An attempt to evaluate some personality characteristics of Wrocław high school graduates of different pubescence age

Authors

  • Ewa Kolasa Department of Anthropology, University of Wrocław, Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław, Poland
  • Wioleta Umławska Department of Anthropology, University of Wrocław, Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław, Poland
  • Ewa Olszewska Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Krakowska 28, 50-425 Wrocław, Poland

DOI:

https://doi.org/10.18778/1898-6773.63.05

Keywords:

pubescence, personality, menarche, sexual maturity

Abstract

An attempt was made to establish the correlation between the time of reaching sexual maturity and the level of psychical development. The material consisted of data obtained from schoolgirls of final classes of 6 secondary schools. In a questionnaire, the girls provided retrospective data concerning the age of menarche, and replied to questions being the basis for sexual maturity evaluation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALLPORT G.W., 1970, Structure et developpement de la personalite. Delachaux et Niestle, Neuchatel
View in Google Scholar

BADURA-MADEJ W., 1980, Zagadnienie rozwoju w psychologii, [in:] Zaburzenia psychiczne u młodzieży, M. Orwid (ed.), PZWL, Warszawa, pp. 13-37
View in Google Scholar

BODZSAR E.B., 1999, Some psychosocial aspects of puberty, IV-th International Anthropological Congress of Ales Hrdlicka, Prague and Humpolec (31.08-4.09.1999), Abstracts, p. 17
View in Google Scholar

BOMBA J., 1981, Biologiczne problemy okresu dojrzewania i ich psychiczne następstwa, [in:] Zaburzenia psychiczne u młodzieży, M. Orwid (ed.), PZWL, Warszawa, pp. 38-53
View in Google Scholar

CHŁOPKIEWICZ M., 1987, Osobowość dzieci i młodzieży, rozwój i patologia, Wyd. Szkol. i Pedag., Warszawa, pp. 139-143
View in Google Scholar

GADAMSKA T., K. ZMYSŁOWSKA, Z. GAJEWSKA-ZBIEGIEŃ, 1997, Wybrane aspekty rozwoju psychicznego u młodzieży, Medycyna Wieku Rozwojowego, 1, 191-205
View in Google Scholar

HULANICKA B., 1986, O wpływie czynników psychicznych na dojrzewanie, Mat. i Prace Antr., 107, 45-80
View in Google Scholar

HURLOCK E.B., 1965, Rozwój młodzieży, PWN, Warszawa
View in Google Scholar

HURLOCK E.B., 1985, Rozwój dziecka, PWN, Warszawa
View in Google Scholar

ILG F.L., L.B. AMES, S.M. BAKER, 1998, Rozwój psychiczny dziecka, cz. 2, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk
View in Google Scholar

JACZEWSKI A., 1995, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wyd. Szkol. i Pedag., Warszawa
View in Google Scholar

JACZEWSKI A., B. WOYNAROWSKA, 1982, Dojrzewanie, Wyd. Szkol. i Pedag., Warszawa KOMOROWSKA M., 1963, Z zakresu pokwitania dziewcząt, PZWL, Warszawa
View in Google Scholar

ŁUCZAK E., 1994, Poziom rozwoju fizycznego dzieci z trudnościami szkolnymi, Szkoła Specjalna, 1, 17-29
View in Google Scholar

ŁUCZAK E., T. ŁASKA-MIERZEJEWSKA, 1990, Rozwój fizyczny i stan zdrowia dzieci z rodzin alkoholicznych, Problemy Opiekuńczo-Wychow., 9, 140-143
View in Google Scholar

MOFFIT T.E., A. CASPI, J. BELSKY, P.A. SILVA, 1992, Childhood experience and the onset of menarche. A test of sociobiological model, Child Development, 63, 47-58
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1992.tb03594.x

OBUCHOWSKA I., 1983, Okres dorastania, Inst. Wyd. ,,Nasza Księgarnia", Warszawa
View in Google Scholar

OBUCHOWSKA I., 1996, Drogi dorastania i psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców, Wyd. Szkol. i Pedag., Warszawa
View in Google Scholar

OBUCHOWSKI K., 1972, Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa
View in Google Scholar

REYKOWSKI J., 1977, O rozwoju osobowości, Studia Filozoficzne, 7, 49-63
View in Google Scholar

RÓŻYCKA J., 1968, Badania nad współzależnością między rozwojem umysłowym a fizycznym dzieci, Ossolineum, Wrocław
View in Google Scholar

SMOLEŃSKA Z.M., G. WIECZORKOWSKA, 1993, Kryteria wartościowania u młodzieży warszawskiej w latach 1985-1990, Psychol. Wychowawcza, 2, 122-132
View in Google Scholar

SPIONEK H., 1973, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa
View in Google Scholar

STRZYŻEWSKI S., 1974, Tempo dojrzewania biologicznego a niektóre cechy osobowości dziewcząt w wieku dorastania, Roczniki Naukowe AWF Katowice, 3
View in Google Scholar

SURBEY M.K., 1990, Family composition, stress and the timing of human menarche, [in:] Socioendocrinology of Primate Reproduction, T.E. Ziegler & F.B. Bercovitch (eds.), Wiley-Liss, New York, pp. 11-32
View in Google Scholar

WIŚNIEWSKI C., 1998, Kształtowanie osobowości. Edukacja i Dialog, 34, 16-20
View in Google Scholar

ZAZZO B., 1972, Oblicza młodości - psychologia różnicowa wieku dorastania, PWN, Warszawa
View in Google Scholar

ZDUNKIEWICZ L., 1970, Niektóre aspekty biologiczne uwarunkowań postępów szkolnych uczniów szkół podstawowych, Krajowy Zjazd Medycyny i Higieny Szkolnej, Warszawa, Abstracts, 15-16
View in Google Scholar

ŻEBROWSKA M., 1986, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa
View in Google Scholar

ŻUKOWSKI R., 1966, Badania nad rozwojem fizycznym, sprawnością fizyczną i sprawnością umysłową młodzieży szkół podstawowych Warszawy, Roczniki Naukowe AWF, Warszawa, 6, 233-260
View in Google Scholar

Downloads

Published

2000-06-30

How to Cite

Kolasa, E., Umławska, W., & Olszewska, E. (2000). An attempt to evaluate some personality characteristics of Wrocław high school graduates of different pubescence age. Anthropological Review, 63, 73–84. https://doi.org/10.18778/1898-6773.63.05

Issue

Section

Articles