Aktywność społeczna mieszkańców gminy Szadek

Autor

  • Wanda Nowak

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.13

Bibliografia

Borkowski, J., Gurnicz A., Kółka rolnicze w II Rzeczypospolitej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.
Google Scholar

Pielesiak I., Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku, ,,Biuletyn Szadkowski" 2007, t. 7, s. 143-154.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.07.09

Pilch T., Środowisko lokalne -struktura, funkcje, przemiany, [w:] Pedagogika społeczna, red. T. Pilich, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995. Środa M., Kobiety i władza, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-12-30

Jak cytować

Nowak, W. (2014). Aktywność społeczna mieszkańców gminy Szadek. Biuletyn Szadkowski, 14, 203–207. https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.13

Numer

Dział

Articles