Charakterystyka przestrzenna i gospodarcza sołectwa Wielka Wieś

Autor

  • Katarzyna Milewska Uniwersytet Łódzki, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.09

Bibliografia

Chlebowski B., Sulimierski F. I in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V, Warszawa 1984.
Google Scholar

Czerwczak R., Sołectwo Wielka Wie w gminie Szadek – monografia geograficzna, praca licencjacka, UŁ, Łódź 2003.
Google Scholar

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564–1545, cz. I, wyd. A. Tomczak, C. Ohryzko-Włodarska, J. Włodarczyk, Bydgoszcz 1961.
Google Scholar

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628–1632, cz. II: Województwo sieradzkie, wyd. Z. Guldon, Wrocław 1969.
Google Scholar

Materiały statystyczne Urz du Gminy i Miasta Szadek.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2003-12-30

Jak cytować

Milewska, K. (2003). Charakterystyka przestrzenna i gospodarcza sołectwa Wielka Wieś . Biuletyn Szadkowski, 3, 127–138. https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.09

Numer

Dział

Articles