Założenie dworsko-parkowe w Dziadkowicach

Autor

  • Roman Kopacki Uniwersytet Łódzki, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.08

Bibliografia

Castr. Sirad. obl. susc. inser. , AGAD, Warszawa.
Google Scholar

Dwór polski w XIX w. Zjawisko historyczne i kulturowe, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, red. J. Baranowski, Warszawa 1992.
Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski, t. I–XIV, Warszawa 1880–1895.
Google Scholar

Dudziński P., Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997.
Google Scholar

Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, oprac. E. Szelągowska, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, archiwum Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Sieradzu: Dziadkowice, 1992.
Google Scholar

Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996.
Google Scholar

Księga Wieczysta majątku w Dziadkowicach pod nr 24, KW 10414, Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli.
Google Scholar

Pawiński A., Źródła dziejowe, t. XII: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. I: Wielkopolska, Warszawa 1883.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2005-12-30

Jak cytować

Kopacki, R. (2005). Założenie dworsko-parkowe w Dziadkowicach. Biuletyn Szadkowski, 5, 179–188. https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.08

Numer

Dział

Articles