Ekologiczne zachowania konsumpcyjne i stosunek do proekologicznych działań w obiektach noclegowych przedstawicieli pokolenia Z

Authors

  • Maciej Dębski Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Katedra Marketingu i Turystyki https://orcid.org/0000-0002-8339-5073
  • Małgorzata Borkowska-Niszczota Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Katedra Marketingu i Turystyki https://orcid.org/0000-0003-2169-6062

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.06

Keywords:

zrównoważona konsumpcja, pokolenie Z, proekologiczne rozwiązania, turystyka, obiekty noclegowe

Abstract

Artykuł ma charakter empiryczny. Jest oparty na wynikach badań ankietowych. Głównym celem opracowania było ukazanie ekologicznych zachowań i wyborów konsumpcyjnych osób należących do pokolenia Z oraz ich stosunku do rozwiązań proekologicznych wdrażanych w ramach polityki ekologicznej przedsiębiorstw turystycznych świadczących usługi noclegowe. Autorzy artykułu próbowali również określić, czy wdrażane rozwiązania mogą zachęcić młodych ludzi do wyboru przyjaznych dla środowiska obiektów świadczących usługi noclegowe i tym samym być źródłem przewagi konkurencyjnej. Opis wyników badań własnych został poprzedzony przeglądem dotychczasowych studiów poświęconych analizowanym zagadnieniom oraz podstaw teoretycznych zrównoważonej konsumpcji. W tym celu wykorzystano metodę badań literaturowych. Analiza wyników pokazuje, że osoby zaliczane do pokolenie Z w większości starają się ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko i stosować zasady ekologii w praktyce. Popierają zachowania proekologiczne, stąd na co dzień podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, ale przeważnie takie, które dostarczają im korzyści finansowych oraz zdrowotnych. Młodzi deklarują – choć w różnym stopniu – akceptację większości rozwiązań proekologicznych wprowadzanych w bazie noclegowej. Za swoje zaangażowanie w praktykę proekologiczną w obiektach turystycznych oczekują jednak profitów finansowych. Mimo to lepiej oceniają obiekty wdrażające proekologiczne rozwiązania i chętniej by się w nich zatrzymali.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson, K., Sharp, B. (2010). Do growing brands win younger consumers? International Journal of Market Research, 52 (4), 433-441. DOI: https://doi.org/10.2501/S1470785309201387
Google Scholar

Baker, M.A., Davis, E.A., Weaver, P.A. (2014). Eco-friendly attitudes, barriers to participation, and differences in behavior at green hotels. Cornell Hospitality Quarterly, 55 (1), 89-99. DOI: https://doi.org/10.1177/1938965513504483
Google Scholar

Beccera, M., Santalo, J., Silva, R. (2013). Being belter vs. being different: Differentiation competition and pricing strategies in the Spanish hotel industry. Tourism Management, 34, 71-79. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.03.014
Google Scholar

Berezan, O., Millar, M., Raab, C. (2014). Sustainable hotel practices and guest satisfaction levels. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 15, 1-18. DOI: https://doi.org/10.1080/15256480.2014.872884
Google Scholar

Bohdanowicz, P. (2006). Environmental awareness and initiatives in the Swedish and Polish hotel industries – survey results. International Journal of Hospitality Management, 25 (4), 662-668. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2005.06.006
Google Scholar

Borkowska-Niszczota, M. (2011). Rozwiązania proekologiczne jako sposób podnoszenia konkurencyjności podmiotów świadczących usługi hotelarskie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 157, 41-54.
Google Scholar

Borkowska-Niszczota, M. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu turystycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie obiektów hotelarskich. Economics and Management, 7 (1), 369-392. DOI: https://doi.org/10.12846/j.em.2015.01.23
Google Scholar

Bruska, A. (2016). Zrównoważona konsumpcja. Istota, formy, nabywcy. Logistyka Odzysku, 4 (21), 27-31.
Google Scholar

Buffa, F. (2015). Young tourists and sustainability. Profiles, attitudes, and implications for destination strategies. Sustainability, 7 (10), 14042-14062. DOI: https://doi.org/10.3390/su71014042
Google Scholar

Burzyński, T., Abram, M. (red.) (2011). Ekologia w turystyce jako tendencja rozwoju gospodarki XXI wieku. Kraków: Instytut Turystyki w Krakowie.
Google Scholar

Chan, E.S.W., Hawkins, R. (2010). Attitude towards EMSs in an international hotel: An exploratory case study. International Journal of Hospitality Management, 29 (4), 641-651. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.12.002
Google Scholar

Chen, M.F, Tung, P.J. (2014). Developing an extended Theory of Planned Behavior model to predict consumers’ intention to visit green hotels. International Journal of Hospitality Management, 36, 221-230. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.09.006
Google Scholar

D’Souza, C., Taghian, M. (2005). Green advertising effects on attitude and choice of advertising themes. Asian Pacific Journal of Marketing and Logistics, 17 (3), 51-66. DOI: https://doi.org/10.1108/13555850510672386
Google Scholar

Desai, S.P., Lele, V. (2017). Correlating Internet, social networks and workplace – a case of generation Z students. Journal of Commerce & Management Thought, 8 (4), 802-815. DOI: https://doi.org/10.5958/0976-478.X.2017.00050.7
Google Scholar

Edgell, D. (2006). Managing sustainable tourism. A legacy for the future. Nowy Jork: Harworth Hospitality Press.
Google Scholar

Ekogeneracja Z (2020). Pobrane z: https://noizz.pl/eko-generacja-z/xdjgl7t (20.01.2020).
Google Scholar

Erdogan, N., Baris, E. (2007). Environmental protection programs and conservation practices of hotels in Ankara, Turkey. Tourism Management, 28, 604-614. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.07.003
Google Scholar

Evans, D. (2011). Thrifty, green or frugal: Reflections on susstainable consumption in a changing economic climate. Geoforum, 42 (5), 50-557. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.03.008
Google Scholar

Gao, Y.L., Mattila, A.S. (2014). Improving consumer satisfaction in green hotels: The roles of perceived warmth, perceived competence, and CSR motive. International Journal of Hospitality Management, 42, 20-31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.06.00
Google Scholar

Ge, H., Chen, S., Chen, Y. (2018). International alliance of green hotels to reach sustainable competitive advantage. Sustainability, 10 (2), 1-15. DOI: https://doi.org/10.3390/su10020573
Google Scholar

Gil, M., Jimenez, J.B., Lorente, J.J. (2001). An analysis of environmental management, organizational context and performance of Spanish hotels. Omega, 29 (6), 457-471. DOI: https://doi.org/10.1016/S0305-0483(01)00033-0
Google Scholar

Haddouche, H., Salomone, Ch. (2018). Generation Z and the tourist experience: Tourist stories and use of social networks. Journal of Tourism Futures, 4 (1), 69-79, DOI: https://doi.org/10.1108/JTF-12-2017-0059
Google Scholar

Hamed, H.M. (2017). Marketing destinations to millennials: Examining the compatibility between the destination marketing organization website and the millennial tourist prospects. Journal of Tourism and Recreation, 3 (1), 1-20. DOI: http://dx.doi.org/10.12735/jotr.v3n1p01
Google Scholar

Han, H., Hsu, L.-T., Lee, J.-S. (2009). Empirical investigation of the roles of attitudes toward green behaviors, overall image, gender, and age in hotel customers’ eco-friendly decisionmaking process. International Journal of Hospitality Management, 28 (4), 519-528. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.02.004
Google Scholar

Han, H., Hsu, L.-T.,J., Lee, J.-S., Sheu, C. (2011). Are lodging customers ready to go green? An examination of attitudes, demographic, and eco-friendly intentions. International Journal of Hospitality Management, 30 (2), 345-355. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.07.008
Google Scholar

Han, H., Kim, W., Kiatkawsin, K. (2017). Emerging youth tourism: Fostering young travelers’ conservation intentions. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34 (7), 905-918. DOI: https://doi.org/10.1080/10548408.2016.1261758
Google Scholar

Han, X., Chan, K. (2013). Perception of green hotels among tourists in Hong Kong: An exploratory study. Services Marketing Quarterly, 34 (4), 339-352. DOI: https://doi.org/10.1080/15332969.2013.827069
Google Scholar

Ip, C., Lee, H.A., Law, R. (2012). Profiling the users of travel websites for planning and online experience sharing. Journal of Hospitality & Tourism Research, 36 (3), 418-426. DOI: https://doi.org/10.1177/1096348010388663
Google Scholar

Kang, K., Stein, L., Heo, C., Lee, S. (2012), Consumers’ willingness to pay for green initiatives of the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 31 (2), 564-572. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.08.001
Google Scholar

Kapera, I., Wszendybył-Skulska, E. (2017). Działania proekologiczne w ocenie gości hoteli. Turyzm/Tourism, 27 (2), 59-64. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.05
Google Scholar

Kasim, A. (2004). BESR in the hotel sector: A look at tourists’ propensity towards environment. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 5 (2), 61-83. DOI: https://doi.org/10.1300/J149v05n02_04
Google Scholar

Kelly, J., Haider, W., Williams, P.W., Englund, K. (2007). Stated preferences of tourists for ecoefficient destination planning options. Tourism Management, 28 (2), 377-390. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.04.015
Google Scholar

Kostakis, I., Sardianou, E. (2012). Which factors affect the willingness of tourists to pay for renewable energy? Renewable Energy, 38, 169-172. DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.07.022
Google Scholar

Kryk, B. (2011). Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 51, 206-218.
Google Scholar

Kwiatek, A., Skiba, M. (2017). Świadomość ekologiczna młodych ludzi, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 28 (2), 127-136. DOI: https://doi.org/10.17512/znpcz.2017.4.2.10
Google Scholar

Lazányi, K., Bilan, Y. (2017). Generation Z on the labour market – do they trust others within their workplace. Polish Journal of Management Studies, 16 (1), 78-93. DOI: https://doi.org/10.17512/pjms.2017.16.1.07
Google Scholar

Lee, J., Hsu, L., Han, H., Kim, Y. (2010). Understanding how consumers view green hotels: How a hotel’s green image can influence behavioral intentions. Journal of Sustainable Tourism, 18 (7), 901-914. DOI: https://doi.org/10.1080/09669581003777747
Google Scholar

Liang, H. (2013). Research on the core competitive power elements evaluation system of green hotel. Journal of Economic Development, Environment and People, 2 (4), 38-47. DOI: https://doi.org/10.26458/jedep.v2i4.38
Google Scholar

Lorek, S., Fuchs, D. (2013). Strong sustainable consumption governance – precondition for a degrowth path? Journal of Cleaner Production, 38, 36-43. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.08.008
Google Scholar

Lorek, S., Spangenberg, J.H. (2014). Sustainable consumption within a sustainable economy – beyond green growth and green economies. Journal of Cleaner Production, 63, 33-44. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.08.045
Google Scholar

Manaktola, K., Jauhari, V. (2007). Exploring consumer attitude and behaviour towards green practices in the lodging industry in India. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19 (5), 364-377. DOI: https://doi.org/10.1108/09596110710757534
Google Scholar

Millar, M., Baloglu, S. (2011). Travelers’ most preferred green attributes for a hotel room. Cornell Hospitality Quarterly, 52 (3), 302-311. DOI: https://doi.org/10.1177/1938965511409031
Google Scholar

Millar, M., Mayer, K., Baloglu, S., (2012). Importance of green hotel attributes to business and leisure travelers. Journal of Hospitality Marketing and Management, 21 (4), 395-413. DOI: https://doi.org/10.1080/19368623.2012.624294
Google Scholar

Mousavi, S.A., Hoşkara, E., Woosnam, K.M. (2017). Developing a model for sustainable hotels in Northern Cyprus. Sustainability, 9 (11), 1-23. DOI: https://doi.org/10.3390/su9112101
Google Scholar

Nemec Rudež, H., Vodeb, K. (2015). Students’ use of social media during the travel process. Tourism and Hospitality Management, 21 (2), 179-190. DOI: https://doi.org/10.20867/thm.21.2.5
Google Scholar

Nowacki, M., Awedyk, M., Kowalczyk-Anioł, J., Królikowska, K., Pstrocka-Rak, M., Rak, G. (2017). Strategie rozwoju turystyki w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. T. 473 (s. 381-389). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2017.473.35
Google Scholar

Opris, I., Cenusa, V.-E. (2017). Subject-spotting experimental method for gen Z. TEM Journal, 6 (4), 683-692. DOI: https://doi.org/10.18421/TEM64-06
Google Scholar

Pawłowski, J. (2016). Eco-rating of hotels as a response to consumers’ requirements. Research Papers of Wroclaw University of Economics, 437, 328-337. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2016.437.32
Google Scholar

Prochorowicz, M. (2015). Activity of hotel facilities towards the environmental protection. Europa Regionum, 23, 211-222. DOI: https://doi.org/10.18276/er.2015.23-17
Google Scholar

Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (2020). Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/70/1, 25 września 2015. Pobrane z: http://www.gov.pl/web/rpzwoj/agenda-2030 (20.01.2020)
Google Scholar

Richards, G. (2016). The economic impact of youth travel. W: UNWTO, Global report on the power of youth travel. T. 13 (s. 10-13). Madryt: AM Reports, UNWTO.
Google Scholar

Robinot, E., Giannelloni, J.L. (2010). Do hotels’ ”green” attributes contribute to customer satisfaction? Journal of Services Marketing, 24 (2), 157-169. DOI: https://doi.org/10.1108/08876041011031127
Google Scholar

da Rosa, F.S., Silva, L.C. (2017). Environmental sustainability in hotels, theoretical and methodological contribution. Brazilian Journal of Tourism Research, 11 (1), 39-60. DOI: https://doi.org/10.7784/rbtur.v11i1.1161
Google Scholar

Ryan, V. (2002). Equity management, power sharing and sustainability issues of the ‘new tourism’. Tourism Management, 23 (1), 17-26. DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00064-4
Google Scholar

Ryszawska-Grzeszczak, B. (2007). Ekologiczny wymiar konsumpcji żywności. Ekonomia i Środowisko, 1 (31), 150-164.
Google Scholar

Sauthgate, D. (2017). The emergence of generation Z and its impact in advertising. Long-term implications for media planning and creative development. Journal of Advertising Research, 52 (2), 227-235. DOI: https://doi.org/10.2501/JAR-2017-028
Google Scholar

Sidali, K., Huber, D., Schamel, G. (2017). Long-term sustainable development of tourism in South Tyrol: An analysis of tourists’ perception. Sustainability, 9 (10/1791). DOI: https://doi.org/10.3390/su9101791
Google Scholar

Tzschenke, N., Kirk, D., Lynch, P.A. (2004). Reasons for going green in serviced accommodation establishments. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16 (2), 116-124. DOI: https://doi.org/10.1108/09596110410520007
Google Scholar

UNWTO (2017). Sustainable development. Pobrane z: https://www.unwto.org/sustainable-development (20.01.2020).
Google Scholar

Vallone, D., Smith, A., Kenney, T., Greenberg, M., Hair, E., Cantrell, J., Rath, J., Koval, R. (2016). Agents of social change: A model for targeting and engaging generation Z across platforms. How a nonprofit rebuilt an advertising campaign to curb smoking by teens and young adults. Journal of Advertising Research, 56 (4), 414-425. DOI: https://doi.org/10.2501/JAR-2016-046
Google Scholar

Published

2020-12-29

How to Cite

Dębski, M., & Borkowska-Niszczota, M. (2020). Ekologiczne zachowania konsumpcyjne i stosunek do proekologicznych działań w obiektach noclegowych przedstawicieli pokolenia Z. Turyzm/Tourism, 30(2), 45-53. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.06

Issue

Section

Articles