Ksiądz Antoni Orchowski (1872–1923) – proboszcz i dziekan w Szadku

Autor

  • Mariusz Budkiewicz Ks. mgr lic., wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, członek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.04

Słowa kluczowe:

parafia w Szadku, Kościół katolicki, duchowni

Abstrakt

Artykuł prezentuje sylwetkę księdza Antoniego Orchowskiego (1872−1923), administratora i proboszcza parafii w Kwiatkowicach (1904−1906), Męce (1907−1913), Brudzewie Kolskim (1913−1920) i Szadku (1920−1923). Gorliwy kaznodzieja, duszpasterz, dziekan szadkowski, patriota, publicysta i poeta. Udzielał się na niwie społecznej u progu niepodległości Polski. Kapłan otwartego serca na potrzeby parafian, pełen pokory, wyśmienitego intelektu, którego imię w każdym czasie winno być z czcią wspominane.

Bibliografia

Archiwum Diecezjalne we Włocławku: Akta ks. Antoniego Orchowskiego, sygn. pers. 233.
Google Scholar

Archiwum Diecezjalne we Włocławku: Akta ks. Jana St. Żaka, sygn. pers. 416.
Google Scholar

Archiwum Diecezjalne we Włocławku: Akta parafii Szadek (1920−1939), sygn. par. 198.
Google Scholar

Catalogus Ecclesiarum et Utriusque Cleri tam saecularis quam regularis dioecesis wladislaviens isseucalissiensis, 1896−1923.
Google Scholar

„Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1288.
Google Scholar

„Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1290.
Google Scholar

„Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” (KDKK), 1913−1923.
Google Scholar

„Rocznik Diecezji Włocławskiej” 1932.
Google Scholar

„Rozwój” 1906, nr 195.
Google Scholar

„Tydzień Piotrkowski” 1904, nr 52.
Google Scholar

„Tydzień Piotrkowski” 1905, nr 37.
Google Scholar

„Ziemia Sieradzka” 1921−1922.
Google Scholar

„Zorza” 1905, nr 37.
Google Scholar

Budkiewicz M., Maksymilian M. Kolbe. Męczennik ze Zduńskiej Woli, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 2019.
Google Scholar

Dębiński J., Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918−1939, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
Google Scholar

Diecezja Włocławska 2000, Włocławek 2001.
Google Scholar

Frątczak W., Monografia parafii Jeziorsko, Wydawnictwo Lega, Włocławek 2006.
Google Scholar

Michalski M., Społeczeństwa miast Szadek i Zduńska Wola oraz gmin wiejskich: Szadek, Zapolice i Zduńska Wola, [w:] J. Stulczewski (red.), Społeczeństwo i dzieje ziem powiatu zduńskowolskiego w walce o niepodległość, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 2018, s. 87−106.
Google Scholar

Niedźwiedzki S., Śp. Ks. Antoni Orchowski, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1923, t. 17, nr 6, s. 219−223.
Google Scholar

Orchowski A., Dwór i plebania. Dzieje cichych ustroni, Warszawa 1904.
Google Scholar

Rulka K., Jan Stanisław Żak − proboszcz w Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8, s. 31−47.
Google Scholar

Stefańska D., Jednodniówka. Wymodlili ją prorocy, poeci, Towarzystwo Przyjaciół Szadku, Szadek 2004.
Google Scholar

Stefańska D., Stowarzyszenie młodzieży polskiej w Szadku w latach 1919−1933, „Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14, s. 151−172.
Google Scholar

Stulczewski J., Dzieje Banku Spółdzielczego w Szadku w latach 1906–2016, Szadek 2016.
Google Scholar

Stulczewski J., Żydzi w Szadku – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10, s. 141−160.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-28

Jak cytować

Budkiewicz, M. (2020). Ksiądz Antoni Orchowski (1872–1923) – proboszcz i dziekan w Szadku. Biuletyn Szadkowski, 20, 55-72. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.04

Numer

Dział

Articles