The Perception of the Tourist Space of Poland by Geography Students

Authors

  • Sławomir Podsiedlik Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.3.2.01

Abstract

Artykuł jest próbą określenia turystycznych preferencji przestrzennych studentów 1 i 5 roku geografii z 9 ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono w nim modele turystycznych preferencji grup studentów zróżnicowanych wiedzą (rokiem studiów) i odległością, aby poznać rolę tych czynników w kształtowaniu wyobrażeń o przestrzeni oraz ukazano „subiektywną”, wyrażoną przez studentów strukturę atrybutów przestrzeni turystycznej (przestrzeni miasta i regionu).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy, Dokumentacja Geograficzna, PAN, z. 2.
Google Scholar

Bialock H. M., 1977, Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Domański B., Libura H., 1986, Geograficzne badania wyobrażeń postaw i preferencji, „Przegląd Geograficzny”, t. 58.
Google Scholar

Gould P., White R., 1974, Mental maps, Penguin books, Baltimore-New York.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203163757

Kondracki J., 1978, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Narodowy atlas Polski, 1973-1978, PAN-Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Google Scholar

Podsiedlik S., Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez studentów geografii (praca magisterska wykonana w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego), Łódź (maszynopis).
Google Scholar

Published

1993-12-30

How to Cite

Podsiedlik, S. (1993). The Perception of the Tourist Space of Poland by Geography Students. Turyzm/Tourism, 3(2), 5–22. https://doi.org/10.18778/0867-5856.3.2.01

Issue

Section

Articles