Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej

Autor

  • Hanna Grabowska Oddział Informacji i Transferu Wiedzy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.30.02

Słowa kluczowe:

marka biblioteki, świadomość marki biblioteki, spontaniczna świadomość marki, pierwsza wymieniona marka, wspomagana świadomość marki

Abstrakt

Współczesne otoczenie bibliotek, kształtowane przez proces globalizacyjny, dynamiczny rozwój technologii oraz wysoki poziom konkurencji, skłania do poszukiwania nowych metod zarządzania i narzędzi marketingowych. Sposób zarządzania instytucjami bibliotecznymi podlega modyfikacjom, mającym swe źródło w obserwacji otoczenia oraz umiejętności szybkiego reagowania na nowe trendy i zjawiska. Dynamika zmian otoczenia bibliotek i rosnące oczekiwania użytkowników sprawiają, że bibliotekarze poszukują nowych rozwiązań oraz innowacji, które pozwolą placówkom i ich usługom się wyróżnić. W tym celu na „zatłoczonym” informacyjnie rynku biblioteki budują rozpoznawalne marki postrzegane jako ich znaczące zasoby niematerialne. Celem publikacji jest wyjaśnienie i usystematyzowanie pojęć dotyczących marki w odniesieniu do bibliotek akademickich oraz omówienie elementów kształtowania świadomości marki w tych instytucjach i metod ich pomiaru.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aaker, David A. (1991). Strategic Market Management. New York: J. Wiley.

Aaker, David A. (2010). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name . New York: Diane Publishing Company.

Budzyński, Wojciech (1998). Public relations: zarządzanie reputacją firmy. Warszawa: Poltext.

Cymanow-Sosin, Klaudia (2017). Nowe technologie w kreowaniu wizerunku uniwersytetu. W: D. Piontek, S. Ossowski (red.), Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii (s. 143–163). Poznań: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

Daszkiewicz, Magdalena & Wrona, Sylwia (2014). Kreowanie marki korporacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.

Dębski, Maciej (2009). Kreowanie silnej marki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Grabowska, Hanna (2012). Zarządzanie marką w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zarządzanie Biblioteką, 1 (2), 111–122.

Grabowska, Hanna (2018). Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej na przykładzie bibliotek polskich i brytyjskich [rozprawa doktorska, UMK Toruń].

Kall, Jacek (2001). Silna marka: istota i kreowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kotler, Philip (1999). Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola . Warszawa: Felberg SJA.

Kozielski, Robert (2004). Wskaźniki marketingowe. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Wojciechowska, Maja (2016). Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojtczak, Jadwiga (2013). Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Biblioteka, 17 (26), 199.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-09

Jak cytować

Grabowska, H. (2020). Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(30), 29-46. https://doi.org/10.18778/0860-7435.30.02

Numer

Dział

Articles