Sejmiki szlachty sieradzkiej w Szadku w latach 1668–1695. Zestawienie chronologiczne

Autor

  • Michał Kobierecki Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Nowożytnej, 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.08

Słowa kluczowe:

Sieradz, nobility's diets, Szadek

Abstrakt

The presented list of the local diets (sejmiki) was based on the analysis ofthree sources, the city court books of Sieradz, the Pawiński Files Teki Pawińskiego and Pstrokoński Files Teki Pstrokońskiego. In the case of the first one I made use of a collection of accounts where lauda, local diets universals, protestations and confederation acts were included. In the case of Teki Pawińskiego and Teki Pstrokońskiego there were the 19th century copies from the above mentioned city court books of Sieradz and Piotrkow that no longer exist. The collation allowed to prepare the chronology of Sieradz diets and to eliminate mistakes particularly as far as surnames are concerned.  

The records concerning local diets, including lauda, were included in city court books, which was to confirrn the validity ofacts and to constitute the source of knowledge about decisions taken before. In the case of the town of Sieradz both lauda and protestations as well as manifestations of political nature related to local diets were included in account books which was similar to the practice followed in Wielkopolska. The list does not com­prise all the local diets that took place during the reigns of two monarchs Michał Korybut Wisniowiecki and Jan III Sobieski as their lauda have not survived until the present. The local diets in the Sieradz voivodship were called by the monarch, while the elective ones by the voivode or the castellan of Sieradz, who twice called the nobility to gather at local diets. Occasionally the local diets lauda lacked the place or date of transcription or two different ones were stated.

Bibliografia

Bielecka J., Kancelaria grodzka wielkopolska w XVI-XVIII wieku, ,,Studia Źródłoznawcze" 1957, t. 1, s. 119-153.
Google Scholar

Bielecka J., Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich XIV-XVIII w., ,,Archeion" 1954, t. 22, s. 129-155.
Google Scholar

Burkietowicz A., Sejmik sieradzki w latach 1669-1717, Miejska Biblioteka Publiczna, Sieradz 2009.
Google Scholar

Diariusz sejmu koronacyjnego 1669 roku, oprac. K. Przyboś, M. Ferenc, Wydawnictwo Historia Iagellonica, Kraków 2004.
Google Scholar

Dworzaczek W., Genealogia. Tablice, PWN, Warszawa 1959.
Google Scholar

Jop R., Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w drugiej połowie XVII wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
Google Scholar

Kobierecki M., Chronologia sejmików i zjazdów szlachty województwa sieradzkiego w latach 1668-1696, ,,Przegląd Nauk Historycznych" 2006, R. 5, nr 2, s. 5-28. Konopczyński W., Chronologia sejmów polskich 1493-1793, PAN, Kraków 1948. Litak S., Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006.
Google Scholar

Łosowski J., Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, UMCS, Lublin 2004.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Urząd Miasta, Szadek 1995.
Google Scholar

Opis aktów przechowywanych w warszawskiem Archiwum Głównem, t. 2: Akta ziemskie i grodzkie XIV-XVIII w. województw Wielkopolskich, Warszawskie Archiwum Główne, Warszawa 1917.
Google Scholar

Płaza S., Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa sieradzkiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572-1632). Część I, PWN, UJ, Kraków 1987.
Google Scholar

Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, W. Stanek, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1990.
Google Scholar

Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1993.
Google Scholar

Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1993.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-12-30

Jak cytować

Kobierecki, M. (2014). Sejmiki szlachty sieradzkiej w Szadku w latach 1668–1695. Zestawienie chronologiczne. Biuletyn Szadkowski, 14, 113–133. https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.08

Numer

Dział

Articles