Substytucja jako narzędzie tłumacza poezji. Pietro Marchesani i poezja Wisławy Szymborskiej

Autor

  • Katarzyna Misiewicz Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.03

Słowa kluczowe:

nieprzekładalność, substytucja, przekład poezji, Pietro Marchesani, Wisława Szymborska.

Abstrakt

Niniejszy artykuł traktuje o substytucji, popularnym i bardzo trudnym narzędziu translatorskim, który umiejętnie użyty pozwala rozwiązać problem nieprzekładalności oraz zatarcie różnic kulturowych i językowych między oryginałem a przekładem. Na przykładzie popularnych we Włoszech przekładów poezji Wisławy Szymborskiej autorstwa Pietra Marchesaniego zostaje przedstawiona charakterystyka oraz ogólna kategoryzacja tej transformacji. Można wymienić następujące jej typy: leksykalny, gramatyczny, stylistyczny i metryczny. Między innymi dzięki umiejętnym posługiwaniu się narzędziem substytucji Pietrze Marchesaniemu udało się zachować poetycką kwintesencję poezji Szymborskiej, a przy tym sprawić wrażenie, że jej poezja została napisana po włosku.

Bibliografia

Balcerzan E., 1998, Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
Google Scholar

Balcerzan E., 2011, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Google Scholar

Bazzanini L., 2011, Tradurre realia. Le espressioni culturo-specifiche nelle edizioni italiane della Wendeliteratur, Bolonia University Press, Bolonia.
Google Scholar

Bednarczyk A., 2002, Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice.
Google Scholar

Cardillo A., Nozioni di metrica italiana, http://www.unisa.it/secure/get/file/ nozioni_metrica.pdf/id/1580 (dostęp: 10.04.2015).
Google Scholar

Nowicka-Jeżowa A., Knysz-Tomaszewska D. (red.), 1997, Przekład literacki. Teoria – Historia – Współczesność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Potkański J., 2000, Wiersz Szymborskiej, Warszawa.
Google Scholar

Szymborska W., 2012, La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009), red. i tłum. P. Marchesani, Adelphi Edizioni, Mediolan.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-11-16

Jak cytować

Misiewicz, K. (2018). Substytucja jako narzędzie tłumacza poezji. Pietro Marchesani i poezja Wisławy Szymborskiej. Translatorica & Translata, 1, 29–38. https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.03

Numer

Dział

Articles