Problemy gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich. Przykład gminy Szadek

Autor

  • Andrzej Nowak Uniwersytet Łódzki, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.07

Bibliografia

Burchard J., Zagrożenie i ochrona jakości wód, [w:] Olaczek R., Warcholi ska A. U. (red.), Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody, Wyd. UŁ, Łódź 1999.
Google Scholar

Kleczkowski A. S., Ochrona wód podziemnych, Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, Łódź 1984.
Google Scholar

Królikowski A. J., Gospodarka wodno-ściekowa na terenach niezurbanizowanych, Biuro Bada i Wdrożeń Ekologicznych Sp. z o.o, Białystok 1994.
Google Scholar

Nowak A., Zasoby i jako wód podziemnych w gminie Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2, (red. T. Marszał).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.01.09

Pobrania

Opublikowane

2003-12-30

Jak cytować

Nowak, A. (2003). Problemy gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich. Przykład gminy Szadek. Biuletyn Szadkowski, 3, 111–118. https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.07

Numer

Dział

Articles