Rosyjska ikona podróżna odkryta na cmentarzu przykościelnym w Lutomiersku

Autor

  • Łukasz Antosik Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami, 90-364 Łódź, ul. Tylna 1
  • Błażej Muzolf Zespół Badań Konserwatorskich Lutomiersk

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.10

Słowa kluczowe:

ikona podróżna, szkaplerz, jedwab, Lutomiersk, badania archeologiczne

Abstrakt

W 2018 roku przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Lutomiersku prowadzone były sondażowe badania archeologiczne. W ich wyniku w jednym z grobów natrafiono na brązową lub mosiężną ikonkę podróżną powstałą w wytwórni w Guślicach (Rosja) w XIX lub na początku XX w. Lutomierski egzemplarz ikony jest tryptykiem, składającym się na podobieństwo ołtarza. We wnętrzu umieszczona jest postać Matki Boskiej Iwerskiej, której pierwowzór związany jest z monastyrem Iwiron na Górze Athos w Grecji. Przedmiot dodatkowo znajdował się w woreczku jedwabnym. Znalezisko to poświadcza, że na lutomierskim cmentarzu przykościelnym być może chowano także wyznawców prawosławia.

Bibliografia

Antosik Ł., Muzolf B., Analiza technologiczna nowożytnych fragmentów tekstylnych z Lutomierska, pow. Pabianice województwo łódzkie, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna” 2010–2012, nr 45, s. 427–435.
Google Scholar

Chmielewski T.J., Po nitce do kłębka… O przędzalnictwie i tkactwie młodszej epoki kamienia w Europie środkowej, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009.
Google Scholar

Głąb Z., Socjotopografia Lutomierska (XIII–XVIII w.), Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2017.
Google Scholar

Grupa M., Rybka K., Wyniki prac konserwatorskich przy mieczu ze stanowiska Lutomiersk–Koziówki 3a–c, [w:] R. Grygiel (red.) Lutomiersk–Koziówki, stanowisko 3a–c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny, „Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” 2012, nr 39, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
Google Scholar

Jabłońska J., Tkaniny z badań archeologicznych na wyspie spichrzów w Gdańsku w latach 2004–2006, [w:] H. Paner, M. Fudziński, Z. Borcowski (red.), Stan badań archeologicznych miast w Polsce, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 201–214.
Google Scholar

Kenig P., Stysińska W., Muzeum Techniki i Włókiennictwa w Bielsku-Białej. Zarys dziejów bielskiego przemysłu i przewodnik po ekspozycji włókienniczej, Muzeum w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008.
Google Scholar

Maik J., Sploty jedwabnych tkanin wykopaliskowych znalezionych w Polsce, [w:] M. Głosek (red.), Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź 1997, s. 173–184.
Google Scholar

Maik, J., Wstępne wyniki badań średniowiecznych i nowożytnych tekstyliów z wykopalisk w Elblągu, „Archeologia Elbingensis” 1997, t. 2, s. 155–170.
Google Scholar

Michałowska M., Leksykon włókiennictwa, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2006.
Google Scholar

Nahlik A., Wyniki analizy tkanin, [w:] A. Nadolski, A. Abramowicz, T. Poklewski (red.), Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią, „Acta Archaeologica Uniwersitatis Lodziensis” 1959, nr 7, s. 140–141.
Google Scholar

Sawicki P., Rosyjska ikona metalowa w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów Piotr Sawicki, Wydawnictwo Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2014.
Google Scholar

Szymczakowa A., Szlachta sieradzka w XV wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
Google Scholar

Szymczakowa A., Włość Lutomierskich u schyłku średniowiecza, „Rocznik Łódzki” 2005, t. LII, s. 151–176.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-09-28

Jak cytować

Antosik, Łukasz, & Muzolf, B. (2020). Rosyjska ikona podróżna odkryta na cmentarzu przykościelnym w Lutomiersku. Biuletyn Szadkowski, 20, 145–151. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.10

Numer

Dział

Articles