L’utilisation de la terre dans les villes-stations climatiques, de la région de Kłodzko en tant que méthode de préciseir la fonction touristique et celle de cure

Authors

  • Zbigniew Marczak Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni, Zakład Geografii Miast i Turyzmu
  • Andrzej Wychowaniec Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni, Zakład Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-1119.5.06

Downloads

Download data is not yet available.

References

Groch J., 1983, Użytkowanie przestrzeni uzdrowiskowej Szczawnicy i Krynicy, „Zeszyty Naukowe UJ", Prace Geograficzne, nr 56, s. 33–64.
Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1978, Zastosowanie siatki kwadratów do badań użytkowania ziemi w mieście, „Zeszyty Naukowe UL", ser. II, nr 15, s. 192–198.
Google Scholar

Liszewski S., 1973, Użytkowanie ziemi w miastach województwa opolskiego, Opole.
Google Scholar

Liszewski S., 1976, Struktura przestrzenna miasta Prudnika, „Zeszyty Naukowe UŁ", ser. II, nr 7, s. 89–122.
Google Scholar

Liszewski S., 1977a, Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, „Zeszyty Naukowe UŁ", ser. II, nr 15, s. 3–30.
Google Scholar

Liszewski S., 1977b, Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Mileska M., 1963, Regiony turystyczne Polski, „Prace Geograficzne", IG PAN, nr 43.
Google Scholar

Prawelska-Skrzypek G., Górka Z., 1978, Próba zastosowania metody reprezentacyjnej w badaniach użytkowania przestrzeni miejskiej, „Zeszyty Naukowe UJ", Prace Geograficzne, nr 46, s. 175–182.
Google Scholar

Rakowiсz J., 1958, Użytkowanie ziemi w mieście Trzcińsko Zdrój, „Dokumentacja Geograficzna", nr 2.
Google Scholar

Uhorczak F., Ostrowski J., 1972, Typogramy F. Uhorczaka jako środek graficznej prezentacji zjawisk wielocechowych, „Polski Przegląd Kartograficzny", t. 4, nr 4, s. 145–151.
Google Scholar

Werwicki A., 1973, Struktura przestrzenna średnich miast ośrodków wojewódzkich w Polsce, „Prace Geograficzne", IG PAN, nr 101.
Google Scholar

Wysocka E., 1981, Kształtowanie przestrzenne uzdrowisk w Polsce, Warszawa.
Google Scholar

Published

1989-12-30

How to Cite

Marczak, Z., & Wychowaniec, A. (1989). L’utilisation de la terre dans les villes-stations climatiques, de la région de Kłodzko en tant que méthode de préciseir la fonction touristique et celle de cure. Turyzm/Tourism, (5), 95–117. https://doi.org/10.18778/0860-1119.5.06