Twórcza rekreacja a twórcze podejście do organizacji rekreacji – studium przypadku Zakładów Przemysłów Twórczych Wi-Ma w Łodzi

Authors

  • Aleksandra Mroczek-Żulicka Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Tourismu, Zakład Geografii Rekreacji

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.07

Keywords:

rekreacja, twórczość, kreatywność, twórcza rekreacja, Łódź

Abstract

Rekreacja twórcza od wielu lat opisywana jest w literaturze przedmiotu jako jeden z rodzajów rekreacji. Niezwykle rzadko jednak przeprowadza się badania nad jej znaczeniem czy chociażby motywacją do uprawiania tego typu aktywności. Autorka podejmuje się próby skonfrontowania istniejących definicji rekreacji twórczej ze zmieniającymi się współcześnie trendami w spędzaniu wolnego czasu oraz aktywności rekreacyjnej. Celem artykułu jest podkreślenie roli twórczego podejścia do organizowania rekreacji jako szansy na pełniejsze wykorzystanie potencjału aktywności rekreacyjnej wpływającej na rozwój osobowości jednostki. Aby zobrazować walory twórczej rekreacji oraz twórczego podejścia do organizacji rekreacji, autorka dokonuje analizy studium przypadku Zakładów Przemysłów Twórczych Wi-Ma w Łodzi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BABBIE E., 2007, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

BACHVAROV M., DZIEGIEĆ E., 2005, The relation between the concepts of recreation and tourism, „Turyzm”, 15, 1/2, s. 79–93.
Google Scholar

BONISŁAWSKI R., PODOLSKA J., 2008, Spacerownik łódzki, Agora, Łódź.
Google Scholar

CREEK J., 2008, Creative leisure opportunities, „NeuroRehabilitation”, 23, IOS Press, s. 299–304.
Google Scholar

CZAJKOWSKI K., 1979, Wychowanie do rekreacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Google Scholar

DEMEL M., HUMEN W., 1970, Wprowadzenie do rekreacji fizycznej, Sport i Turystyka, Warszawa.
Google Scholar

DEREK M., 2014, Miejska przestrzeń czasu wolnego, [w:] M. Madurowicz (red.), 2014, Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 210–217.
Google Scholar

DEREK M., 2011, Przestrzeń czasu wolnego w przestrzeni publicznej miasta, [w:] I. Jażdżewska (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

GEHL J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wyd. RAM, Kraków.
Google Scholar

HUNNICUTT B.K., 2006, The history of western leisure, [w:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 55–56.
Google Scholar

ISO-AHOLA S.E., JACKSON, E., DUNN, E., 1994, Starting, ceasing, and replacing leisure activities over the lifespan, „Journal of Leisure Research”, 26, s. 227–249.
Google Scholar

KELLY J.R., 1996, Leisure, Allyn and Bacon, Boston.
Google Scholar

KIEŁBASIEWICZ-DROZDOWSKA I., 2001, Teoria i metodyka rekreacji, Wyd. AWF, Poznań.
Google Scholar

KONECKI K.T., CHOMCZYŃSKI P., 2012, Słownik socjologii jakościowej, Wyd. Difin SA, Warszawa.
Google Scholar

KRAWCZYK Z., 2007, O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, Wyd. AlmaMer, Warszawa.
Google Scholar

KUNICKI B.J., 1997, Rekreacja fizyczna, [w:] Z. Krawczyk (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Kultura fizyczna. Sport, Instytut Kultury, Warszawa.
Google Scholar

KVALE S., 2010, Prowadzenie wywiadów, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

KWILECKA M., BROŻEK Z., 2007, Bezpośrednie funkcje rekreacji, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
Google Scholar

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2014, Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms, „Tourism/ Turyzm”, 24/2, s. 23–30.
Google Scholar

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Czas wolny w dobie postmodernizmu, „Folia Turistica”, s. 11–29.
Google Scholar

NAPIERAŁA M., MUSZKIETA R., 2011, Wstęp do teorii rekreacji, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Google Scholar

NĘCKA E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
Google Scholar

NIEDBALSKI J., 2013, Odkrywanie CAQDAS: wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

POEL H. VAN DER, 2006, Sociology and cultural studies, [w:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 93–95.
Google Scholar

Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. Raport, 2014, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o., http://www.rot-lodkie.pl/mescms/attachments/attaches/000/000/057/original/RAPORT_PRZEMYS%C5%81_KREATYWNE.pdf, 21.12.2017.
Google Scholar

ROJEK CH., SHAW S.M., VEAL J. (eds.), 2006, A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Google Scholar

SALERNO A., 2009, Consumer creative experience: the role of motivational orientation in creative leisure activity, „Recherche et Applications en Marketing”, 24, 1.
Google Scholar

SILVERMAN D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

SIWIŃSKI W., PLUTA B. (red.), 2010, Teoria i metodyka rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań.
Google Scholar

STAKE R., 2009, Jakościowe studium przypadku, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 623–653.
Google Scholar

STEVENSON D., 2006, The arts and entertainment: Situating leisure in the creative economy, [w:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 354–362.
Google Scholar

SZMIDT K.J., 2013, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
Google Scholar

TOCZEK-WERNER S., 2005, Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław.
Google Scholar

TRNKA R., ZAHRADNIK M., KUŠKA M., 2016, Emotional creativity and real-life involvement in different types of creative leisure activities, „Creativity Research Journal”, 28, 3, s. 348–356, doi: 10.1080/10400419.2016.1195653.
Google Scholar

WANTUCH-MATLA D., 2016, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.
Google Scholar

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

WHITING J., HANNAM K., 2015, Creativity, self-expression and leisure, „Leisure Studies”, 34, 3, s. 372-384, doi: 10.1080/02614 367. 2014.923494.
Google Scholar

WINIARSKI R. (red.), 2011, Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
Google Scholar

WOLAŃSKA T., 1971, Rekreacja fizyczna, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa.
Google Scholar

ZARADKIEWICZ J., 2014, Z prezesa mecenas, „Łódź Kreuje Innowacje. Magazyn Informacyjny Miasta Łodzi”, 5, s. 22–27.
Google Scholar

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/strategia-lodzii-planowanie/strategia-zintegrowanego-rozwoju-lodzi-2020/, 21.12.2017.
Google Scholar

http://Wi-Ma.pl/category/aktualnosci/, 8.11.2017.
Google Scholar

http://Wi-Ma.pl/category/branza_kreatywna/, 9.11.2017.
Google Scholar

http://Wi-Ma.pl/category/spis_firm/, 7.11.2017.
Google Scholar

http://Wi-Ma.pl/miejsce/, 04.11.2017.
Google Scholar

http://Wi-Ma.pl/miejsce/, 8.11.2017.
Google Scholar

http://www.4kultury.pl/program, 9.11.2017.
Google Scholar

http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/wima-i-jej-perlyswietuja-od-doliny-kreatywnej-do-projektu-spolecznegozdjecia,10693709/, 8.11.2017.
Google Scholar

http://www.kreatywna.lodz.pl/page/161,2012-Lodz-kreuje.html, 27.04.2016.
Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/szukaj/tw%C3%B3rczy.html, 23.12.2017.
Google Scholar

https://trends.google.pl/, 13.11.2017.
Google Scholar

https://www.facebook.com/events/1168018453318565/, 8.11.2017.
Google Scholar

https://www.facebook.com/events/368459630180911/, 10.11.2017.
Google Scholar

https://www.facebook.com/pg/FabLabLodz/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.
Google Scholar

https://www.facebook.com/pg/FolkandRoll/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.
Google Scholar

https://www.facebook.com/pg/TeatrZamiast/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.
Google Scholar

https://www.facebook.com/pg/wima.hq/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.
Google Scholar

https://www.facebook.com/pg/wima.hq/reviews/?ref=page_internal, 09.11.2017.
Google Scholar

Published

2018-06-30

How to Cite

Mroczek-Żulicka, A. (2018). Twórcza rekreacja a twórcze podejście do organizacji rekreacji – studium przypadku Zakładów Przemysłów Twórczych Wi-Ma w Łodzi. Turyzm/Tourism, 28(1), 55-66. https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.07

Issue

Section

Articles