The gastronomic product of Łódź hotels

Authors

DOI:

https://doi.org/10.2478/tour-2019-0004

Keywords:

gastronomic product of a hotel, hotel restaurant, Łódź, hotel gastronomy

Abstract

Restaurants and other facilities providing catering services are an important part of hotels, can be their flagship product or make them unique. The obligation to provide restaurant services was imposed by the Ordinance of the Minister of Economy and Labour of 19th August 2004, concerning hotel and other facilities where hotel services are provided. Despite the dynamic development of gastronomy in the 21st century, running catering facilities in hotels is often an obligation which does not bring additional income. The aim of the research is to present the gastronomic product in Lodz hotels, understood as all the services related to gastronomy that are provided. The analysis was conducted with respect to the brand of the facilities, references to local cuisine and the availability of hotel gastronomy to potential guests. The work also presents factors that may facilitate access to hotel gastronomy, breaking the stereotype of ‘available only for hotel guests’, as well as the advantages of using the hotel's gastronomic product in a proper way.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Björk, P., Kauppinen-Räisänen, H. (2017). A destination’s gastronomy as a means for holiday well-being. British Food Journal, 119 (7), 1578–1591.
Google Scholar

Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce, Ministerstwo Turystyki. Retrieved from: www.turystyka.gov.pl (20.01.2019).
Google Scholar

Czarnecka-Skubina, E., Głuchowski, A., Rasińska, E. (2017). Rynek Usług Gastronomicznych w Polsce na przykładzie Warszawy. Handel Wewnętrzny, 4 (369/2), 118-133.
Google Scholar

Dziennik Łódzki. Retrieved from: www.dzienniklodzki.pl/tradycyjna-lodzka-kuchnia-w-hotelu-holiday-inn-zdjeciafilm/ar/3803633 (20.01.2019).
Google Scholar

Gordin, V., Trabskaya, J., Zelenskaya, E. (2016). The role of hotel restaurants in gastronomic place branding. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 10, 81-90.
Google Scholar

Grand Hotel Łódź. Retrieved from: www.grand.hotel.com.pl (20.01.2019).
Google Scholar

Grzegorczyk, A. (2005). Marka jest nazwą. Definiens marki. In: A. Grzegorczyk (ed.), Instrumenty kształtowania wizerunku marki (1-7). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
Google Scholar

Horecanet.pl. Retrieved from: www.horecanet.pl/piata-galazoltego-przewodnika-gault-millau-za-nami/ (20.01.2019).
Google Scholar

Hotel Tobaco. Retrieved from: www.hoteltobaco.pl (20.01.2019).
Google Scholar

InterSIT. Retrieved from: www.mapa.lodz.pl (20.01.2019).
Google Scholar

Jędrysiak, T., Orłowski, D., Woźniczko, M. (2015). Turystyka kulinarna. Warszawa: PWE.
Google Scholar

Kapera, I. (2015). Hotel gastronomy as viewed by customers. Food Journal, 117, 2993-3002.
Google Scholar

Koper, H. (2018). Coraz więcej łódzkich restauracji wyróżnionych w „Żółtym przewodniku Gault & Millau”. Retrieved from: www.lodz.travel/aktualnosci-lodzkiej-organizacji-turystycznej/artykul-lot/coraz-wiecej-lodzkich-restauracji-wyroznionych-w-zoltym-przewodniku-gault-millau-id24650/2018/11/29/ (20.01.2019).
Google Scholar

Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska.
Google Scholar

Kozłowska, A. (2015). Wybrane wydarzenia gastronomiczne w Łodzi jako efekt trendów europejskich. In: B. Krakowiak, A. Stasiak (eds), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu (pp. 333-356). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Krakowiak, B., Stasiak, A. (eds) (2015). Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kuchniewska, M. (2013). Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu usług hotelarskich. In: P. Dominik (ed.), Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie (pp. 106-121). Warszawa: Almamer.
Google Scholar

Kwiatkowska, E., Levytska, G. (2009). Rynek usług gastronomicznych w Polsce na początku XXI w. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Warszawa, 74, 91-102.
Google Scholar

Milewska, M., Prączko, A., Stasiak, A. (2017). Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej. Warszawa: PWE.
Google Scholar

Milewska, M., Włodarczyk, B. (2015). Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości. Warszawa: PWE.
Google Scholar

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Retrieved from: www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-regionalne-i-tradycyjne1 (20.01.2019).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. DzU. 2004, nr 188, poz. 1945.
Google Scholar

Sala, J. (2011). Marketing w gastronomii. Warszawa: PWE.
Google Scholar

Stasiak, A. (2007). Gastronomia jako produkt turystyczny. Turystyka i Hotelarstwo, 11, 103-129.
Google Scholar

Stasiak, A. (2015). Gastronomia jako atrakcja turystyczna Łodzi. Turyzm, 25 (2), 77-90.
Google Scholar

TripAdvisor. Retrieved from: www.pl.tripadvisor.com/Attractions-g274837-Activities-Lodz_Lodz_Province_Central_Poland.html (20.01.2019).
Google Scholar

Ustawa z 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turtycznych. DzU. 1997, nr 133, poz. 884.
Google Scholar

Vienna House. Retrieved from: www.viennahouse.com (20.01.2019).
Google Scholar

Włodarczyk, B. (2015). Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi. Tourism/ Turyzm, 25 (2), 63-75.
Google Scholar

Wojciechowska, A. (2014). Fifka i żulik, czyli domowa kuchnia Łódzka. Łódź: Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju „Regio”.
Google Scholar

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, 2018. Retrieved from: www.wuoz-lodz.pl/Rejestr_i_ewidencja_zabytkow,19 (20.01.2019).
Google Scholar

Wrona, D., Armatys, K. Marka. Retrieved from: https://mfiles.pl/pl/index.php/Marka (20.01.2019).
Google Scholar

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

Kozłowska, A. (2019). The gastronomic product of Łódź hotels. Turyzm/Tourism, 29(1), 35–42. https://doi.org/10.2478/tour-2019-0004

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)