Poziom satysfakcji korzystania z Biblioteki Politechniki Łódzkiej wśród studentów i doktorantów

Autor

  • Iwona Sójkowska Biblioteka Politechniki Łódzkiej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.30.04

Słowa kluczowe:

biblioteki akademickie, badania satysfakcji, użytkownicy

Abstrakt

Biblioteka akademicka, która ma spełniać określone funkcje w uczelni, musi uwzględniać potrzeby środowiska. Jedną z możliwości rozpoznania potrzeb użytkowników jest przeprowadzenie badań ankietowych. Artykuł przedstawia wyniki badania satysfakcji studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej, które zostało przeprowadzone w 2019 roku. Analiza poziomu satysfakcji nie ograniczyła się jedynie do określenia stopnia zadowolenia z realizowanych usług czy udostępnianych zbiorów, widocznego w odpowiedziach na pytania zamknięte. Dokonano wnikliwego przeglądu opinii zawartych w pytaniu otwartym, które stały się podstawą do planowania zmian uwzględniających oczekiwania badanej grupy użytkowników.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

AFBN (2013). Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych: wskaźniki efektywności i dane statystyczne. Pobrane 20 grudnia 2019, z: https://afb.sbp.pl/afbn/

Feret, Błażej, Gajda, Izabela & Sójkowska, Iwona (2003). Łódzka fabryka informacji naukowej. Badanie satysfakcji i oczekiwań użytkowników Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. W: Czytelnik czy klient? Toruń 4-6 grudnia 2003 roku. [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja „Elektronicznej Biblioteki”. Pobrane 20 grudnia 2019, z: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/torun/feret.php

Kazan, Anna & Skubała, Elżbieta (2015). Oferta usług biblioteki akademickiej w kontekście oczekiwań „pokolenia Google” na przykładzie Biblioteki Politechniki Łódzkiej. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji”, Kraków, 23–24 maja 2013 r. Referat wygłoszony, niepublikowany.

Pucułek, Aleksandra (2019). Raport „Kobiety na politechnikach”. Ile kobiet wybiera Politechnikę Łódzką? wyborcza.pl. Łódź, 6.05.2019 r. Pobrane 20 grudnia 2019, z: https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24715954,raport-kobiety-na-politechnikach-ile-kobiet-wybiera-politechnike.html

Regulamin udostępniania zbiorów i usług (2018). Pobrane 20 grudnia 2019, z: http://bg.p.lodz.pl/images/PDF/Regulamin_BPL_2018-10-01.pdf

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-09

Jak cytować

Sójkowska, I. (2020). Poziom satysfakcji korzystania z Biblioteki Politechniki Łódzkiej wśród studentów i doktorantów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(30), 57-78. https://doi.org/10.18778/0860-7435.30.04

Numer

Dział

Articles