Źródła finansowania komunalnych inwestycji infrastrukturalnych – przykład gminy Szadek

Autor

  • Bartosz Bartosiewicz Uniwersytet Łódzki, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.08.12

Abstrakt

Infrastructure development by local governments in Poland is among the most important and the most difficult (in financial terms) local undertakings. In many cases the only possibility to expand or modernise the existing infrastructure is to secure external funding, i.e. to obtain non-budgetary funds. This is particularly important for small communes, where revenues do not meet their needs. Szadek is an example of such a commune. External funding covered about 50% of municipal infrastructure development costs in the period 1995–2007, which is an average value for small communes in the region of Łódź. The commune of Szadek is also an example of insufficient efforts to obtain EU funding for infrastructure development projects intended to enhance the quality of the natural environment and the quality of life of the inhabitants.

Bibliografia

Bartosiewicz B., Infrastruktura komunalna na terenie gminie Szadek – stan obecny i kierunki rozwoju, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6.
Google Scholar

Bartosiewicz B., Źródła finansowania komunalnych inwestycji infrastrukturalnych – przykład gmin miejsko-wiejskich województwa łódzkiego, [w:] Rydz E. (red.), Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Słupsk 2007.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.08.12

Brzozowska K., Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach Project Finance, „Rozprawy AR w Szczecinie” 2003, nr 220.
Google Scholar

Dziemianowicz, W., Świaniewicz P. (red.), Gmina pasywa, „Studia KPZK PAN” 2007, Warszawa, t. 114.
Google Scholar

Ginsbert J., Drogi żelazne Rzeczpospolitej, Warszawa 1937.
Google Scholar

Jastrzębska M., Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 9 (177).
Google Scholar

Kołodziejczyk D., Sytuacja finansowa jako czynnik rozwoju lokalnego, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 12 (132).
Google Scholar

Sobiech K., Luka infrastrukturalna w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej, „Zeszyty Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii AE w Poznaniu” 2006, z. 26.
Google Scholar

Szymańska A., Fundusze unijne i europejskie 2007–20013 dla mieszkańców obszarów wiejskich, Warszawa 2008.
Google Scholar

Węgłowski M., Finansowanie lokalnych inwestycji infrastrukturalnych, „Sprawy Mieszkaniowe” 2001, z. 1–2.
Google Scholar

Wieliczko B., Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób finansowania usług publicznych, „Gospodarka Narodowa” 2002, nr 11–12.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2008-12-30

Jak cytować

Bartosiewicz, B. (2008). Źródła finansowania komunalnych inwestycji infrastrukturalnych – przykład gminy Szadek. Biuletyn Szadkowski, 8, 179–188. https://doi.org/10.18778/1643-0700.08.12

Numer

Dział

Articles