Aktywność fizyczna studentów turystyki i rekreacji w świetle dostępności do terenów zieleni

Authors

  • Marcin Pasek Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Wydział Turystyki i Rekreacji
  • Jacek Olszewski Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Wydział Turystyki i Rekreacji

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.08

Keywords:

aktywność fizyczna, rekreacja, zdrowie, środowisko przyrodnicze, tereny zieleni

Abstract

Celem autorów artykułu było wskazanie czynników wpływających na wybór miejsca wypoczynku oraz preferowanych form aktywności fizycznej w przestrzeni przyrodniczej. Scharakteryzowano także związki między odległością miejsca zamieszkania od terenów zieleni a częstotliwością ich odwiedzania. Ponadto oceniono stan wiedzy na temat roli środowiska przyrodniczego jako miejsca rekreacji ruchowej. Badania zrealizowano w grupie 305 młodych osób aktywnych fizycznie (studentów AWFiS w Gdańsku) przy zastosowaniu techniki ankietowej. Wyniki badań dowodzą niepodważalnego znaczenia dostępności do atrakcyjnych przyrodniczo terenów w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej, co pozwala wiązać zaplecze rekreacyjne w postaci środowiska przyrodniczego ze wzmacnianiem zdrowia osób aktywnych fizycznie.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ADEVI A.A., MARTENSSON F., 2013, Stress rehabilitation through garden therapy: The garden as a place in the recovery form stress, „Urban Forestry and Urban Greening”, 12 (2), s. 230–237.
Google Scholar

BARANKIEWICZ J., 1998, Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego, WSP, Warszawa.
Google Scholar

CHOJECKA A., 2014, Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, 1 (9), s. 48–54.
Google Scholar

COLLADO S., STAATS H., CORRALIZA J.A., 2013, Experiencing nature in children’s summer camps: Affective, cognitive and behavioural consequences, „Journal of Environmental Psychology”, 33, s. 37–44.
Google Scholar

D’ALESSANDRO D., BUFFOLI M., CAPASSO L., FARA G.M., REBECCHI A., CAPOLONGO S., 2015, Green areas and public health: improving wellbeing and physical activity in the urban context, „Epidemiol Prev”, 39 (4), Suppl 1, s. 8–13.
Google Scholar

FONT X., TRIBE J. (red.), 2002, Forest tourism and recreation: case studies in environmental management, Buckinghamshire Chilterns University College, High Wycombe, UK.
Google Scholar

GILBERTSON K., BATES T., MCLAUGHLIN T., EWERT A., 2005, Outdoor education: Methods and strategies, Human Kinetics Publishers, Champaign IL.
Google Scholar

GILES-CORTI B., BROOMHALL M.H., KNUIMAN M., COLLINS C., DOUGLAS K., NG K., LANGE A., DONOVAN R.J., 2005, Increasing walking: how important is distance to, attractiveness, and size of public open space?, „American Journal of Preventive Medicine”, 28, s. 169–176.
Google Scholar

HANSKI I., VON HERTZEN L., FYHRQUIST N., KOSKINEN K., TORPPA K., LAATIKAINEN T., KARISOLA P., AUVINEN P., PAULIN L., VARTIAINEN E., KOSUNEN T.U., ALENIUS H., HAAHTELA T., 2012, Environmental biodiversity, human microbiota, and allergy are interrelated, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109 (21), s. 8334–8339.
Google Scholar

HARTIG T., MITCHELL R., DE VRIES S., FRUMKIN H., 2014, Nature and health, „Annual Reviews of Public Health”, 35, s. 207–228.
Google Scholar

HENDERSON J.C., 2002, The survival of a forest fragment: Bukit Timah Nature Reserve, Singapore, [w:] X. Font, J. Tribe (red.) Forest tourism and recreation: case studies in environmental management, Buckinghamshire Chilterns University College, High Wycombe, UK.
Google Scholar

HENWOOD K., 2002, Issues in health development: Environment and health: Is there a role for environmental and countryside agencies in promoting benefits to health?, Health Development Agency, London.
Google Scholar

HORIUCHI M., ENDO J., AKATSUKA S., UNO T., HASEGAWA T., SEKO Y., 2013, Influence of forest walking on blood pressure, Profile of Mood States, and stress markers from the viewpoint of aging, „Journal of Aging & Gerontology”, 1, s. 9–17.
Google Scholar

KELZ C., EVANS G.W., RÖDERER K., 2013, The restorative effects of redesigning the schoolyard: A multi-methodological quasiexperimental study in rural Austrian middle schools, „Environment and Behavior”, 12 (1), s. 1–21.
Google Scholar

KENIGER L.E., GASTON K.J., IRVINE K.N., FULLER R.A., 2013, What are the benefits of interacting with nature?, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 10, s. 913–935.
Google Scholar

LAAKSOHARJU T., RAPPE E., KAIVOLA E., 2012, Garden affordances for social learning, play, and for building nature-child relationship, „Urban Forestry and Urban Greening”, 11, s. 195–203.
Google Scholar

LEE A.C., MAHESWARAN R., 2011, The health benefits of urban green spaces: a review of the evidence, „Journal of Public Health” (Oxf), 33 (2), s. 212–222.
Google Scholar

LEE J., SCOTT D., FLOYD M.F., 2001, Structural inequalities in outdoor recreation, „Journal of Leisure Research”, 33, s. 427–449.
Google Scholar

MCMORRIS O., VILLENEUVE P.J., SU J., JERRETT M., 2015, Urban greenness and physical activity in a national survey of Canadians, „Environmental Research”, 137, s. 94–100.
Google Scholar

MOFFAT A.J., PEDIADITI K., DOICK K.J., 2010, Monitoring and evaluation practice for brownfield regeneration to greenspace initiatives. A meta-evaluation of assessment and monitoring tools, „Landscape and Urban Planning”, 97 (1), s. 22–36.
Google Scholar

MORRIS N., 2003, Health, well-being and open space: literaturę review, OPENspace, Edinburgh 2003, Available at: http://www.openspace.eca.ed.ac.uk/pdf/healthwellbeing.pdf (last accessed 17 February 2016).
Google Scholar

MYTTON O.T., TOWNSEND N., RUTTER H., FOSTER C., 2012, Green space and physical activity: An observational study using health survey for England data, „Health & Place”, 18 (5), s. 1034–1041.
Google Scholar

NĘCKA D., ŻBIKOWSKI J., 2005, Tendencje organizacyjne i programowe w rekreacji ruchowej, [w:] Z. Kubińska, B. Bergier (red.), Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce, PWSZ, Biała Podlaska, s. 253–269.
Google Scholar

NEUVONEN M., SIEVÄNEN T., TÖNNES S., KOSKELA T., 2007, Access to green areas and the frequency of visits – A case study in Helsinki, „Urban Forestry & Urban Greening”, 6 (4), s. 235–247.
Google Scholar

NIELSEN T.S., HANSEN K.B., 2007, Do green areas affect health? Results from a Danish survey on the use of green areas and health indicators, „Health & Place”, 13, s. 839–850.
Google Scholar

PÁLSDÓTTIR A.M., 2014, The role of nature in rehabilitation for individuals with stress-related mental disorders: Alnarp Rehabilitation Garden as supportive environment, doctoral thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp.
Google Scholar

PAŃCZYK W., 2003, Posługiwanie się ciałem wobec zagrożeń cywilizacji konsumpcyjnej, „Lider” (numer specjalny), s. 13–18.
Google Scholar

PASEK M., ZIÓŁKOWSKI A., 2014, Ekologiczny wymiar kultury fizycznej, AWFiS, Gdańsk.
Google Scholar

QURESHI S., KAZMI S.J.H., BREUTSE J.H., 2010, Ecological disturbances due to high cutback in the green infrastructure of Karachi: Analysis of public perception about associated health problems, „Urban Forestry & Urban Greening”, 9(3), s. 187–198.
Google Scholar

RICHARDSON E.A., PEARCE J., MITCHELL R., KINGHAM S., 2013, Role of physical activity in the relationship between urban green space and health, „Public Health”, 127 (4), s. 318–324.
Google Scholar

ROE J., ASPINALL P., 2011, The restorative outcomes of forest school and conventional school in young people with good and poor behavior, „Urban Forestry & Urban Greening”, 10, s. 205–212.
Google Scholar

ROEMMICH J.N., EPSTEIN L.H., RAJA S., YIN L., ROBINSON J., WINIEWICZ D., 2006, Association of access to parks and recreational facilities with the physical activity of young children, „Preventive Medicine”, 43 (6), 437–441.
Google Scholar

RUSKIN H., 1994, Mit i rzeczywistość – spór o kształt wychowania fizycznego w szkołach, „Kultura Fizyczna”, 1/2, s. 20-25.
Google Scholar

SESSO H.D., PAFFENBARGER R.S., HA T., LEE I.M., 1999, Physical activity and cardiovascular disease risk in middle-aged and older women, „American Journal of Epidemiology”, 150 (4), s. 408–416.
Google Scholar

THOMPSON COON J., BODDY K., STEIN K., WHEAR R., BARTON J., DEPLEDGE M.H., 2011, Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review, „Environmental Science & Technology”, 45 (5), s. 1761–1772 .
Google Scholar

TOCZEK-WERNER S., 2004, Trendy obserwowane w rekreacji na świeżym powietrzu, [w:] J. Wyrzykowski, K. Klementowski (red.), Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji, AWF, Wrocław, s. 105–112.
Google Scholar

TYRVÄINEN L., OJALA A., KORPELA K., LANKI T., TSUNETSUGU Y., KAGAWA T., 2014, The influence of urban green environments on stress relief measures: A field experiment, „Journal of Environmental Psychology”, 38 (6), s. 1–9.
Google Scholar

WANNAMETHEE S.G., SHAPER A.G., 1999, Physical activity and the prevention of stroke, „Journal of Cardiovascular Risk”, 6, s. 213–216.
Google Scholar

Published

2017-12-30

How to Cite

Pasek, M., & Olszewski, J. (2017). Aktywność fizyczna studentów turystyki i rekreacji w świetle dostępności do terenów zieleni. Turyzm/Tourism, 27(2), 89-94. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.08

Issue

Section

Articles