Social position in a peer group of school-aged boys and selected biological parameters

Authors

  • Tomasz Kulik Department of Anthropology, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wrocław, Poland
  • Sławomir Kozieł Department of Anthropology, Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wrocław, Poland

DOI:

https://doi.org/10.2478/anre-2020-0032

Keywords:

body height, BMI, stage of maturation, social position, peer group

Abstract

The period of adolescence includes biological, psychological and social maturation. All these processes complement and affect each other. The ultimate goal is the transition from childhood to adulthood which enables individuals to become socialized beings, who are psychologically mature and able to pass on their genetic inheritance. In the process of reaching full maturity, adolescents are exposed to both positive and negative stimuli the socio-cultural environment. In the process of socialization, the influence of peers, and the maturing into social roles is important. At the same time, adolescents mature biologically. A holistic understanding of the sequence of changes that occur during adolescence foregrounds the significance of biology in informing emotions and cognition. Research conducted on adolescents from Wrocław, Poland, showed the impact that physical development plays on social development within a school peer group. Adolescents with a slower pace of maturity, lower BMI, and lower body height achieved the lowest social status in the group’s hierarchy. These adolescents also became victims of peer rejection. The role of scapegoat assigned to them highlighted and completed the symptomatic rejection process, which highlighted negative social group behaviours. In contrast, their peers from the same classes, with higher biological parameters, became leaders in the school’s social groups. Furthermore, sociometric ‘stars’, leaders and gray eminences, compared to scapegoats, achieved maturity faster, and had greater body height and higher BMI among all age groups.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bardziejewska M. 2015. Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? In: A Brzezińska, editor. Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. pp 346.
View in Google Scholar

Beisert M. 2006. Trud dorastania seksualnego. In: M Beisert, editor. Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: PWN. pp 145–70.
View in Google Scholar

Bem SL. 2000. Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: GWP.
View in Google Scholar

Bernes RM. 2007. Child, Family, School Community. Socialization and Support. Belmont: Thomson Wadsworth.
View in Google Scholar

Biel K, Kusztal J. 2011. Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, dzia-łania profilaktyczne i pomocowe. Kraków: WAM. pp. 48.
View in Google Scholar

Bordini B, Rosenfield R. 2011. Normal pubertal development: Part II: clinical aspects of puberty. Pediatr Rev 32:281–92.
View in Google Scholar

Borzucka-Sitkiewicz. 2013. Modele i postacie uwarunkowań agresji adolescentów. In: D. Borecka-Biernat, editor. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężenia. Warszawa: Difin. pp 45.
View in Google Scholar

Cameron AJ. 2008. A phase III randomized comparison of lapatinib plus capecitabine versus capecitabine alone in women with advanced breast cancer that has progressed on trastuzumab: updated efficacy and bio-marker analyses. Breast Cancer Research and Treatment volume 112, pages 533–43.
View in Google Scholar

Chyra-Jach D, Kaletka Z, Kasperczyk. 2020. The role of physiologically occurring elements in semen and effect of heavy metals on semen. Annales Academiae Medicae Silesiensis 74:1–13.
View in Google Scholar

Dambach KE. 2003. Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
View in Google Scholar

Deptuła M. 2013. Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar

Grammer K. 1982. Wettbewerb und Kooperation: Strategien des Eingriffs in Konflikte unter Kindern einer Kindergartengruppe. Dr. Thesis 1–108, at papers://eba95c07-21c6-4247-a2f7-57339f1ca15a/Paper/p12291.
View in Google Scholar

Henrich J, Gil-White FJ. 2001. The evolution of prestige: Freely conferred deference as a mechanism for enhancing the benefits of cultural transmission. Evol Hum Behav 22:165–96.
View in Google Scholar

Hold-Cavell B. 1992. ‘Attention structure’ or ‘visual regard’ as measurement of social status in groups of children. World Futur J Gen Evol 35:115–39.
View in Google Scholar

Hymel S, Vaillancour P, McDougall P, Renshaw PD. 2002. In: PK Smith, and CH Hart, editors. Peer acceptance and rejection in childhood. Oxford: Blackwell Publishing.
View in Google Scholar

Izdebski Z, Jaczewski A. 2001. Rozwój seksualny. W: A. Jaczewski, editor. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. pp 245–88.
View in Google Scholar

Jankowiak B. 2017. Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży: studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
View in Google Scholar

Jarosz E. 2007. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. In: K. Juszczyk-Frelkiewicz, and G. Libor, editors. „Contemporary family – comparative perspective”. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. pp 150–61.
View in Google Scholar

Kaleta K. 2010. Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. In: K Kaleta K, and J Mróz J, editors. Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i wychowania. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. pp 34–63.
View in Google Scholar

Kołodziejczyk A. 2011. w: Trempała W.,(red.), Psychologia rozwoju człowieka, Późne dzieciństwo – Młodszy wiek szkolny. Warszawa: Wydawnictwo PWN. s. 246.
View in Google Scholar

Kupersmidt JB, Coie JD. 1990. Preadolescent peer status, aggression, and school adjustment as predictors of externalizing problems in adolescence. Child Development 61(5):1350–62.
View in Google Scholar

Łobocki M. 2006. Metody i techniki badań pedagogicznych Kraków. pp 173–4.
View in Google Scholar

Misiuk A. 2015. Porównanie procedur analizy wyników uzyskanych za pomocą klasycznej techniki Moreno. Przegląd Pedagogiczny 1(29). Repoztorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
View in Google Scholar

Musialska K. 2011. Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej. Kraków: Impuls. s. 59–61.
View in Google Scholar

Musialska K. 2011a. Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej. Kraków: Impuls. s. 84.
View in Google Scholar

Musialska K. 2011b. Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej. Kraków: Impuls. s. 27
View in Google Scholar

Newcomb A, Bukowski W, Pattee L. 1993. Children’s peer relations: A meta-Analytic Review of Popular, Neglected, Controversial, and Average Sociometric Status. Pschological Bulletin, 113, 1, 99–128
View in Google Scholar

Olweus D. 2007. Mobbing – fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Santorski & CO. s. 56.
View in Google Scholar

Olweus D. 2007a. Mobbing – fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Santorski & CO. s. 92.
View in Google Scholar

Pilkiewicz M. 1973. Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań, w: „Materiały do nauczania psychologii” red. L. Wołoszynowa, Seria III. t. 2. Warszawa: PWN. s. 226.
View in Google Scholar

Pluta M. 2019. Funkcjonowanie biopsychospołeczne adolescentów z chorobą nowotworową i możliwości ich pedagogicznego wsparcia. Bydgoszcz: Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
View in Google Scholar

Rogol A, Roemmich J, Clark P. 2002. Journal of Adolescent Health Volume 31, Issue 6, Supplement 192–200.
View in Google Scholar

Schaffer HR. 2005. Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.
View in Google Scholar

Schaffer HR. 2010. Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia, Kraków: Wydawnictwo UJ.
View in Google Scholar

Siniarska A. Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś. Warszawa: Muzeum Historii Polski. s. 27.
View in Google Scholar

Sisk CL, Zehr JL. 2005. Pubertal hormones organize the adolescent brain and bevior, Frontiers In Neuroendocrinology, 26: 163–74.
View in Google Scholar

Urban B. 2015. Agresja młodzieży i wykluczenie rówieśnicze. Warszawa: PWN. s. 83.
View in Google Scholar

Vaughn BE, Waters E. 1981. Attention Structure, Sociometric Status, and Dominance: Interrelations, Behavioral Correlates, and Relationships to Social Competence. Dev. Psychol. 17, 275–88.
View in Google Scholar

Vitaro F, Charest J. 1988. Intervention imloquants les pair aupres d’enfants en difficulte d’adaptation sociale w: Odrzucenie rówieśnicze, Profilaktyka i terapia. Deptuła M., Warszawa: PWN.
View in Google Scholar

Wolański W. 2017. Zmiany budowy ciała ludności Polski, ich przyczyny oraz moż-liwości wykorzystania jako miary rozwoju gospodarczego i warunków bytowych, w: Kopczyński M,
View in Google Scholar

Woolfolk A, Hughes M, Walkup V. 2008. Psychology In Education. London: Pearson Education Limited.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2020-12-30

How to Cite

Kulik, T., & Kozieł, S. (2020). Social position in a peer group of school-aged boys and selected biological parameters. Anthropological Review, 83(4), 439–447. https://doi.org/10.2478/anre-2020-0032

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>