Assessment of the effect of new tourism products on the economic recovery of rural areas in the context of empirical research on selected communes of the Lublin Voivodeship

Authors

  • Joanna Szczęsna Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management https://orcid.org/0000-0003-3824-7247
  • Monika Wesołowska Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management https://orcid.org/0000-0002-6110-0270

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.17

Keywords:

rural areas, tourism product, Lublin Voivodeship

Abstract

This paper presents examples of several original tourism products available in the rural areas of the Lublin Voivodship (Eastern Poland) which in the context of empirical research have contributed to the development of tourism. The primary objective is to determine how selected tourism products are created, and their role in the development of the tourism function and local development in general. The article employs the case study method and concerns four tourism products in four communes of the Lublin Voivodeship. An assessment of the effect of the created product on local development was based on research employing a diagnostic survey in the form of a questionnaire and interviews. The interviews concerned the process of the creation of a tourism product and its effects was undertaken among entrepreneurs from the tourism industry, and the questionnaire concerning the effects of the resulting tourism product on local development was addressed to residents. The survey results showed that in each of the analysed cases, the creation of the tourism product could have considerably contributed to the development of the tourism function and economic development of rural areas where such products were created. Socio-economic phenomena accompanying the development of the tourism function are perceived as positive by residents of selected communes that see the development of tourism as a chance to improve their image and improve living conditions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Butowski, L. (2010). Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego. Turyzm/Tourism, 20 (1), 5-11.

Durydiwka, M. (2012). Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

European Network for Rural Development (2019). Retrieved from: https://enrd.ec.europa.eu/ (28.06.2019).

Gołembski, G. (1998). Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Górka, K., Łuszczyk, M. (2013). Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor „wysokiej szansy” atutem w rozwoju regionów. Studia KPZK PAN, CLV, 52-60.

Halamska, M., Śpiewak, R. (2008). Rozwój wiejski – nowa utopia czy konieczność? In: M. Drygas, A. Rosner (eds), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian (pp. 393-416). Warszawa: IRWiR PAN.

Kotler, P. (1994). Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka.

Kowalczyk, A. (2003). Tourism as a factor of local development. In: A. Kowalczyk (ed.), Geographical space at the turn of the century (pp. 217-222). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Kuciński, K. (1994). Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Warszawa: Wydawnictwo SGH.

Kurek, W. (ed.) (2008). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kurek, W., Mika, M. (2008). Turystyka jako przedmiot badań. In: W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 11-48). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lijewski, T., Mikułowski B., Wyrzykowski, J. (2002). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.

Medlik, S. (1995). Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Portal Inteligentnych Wiosek (2017). Retrieved from: https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_pl (20.09.2018).

Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce (2015). Retrieved from: http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/PROJEKTY_2015/Program_rozwoju_turystyki/Program_rozwoju_turystyki_na_obszarach_wiejskich_wersja_końc.pdf (30.09.2018).

Rogalewski, O. (1974). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Sikorska-Wolak, I. (ed.) (2007). Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IRWiR PAN.

Stasiak, A. (2013). Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń. Turyzm/Tourism, 23 (2), 65-74. DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0012

Stasiak, A. (2015). Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 332-347. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.379.32

Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2013). Miejsca spotkań kultury i turystyki. In: B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (eds), Kultura i turystyka – miejsca spotkań (pp. 29-46). Łódź: ROTWŁ.

Sznajder, M., Przezbórska, L. (2004). Identification of rural and agri-tourism product and services. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLIX, 166-177.

Zdon-Korzeniowska M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Downloads

Published

2020-06-01

How to Cite

Szczęsna, J., & Wesołowska, M. (2020). Assessment of the effect of new tourism products on the economic recovery of rural areas in the context of empirical research on selected communes of the Lublin Voivodeship. Turyzm/Tourism, 30(1), 53-60. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.17

Issue

Section

Articles