpień 1944) do wkroczenia oddziałów Armii Czerwonej do Szadku – 20 stycznia 1945 r. (Szadek maj 1993).
Google Scholar

Kwestionariusz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej dla osoby ubiegającej się o uznanie uprawnień kombatanckich Marianowi Piotrowiczowi ( 18 kwietnia 1991 r.), maszynopis.
Google Scholar

Legitymacja Krzyża Armii Krajowej nr 39827 (28 lutego 1987 r.), kopia.
Google Scholar

List Mariana Piotrowicza do Czesława Adamkiewicza (Katowice, 26 maja 1996 r.).
Google Scholar

Oświadczenie komendanta rejonu konspiracyjnego Organizacji „SSA” Ludwika Osińskiego „Orlicza”. Radziejów dn. 22 lutego 1975 r.
Google Scholar

Oświadczenie świadka o pracy konspiracyjnej w ZWZ–AK Mariana Piotrowicza „Komety”: Czesława Adamkiewicza „Kuby” (17 luty 1991 r.).
Google Scholar

Oświadczenie świadka o pracy konspiracyjnej w ZWZ–AK Mariana Piotrowicza „Komety”: Danieli Ludwickiej „Wiernej” (Katowice 30 maja 1994 r.).
Google Scholar

Oświadczenie świadka o pracy konspiracyjnej w ZWZ–AK Mariana Piotrowicza „Komety”: Jerzego Kobackiego „Mały Gryf” (Szadek 2 kwietnia 1993 r.).
Google Scholar

Oświadczenie świadka o pracy konspiracyjnej w ZWZ–AK Mariana Piotrowicza „Komety”: Józefa Niedźwieckiego „Miś” (15 września 1995 r.).
Google Scholar

Oświadczenie świadka o pracy konspiracyjnej w ZWZ–AK Mariana Piotrowicza „Komety”: Józefa Sadowskiego „Sępa” (Szadek, 17 marca 1991 r.).
Google Scholar

Oświadczenie świadka o pracy konspiracyjnej w ZWZ–AK Mariana Piotrowicza „Komety”: Kazimierza Jerzego Magiera „Wilka” (Szadek, 17 marca 1991 r.).
Google Scholar

Życiorys Danieli Ludwickiej, spisany w Radziejowie Kujawskim w 1994 r. (kopia w posiadaniu autorki).
Google Scholar

http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,440674,Marian-Piotrowicz-nekrolog.html [dostęp: 29.01.2019].
Google Scholar

https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/49381,95-urodziny-plk-Mariana-Piotrowi-cza-w-Katowicach-26-marca-2018.html [18.02.2019].
Google Scholar

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24411517,zmarl-marian-piotrowicz-by-l-dlugoletnim-prezesem-slaskiego.html [dostęp: 29.01.2019].
Google Scholar

https://tvs.pl/informacje/katowice-pogrzeb-pulkownika-mariana-piotrowicza-komety-zolnierz-armii-krajowej-zmarl-w-wieku-96-lat-wideo/ [dostęp: 30.01.2019].
Google Scholar

https://www.tvp.info/41026314/zarl-zolnierz-armii-krajowej-plk-marian-piotrowicz-ps-kometa [dostęp 21.01.2019, aktualizacja: 26.01.2019].
Google Scholar

https://zdunskawola.naszemiasto.pl/artykul/nnie-zyje-pochodzacy-z-gminy-szadek-plk-marian-piotrowicz,4971288,art,t,id,tm.html [dostęp 28.01.2019].
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-28

Jak cytować

Stefańska, D. (2020). Marian Piotrowicz „Kometa” (1923–2019). Biuletyn Szadkowski, 20, 153-168. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.11

Numer

Dział

Articles