Konkurs jako metoda pedagogiczna w turystycznej edukacji uniwersyteckiej: studium przypadku nauczania twórczego rozwiązywania problemów

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.05

Keywords:

turystyka, edukacja uniwersytecka, konkurs

Abstract

Głównym celem artykułu jest dyskusja na temat tego, czy możliwość implementacji konkursu jako narzędzia edukacyjnego do rozwijania kreatywności uczestników jest ograniczona, kiedy główną motywację uczestniczących w nim studentów stanowi wygrana. Na potrzeby niniejszego artykułu jako studium przypadku wykorzystano konkurs 24HOURS. Do oceny efektywności konkursu zastosowano trzy metody: pisemną ankietę, indywidualne wywiady pogłębione oraz ankietę online. Wyniki wykazały, iż konkurs zwiększył kreatywność studentów w stopniu niezadowalającym, ponieważ bardziej byli oni skupieni na wygraniu lub zdobyciu wiedzy niż na współpracy lub interakcji z członkami innych zespołów studenckich. Badanie potwierdziło, że opiekunowie studentów są odpowiedzialni za uruchomienie mechanizmów ukierunkowanych zarówno na współpracę, jak i na kreatywność podczas konkursu. Biorąc jednak pod uwagę, że oczekiwania dotyczące zaangażowania opiekunów stały się źródłem pewnych problemów, rola tych osób powinna zostać ściśle określona. Analiza studium przypadku przedstawiona w tym artykule powinna przyczynić się do lepszego rozumienia przez pedagogów projektowania i wykorzystywania konkursów jako narzędzi edukacyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Angrosino, M. (2008). Doing ethnographic and observational research. London: SAGE. DOI: https://doi.org/10.4135/9781849208932

Artiles, J.A., Wallace, D.R. (2014). Methods for innovation: Observations from the Education DesignShop. FabLearn 2014, Conference on Creativity and Fabrication in Education, 25–26 października, Stanford University, USA.

Austin, J.R. (1990). Competition – is music education the loser? Music Educators Journal, 76 (6), 21–25. DOI: https://doi.org/10.2307/3400964

Barkathunnisha, A.B., Lee, D., Price, A. (2017). Transcending towards a spirituality-based platform in tourism higher education: a contemplation of the pedagogical implications. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 21, 174–184. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2016.11.003

Boyle, E., Rosmalen, P. Van, Macarthur, E., Connolly, T., Hainey, T., Johnston, B., Ger, P.M., Fernández, B., Kärki, A., Pennanen, T., Manea, M., Starr, K. (2012). Cognitive task analysis (CTA) in the continuing/higher education methods using games (CHERMUG) project. W: F. Patrick (red.), Proceedings of the European Conference on Games Based Learning (s. 63–72). Sonning Common: Academic Publishing International Limited.

Cohen, E.G. (1994). Restructuring the classroom: Conditions for productive small groups. Review of Educational Research, 64 (1), 1–35. DOI: https://doi.org/10.3102/00346543064001001

Dagiene, V. (2010). Sustaining informatics education by contests. Lecture Notes in Computer Science, 5941, 1–12. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-11376-5_1

Dagiene, V., Skupiene, J. (2004). Learning by competitions: Olympiads in informatics as a tool for training high-grade skills in programming. W: T. Boyle, P. Oriogun, A. Pakstas (red.), 2nd International Conference on Information Technology: Research and Education (s. 79–83). London: IEEE. DOI: https://doi.org/10.1109/ITRE.2004.1393650

Dale, C., Robinson, N. (2001). The theming of tourism education: A three-domain approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13 (1), 30–35. DOI: https://doi.org/10.1108/09596110110365616

Fidgeon, P.R. (2010). Tourism education and curriculum design: A time for consolidation and review? Tourism Management, 31 (6), 699–723. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.05.019

de Freitas, S., Oliver, M. (2006). How can exploratory learning with games and simulations within the curriculum be most effectively evaluated? Computers and Education, 46 (3), 249–264. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.11.007

Gibbs, G. (2008). Analysing qualitative data. London: SAGE.

Heckman, J., Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. Labour Economics, 19 (4), 451–464. DOI: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014

Johnston, B., Boyle, L., MacArthur, E., Manion, B.F. (2013). The role of technology and digital gaming in nurse education. Nursing Standard, 27 (28), 35–38. DOI: https://doi.org/10.7748/ns2013.03.27.28.35.s9612

Kanungo, T., Mount, D.M., Netanyahu, N.S., Piatko, C.D., Silverman, R., Wu, A.Y. (2002). An efficient k-means clustering algorithm: Analysis and implementation. IEEE Transactions of Pattern Analysis and Machine Intelligence, 24 (7), 881–892. DOI: https://doi.org/10.1109/TPAMI.2002.1017616

Korycka-Skorupa, J. (2007). Trójkąt Osanna jako forma prezentacji danych statystycznych i legenda map tematycznych. Polski Przegląd Kartograficzny, 39, 340–353.

Kvale, S. (2008). Doing interviews. London: SAGE. DOI: https://doi.org/10.4135/9781849208963

Li, Y.Q., Liu, C.H. (2016). How to establish a creative atmosphere in tourism and hospitality education in the context of China. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 18, 9–20. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2015.11.001

Liang, C., Lin, W.-S. (2015). The Interplay of creativity, imagination, personality traits, and academic performance. Imagination, Cognition and Personality, 34 (3), 270–290. DOI: https://doi.org/10.1177/0276236614568638

Martowska, K. (2014). Temperamental determinants of social competencies. Polish Psychological Bulletin, 45 (2), 128–133. DOI: https://doi.org/10.2478/ppb-2014-0017

Ndou, V., Mele, G., Del Vecchio, P. (2018). Entrepreneurship education in tourism: an investigation among European Universities. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2018.10.003

Panitz, T. (1999). Collaborative versus cooperative learning: A comparison of the two concepts which will help us understand the underlying nature of interactive learning. Pobrane z: https://pdfs.semanticscholar.org/82fe/2f093ed061f192e7e5fa44db8588d0f48a9a.pdf?_ga=2.43844709.198895979.1585928208-726482439.1585928208 (20.11.2019).

Paraskeva, F., Mysirlaki, S., Papagianni, A. (2010). Multiplayer online games as educational tools: Facing new challenges in learning. Computers and Education, 54 (2), 498–505. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.09.001

Pauschenwein, J., Goldgruber, E., Sfiri, A. (2013). The identification of the potential of game-based learning in vocational education within the context of the project ‘Play the Learning Game’. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 8 (1), 20–23. DOI: https://doi.org/ http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v8i1.2359

Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education, 93, 223–231. DOI: https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x

Roisin, D., Fitzmaurice, M. (2005). Collaborative project-based learning and problem-based learning in higher education: A consideration of tutor and student role in learner-focused strategies. W: G. O’Neill, S. Moore, B. McMullin (red.), Emerging issues in the practice of University Learning and Teaching (s. 87–98). Dublin: AISHE/HEA. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Rouzrokh, M., Muldoon, M., Torabian, P., Mair, H. (2017). The memory-work sessions: Exploring critical pedagogy in tourism. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 21, 163–173. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2017.08.006

Runge, J. (2006). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Saridaki, M., Gouscos, D., Meimaris, M. (2006). Digital games-based instructional design for students with special education needs: Practical findings and lessons learnt. The 4th European Conference on Game Based Learning, 343–350.

Savenye, W.C., Robinson, R.S. (2005). Using qualitative research methods in higher education. Journal of Computing in Higher Education, 16 (2), 65–95. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02961475

Schedule project – significance of competition in higher education (2015). Pobrane z: http://schedule.edu.pl/ (12.11.2019).

Sigala, M. (2002). The evolution of internet pedagogy: Benefits for tourism and hospitality education. The Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 1 (2), 27–42. DOI: https://doi.org/10.3794/johlste.12.4

Sigala, M., Baum, T. (2003). Trends and issues in tourism and hospitality higher education: Visioning the future. Tourism and Hospitality Research, 4 (4), 367–376. DOI: https://doi.org/10.1177/146735840300400409

Sylla, M., Chruściński, J., Drużyńska, P., Płóciennik, P., Osak, W. (2015). Analiza wybranych czynników rozwoju turystyki MICE na tle potencjału Łodzi. Turyzm/Tourism, 25 (2), 123–131.

Virvou, M., Katsionis, G. (2008). On the usability and likeability of virtual reality games for education: The case of VR-ENGAGE. Computers and Education, 50 (1), 154–178. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2006.04.004

Woltering, V., Herrler, A., Spitzer, K., Spreckelsen, C. (2009). Blended learning positively affects students’ satisfaction and the role of the tutor in the problem-based learning process: Results of a mixed-method evaluation. Advances in Health Sciences Education, 14 (725). DOI: https://doi.org/10.1007/s10459-009-9154-6

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2006/962/E. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN (18.10.2019).

Published

2020-06-01

How to Cite

Leśniewska-Napierała, K., Napierała, T., Tjørve, K. M., & Tjørve, E. (2020). Konkurs jako metoda pedagogiczna w turystycznej edukacji uniwersyteckiej: studium przypadku nauczania twórczego rozwiązywania problemów. Turyzm/Tourism, 30(1), 43-53. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.05

Issue

Section

Articles