Words and deeds. Corporate Social Responsibility in higher education institutions

Autor

  • Przemysław Rotengruber Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Social Sciences, Institute of Cultural Studies

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.6.03

Słowa kluczowe:

university, social responsibility, stakeholder, whistleblower, final customer

Abstrakt

The purpose of the paper is twofold. Firstly, to formulate a definition of University social responsibility (which takes into account social expectations towards this institution and its internal determinants as well). The final result of this research is the definition built on two concepts. On one hand, it is a stakeholder policy, on the other hand, a whistleblower policy. These are the criteria of responsibility, that is to say, rules which make the institution transparent and open to social criticism. Secondly, the article tends to establish whether a university in Poland (treated as a dominant institution of knowledge) is rightly seen as an irresponsible partner of civil society. Form the business ethics perspective the university is the more responsible, the more intensive are its relations with the social environment represented by stakeholders and whistleblowers. When they do not play their parts properly, the relations must be considered dysfunctional. Additional explanation of this problem is provided by the theory of management. In a use of the concept of the final customer, public opinion can find out if it—really—is the main interlocutor of the university. Social partners of this institution focus their attention on politicians and public administration taken as the alternative final customer of the academic product.

Bibliografia

Arrow, K. (1979). Eseje z teorii ryzyka (B. Samojlik, Trans.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Arrow, K. (1985). Granice organizacji (A. Erlich, Trans.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Ayer, A. J. (2001). Language, truth and logic. London: Penguin.
Google Scholar

Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności (S. Cieśla, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Bourdieu, P. (1988). Homo Academicus. Cambridge: Polity Press.
Google Scholar

Bourdieu, P. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej (A. Sawisz, Trans.). Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Dahl, R. A. (1995). Demokracja i jej krytycy (S. Amsterdamski, Trans.). Kraków: Znak.
Google Scholar

Dahrendorf, R. (1993). Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności (W. Niepokólczycki, E. Szczepańska, B. Orłowski & S. Bratkowski, Trans.). Warszawa: Czytelnik.
Google Scholar

Evan, W. M., & Freeman, R. E. (1997). Spółka i osoby żywotnie zainteresowane. Kapitalizm kantowski (E. Dratwa, Trans.). In L. V. Ryan, & J. Sójka (Eds.), Etyka biznesu (pp. 185–205). Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.
Google Scholar

Foucault, M. (1998). Trzeba bronić społeczeństwa (M. Kowalska, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo KR.
Google Scholar

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman Publishing.
Google Scholar

Geryk, M. (2010). Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej inte-resariuszy. Raport z badań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Google Scholar

Geryk, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Google Scholar

Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie (A. Romaniuk & R. Marszałek, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Hindess, B. (1999). Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta (D. Leszczyński & L. Rasiński, Trans.). Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Hume, D. (2005). Badania dotyczące zasad moralności (M. Filipczuk & T. Tesznar, Trans.). Kraków: Zielona Sowa.
Google Scholar

Inglehart, R. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Societies. Princeton University Press.
Google Scholar

Korczyński, W. (2009). Błędy demaskatorów. Niezależne Forum Akademickie. http://www.nfa.pl/print.php?what=article&id=600
Google Scholar

Lakatos, I. (1995). Społeczna odpowiedzialność nauki (W. Sady, Trans.). In I. Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych (pp. 363–366). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Leja, K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer business.
Google Scholar

Lewicka-Strzałecka, A. (2006). Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Google Scholar

Luhmann, N. (1994). Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego (G. Skąpska, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Lukes, S. (1981). Power: A radical view. London: Macmillan.
Google Scholar

Maslow, A. H. (1990). Motywacja i osobowość (P. Sawicka, Trans.). Warszawa: PAX.
Google Scholar

Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności wiedzy i władzy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Mendel, T. (2001). Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Google Scholar

Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder. Identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. The Academy of Management Review, 22(4), 853–886.
Google Scholar

Phillips, R., Freeman, R. E., & Wicks, A. C. (2003). What stakeholder theory is not. Business Ethics Quarterly, 13(4), 479–502.
Google Scholar

Piotrowska-Piątek, A. (2014). Relacje szkół wyższych z interesariuszami zewnętrznymi. Konwent jako organizacja pomostowa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskie. Organizacja i Zarządzanie, 76, 167–178.
Google Scholar

Rotengruber, P. (2000). Ideologia, anarchia, etyka. Dyskurs ponowoczesny a dialog. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Google Scholar

Rotengruber, P. (2011). Dialogowe podstawy etyki gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Google Scholar

Rotengruber, P. (2013). Moralność krańcowa jako przedmiot badania oraz jako wiedza o sposobach osiągania przewagi konkurencyjnej. Annales. Ethics in Economic Life, 16, 41–50.
Google Scholar

Rotengruber, P. (2015). Kodeks etyczny samorządu zawodowego. Gwarancja bezpieczeństwa czy pułapka łatwowierności? Annales. Ethics in Economic Life, 18(1), 68–77.
Google Scholar

Rotengruber, P. (2016). Interesariusz, demaskator… i ten trzeci. O zamieszaniu wokół kluczowych pojęć etyki gospodarczej. Prakseologia, 158(1), 65–86.
Google Scholar

Rotengruber, P. (2017). Słowa i czyny. O społecznej (nie)odpowiedzialności uniwersytetu. Annales. Ethics in Economic Life, 20(1), 33–48.
Google Scholar

Sójka, J. (2005). Wstęp. In J. Sójka (Ed.), Etyka biznesu ‘po Enronie’. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Google Scholar

Sójka, J., & Ryan, L. V. (1997). Etyka biznesu. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.
Google Scholar

Stiglitz, J. (2004). Globalizacja (H. Simbierowicz, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Wicks, C., & Freeman R. E. (1998). Organization studies and the new pragmatism: Positivism, anti-positivism, and the search for ethics. Organization Science, 9(2), 123–140.
Google Scholar

Wieczorek, J. (2009). Mobbing akademickich demaskatorów. https://nfamob.wordpress.com/tag/demaskatorzy/
Google Scholar

Wojciechowska-Nowak, A. (2008). Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistle-blowingu. Warszawa: Fundacja im. S. Batorego.
Google Scholar

Young, S. (2005). Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym (W. Kisiel, Trans.). Wrocław: METAmorfoza.
Google Scholar

Opublikowane

2019-03-25

Jak cytować

Rotengruber, P. (2019). Words and deeds. Corporate Social Responsibility in higher education institutions. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 21(6), 33–47. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.6.03

Numer

Dział

Artykuł

Inne teksty tego samego autora