The ‘dissonant’ heritage of Nowa Huta’s shelters: Between education and entertainment

Authors

DOI:

https://doi.org/10.2478/tour-2019-0001

Keywords:

Heritage, tourism, education, Nowa Huta, shalters

Abstract

The following article attempts to show how the heritage space of Nowa Huta undergoes gradual transformation under the influence of tourism. An example, which is going to be examined, is a new tourist route presenting the heritage of shelters at Nowa Huta. The context for this discussion is the concept of edutainment, which is a form of education through entertainment. It will be discussed that the inclusion of entertainment elements in the process of dissonant heritage interpretation, is a solution that facilitates noticing ambivalences resulting from the complex nature of the past, and thus contributes to more profound understanding and opens a space for the acceptance of the heritage.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ashworth, G. (2002). Holocaust tourism: The experience of Kraków-Kazimierz. International Research in Geographical and Environmental Education, 11 (4), 363-367.
Google Scholar

Banaszkiewicz, M. (2018). Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Bauman, Z. (1996). From pilgrim to tourist − or a short history of identity. In: S. Hall, P. du Gay (eds), Questions of cultural identity (pp. 18-36). London: SAGE Publications.
Google Scholar

Boorstin, D. (1964). The image: A guide to pseudo-events in America. New York: Harper & Row.
Google Scholar

Caulton, T. (2006). Hands-on exhibitions: Managing interactive museums and science centres. London: Routledge.
Google Scholar

Combs, J.E. (2000). Play world: The emergence of the new ludenic age. Westport: Greenwood Publishing Group.
Google Scholar

Dzieszyński, R., Franczyk, J. (2006). Encyklopedia Nowej Huty. Kraków: Wyd. Towwarzystwa Słowaków w Polsce.
Google Scholar

Falk, J.H., Dierking, L.D. (2000). Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning. Plymouth: Rowman & Littlefield.
Google Scholar

Gądecki, J. (2012). I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Google Scholar

Gaweł, Ł. (2014). Poprzemysłowe dziedzictwo kulturowe a rozwój turystyki. Zastosowanie modelu AUDEE do oceny industrialnych atrakcji turystycznych. Turystyka Kulturowa , 11, 53-67.
Google Scholar

Gaweł, Ł., Kostera, M. (eds) (2018). Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Golonka-Czajkowska, M. (2013). Nowe miasto nowych ludzi. Mitologie nowohuckie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Holzer, J. (2012). Europa zimnej wojny. Kraków: Znak.
Google Scholar

Hooper-Greenhill, E. (2007). Museums and education: Purpose, pedagogy, performance. London: Routledge.
Google Scholar

Huizinga, J. (1997). Homo ludens: zabawa jako źródło kultury. Translated by M. Kurecka, W. Wirpsza. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
Google Scholar

Jagło, P., Lempart, M. (2013). Nowa Huta 1949+. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Google Scholar

Kantor, R., Paleczny, T., Banaszkiewicz, M. (eds) (2011). Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Klaś, J. (2016). Ochrona dziedzictwa kulturowego Nowej Huty − między teorią a praktyką. In: Ł. Gaweł, W. Pokojska, A. Pudełko (eds), Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje (pp. 254-284). Kraków: Wydawnictwo Attyka.
Google Scholar

Klaś, J. (ed.) (2018). Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku. Kraków: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida.
Google Scholar

Knudsen, B. (2010). The past as staged-real environment: Communism revisited in the crazy guides communism tours, Kraków, Poland. Journal of Tourism and Cultural Change, 8 (3), 139-153.
Google Scholar

Lebow, K. (2013). Unfinished utopia: Nowa Huta, stalinism, and Polish society, 1949-56. Ithaca–London: Cornell University Press.
Google Scholar

Majewska, E. (2007). Nowa Huta as a utopian project: A sketch on political imagination. In: M. Kaltwasser, E. Majewska, J. Szreder (eds), Futuryzm miast przemysłowych. 100-lecie Nowej Huty i Wolfsburga (pp. 17-25). Kraków: Korporacja Ha!Art.
Google Scholar

Mierzwa, T. (2015). Schrony Terenowej Obrony Przeciwlotniczej w Nowej Hucie. Światowid, 2, 141-160.
Google Scholar

Mierzwa, T., Semik, Z. (2015). Nuclear threat. Shelters in Nowa Huta. Kraków: Muzeum PRL-u.
Google Scholar

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Retrieved from: https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/muzeum-nowej-huty (14.02.2019).
Google Scholar

Muzeum PRL-u. Retrieved from: www.mprl.pl (10.02.2019).
Google Scholar

Nuclear threat. Shelters in Nowa Huta (2015). Retrieved from: http://www.mprl.pl/wystawy/152/nuclear-threat.-sheltersin-nowa-huta..html (14.02.2019).
Google Scholar

Okoń, W. (1995). Zabawa a rzeczywistość. Warszawa: Wyd. ŻAK.
Google Scholar

Paleczny, T., Kantor, R., Banaszkiewicz, M. (eds) (2012). Kultura zabawy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Parry, R. (2013). Museums in a digital age. London: Routledge.
Google Scholar

Pfaffenberger, B. (1983). Serious pilgrims and frivolous tourists: The chimera of tourism in the pilgrimages of Sri Lanka. Annals of Tourism Research, 10 (1), 57-74.
Google Scholar

Pine, J., Gilmore, J. (1999). The experience economy: Work is theatre an every business a stage. Boston: Harvard Business School Press.
Google Scholar

Postman, N. (2000). Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business. London: Penguin Books.
Google Scholar

Poźniak, K. (2014). Nowa Huta: Generations of change in a socialist model town. Pittsburgh: Pittsburgh University Press.
Google Scholar

Robinson, M., Picard, D. (eds) (2016). Emotion in motion: Tourism, affect and transformation. London: Routledge.
Google Scholar

Salazar, N. (2010). Envisioning eden: Mobilizing imaginaries in tourism and beyond. Oxford: Berghahn Book.
Google Scholar

Salwiński, J., Sibila, L.J. (eds) (2008). Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Google Scholar

Selwyn, T. (ed.) (1996). The tourist image: Myths and myth making in tourism. Chichester: John Wiley & Son.
Google Scholar

Smith, L. (2006). Uses of heritage. Oxford: Routledge.
Google Scholar

Smith, M., Hall, D. (2006). Enlargement implications for European tourism. In: D. Hall, M. Smith, B. Marciszewska, Tourism in the new Europe: The challenges and opportunities of EU enlargement (pp. 32-43). Wallingford: CABI.
Google Scholar

Stenning, A., Smith, A., Rochovská, A., Świątek, D. (2010). Domesticating neo-liberalism. Spaces of economic practice and social reproduction in post-socialist cities. Chichester: Wiley-Blackwell.
Google Scholar

Tilden, F. (1957). Interpreting our heritage. Principles and practices for visitor services in parks, museums, and historic places. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Google Scholar

Tunbridge, J.E., Ashworth, G.J. (1996). Dissonant heritage: The management of the past as a resource in conflict. Chichester–New York: Wiley & Son.
Google Scholar

Urry, J., Larsen, J. (2011). The tourist gaze 3.0. London: Routledge.
Google Scholar

Whigham, K. (2014). Performing and future (in) performing a past – Identity, cultural performances and the Utopian impulse. Tourist Studies, 14 (2), 203-224.
Google Scholar

Xie, P.F. (2015). Industrial heritage tourism. Bristol: Channel View Publications.
Google Scholar

Zarzycka, K. (2013). Pełny scenariusz wystawy oraz projekt aranżacji wystawy „Trasa turystyczna po schronach Nowej Huty” w pomieszczeniach budynku przy Osiedlu Szkolnym 22 (obecna biblioteka) wraz ze schronem oraz schronach w budynkach na Osiedlu Szkolnym 9, 37, Osiedlu Krakówiaków 43, realizowanym w ramach projektu „Muzeum PRL − Podziemna Nowa Huta”. Kraków (unpublished material, commissioned by the PRL Museum).
Google Scholar

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

Banaszkiewicz, M., & Semik, Z. (2019). The ‘dissonant’ heritage of Nowa Huta’s shelters: Between education and entertainment. Turyzm/Tourism, 29(1), 7–14. https://doi.org/10.2478/tour-2019-0001

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)