Rozwój przestrzenny i współczesna struktura morfogenetyczna Szadku

Autor

  • Mariusz Kulesza Uniwersytet Łódzki, Zakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.03

Bibliografia

Chlebowski B. i Sulimierski F. i in. (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1–14, Warszawa 1880–1895, t. 15, cz. 1–2, Warszawa 1900–1902.
Google Scholar

Szadek, Plan von der gehalten speciellen Vermessung der königlichen immediat Stadt Szadek z 1808 r., Weichert, AGAD Warszawa, Zb. Kart., 486–19.
Google Scholar

Szadek, Mappa pomiarowa territorium miasta powiatowego Szadek z 1824 r., W. Bergmann (1:1500), AGAD Warszawa, Zb. Kart., 184–3.
Google Scholar

Szadek, Mappa pomiarowa realności do miasta powiatowego Szadek należących z 1826 r., Bergmann (1:5000), AGAD Warszawa, Zb. Kart., 195–20.
Google Scholar

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
Google Scholar

Goldberg J., Szadek. Studium historyczno-urbanistyczne miasta, Łódź 1961.
Google Scholar

Kaczmarek R., Źródła do dziejów miast łódzkiego okręgu przemysłowego, Warszawa 1958.
Google Scholar

Lustracja z 1616 r., AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego, XLVI 104.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek1995.
Google Scholar

Rosin R., Miasta regionu łódzkiego. Próba periodyzacji dziejów, Region Łódzki. Studia i Materiały, Łódź 1971.
Google Scholar

Studium historyczno-konserwatorskie miasta Szadek, Kielce 1989.
Google Scholar

Trawkowski S., Historia kultury średniowiecznej w Polsce, Warszawa 1963.
Google Scholar

Wyrobisz A., Badania nad historią małych miast w Polsce, „Przegląd Historyczny”,1968, t. I.
Google Scholar

Zajączkowski S., Sprawa pierwszego zapisu. W świetle bada nad osadnictwem dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej, „Rocznik Łódzki”, 1963, t. VII (X).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2003-12-30

Jak cytować

Kulesza, M. (2003). Rozwój przestrzenny i współczesna struktura morfogenetyczna Szadku. Biuletyn Szadkowski, 3, 55–71. https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.03

Numer

Dział

Articles