Heterogeniczność przestrzenna postaw wyborczych mieszkańców gminy Szadek w wyborach europejskich i parlamentarnych w 2019 roku

Autor

  • Paulina Kurzyk Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.05

Słowa kluczowe:

wybory parlamentarne, wybory europejskie, gmina Szadek

Abstrakt

W artykule zaprezentowano dysproporcje postaw wyborczych mieszkańców gminy Szadek podczas głosowań w 2019 r. Wybory, które odbyły się w zeszłym roku, miały charakter zarówno ponadnarodowy (wybory do Parlamentu Europejskiego), jak i krajowy (wybory parlamentarne). Zachowania wyborcze, które uwzględniono w pracy, obejmowały poparcie dla poszczególnych partii oraz frekwencję. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy tradycyjny model podziału polskiej sceny politycznej (oś interesów i oś wartości) jest nadal zauważalny na obszarach miejsko-wiejskich, charakteryzujących się określonymi cechami historyczno-kulturowymi.

Bibliografia

Hryniewicz J., Jałowiecki B., System polityczny a rozwój gospodarczy, Seria „Studia Regionalne i Lokalneˮ 1997, nr 53.
Google Scholar

Kowalski M., Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju, [w:] M. Kowalski (red.), Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa 2003, s. 17.
Google Scholar

Kowalski M., Zachowania wyborcze ludności wiejskiej a sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi – identyfikacja procesów, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, „Studia Obszarów Wiejskich”, Warszawa 2004, s. 132.
Google Scholar

Kowalski M., Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych mieszkańców gminy Szadek w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16, s. 243−256.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.12

Krzemiński P., Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005–2007 – wzory przestrzennych zróżnicowań, „Przegląd Geograficzny” 2009, t. 81, nr 2, s. 259–281.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.5

Krzyżanowska N., O nierówności płci w sferze publicznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji, Rzeszów 2006, s. 397.
Google Scholar

Osiński J., Pytlik B., Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2016, nr 3, s. 11−39.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.3.1

Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997, s. 158.
Google Scholar

Rulka M., Problem niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego – przyczyny i sposoby jej zwiększenia, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 1, s. 115−124.
Google Scholar

Sobczyński M., Kilka uwag o metodologii geografii wyborczej wielkiego miasta w Polsce, [w:] M. Kowalski (red.), Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa 2003, s. 117.
Google Scholar

https://pe2014.pkw.gov.pl/pl/ [dostęp: 9.12.2019].
Google Scholar

https://pe2019.pkw.gov.pl/pe2019/pl/frekwencja/pl [dostęp: 10.12.2019].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-09-28

Jak cytować

Kurzyk, P. (2020). Heterogeniczność przestrzenna postaw wyborczych mieszkańców gminy Szadek w wyborach europejskich i parlamentarnych w 2019 roku. Biuletyn Szadkowski, 20, 73–85. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.05

Numer

Dział

Articles