Selected Aspects of the Research into the Perception of the Tourist Attractiveness of a Given Area, on the Example of Bagna Biebrzańskie

Authors

  • Barbara Pisarska Uniwersytet Warszawski, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.7.2.03

Abstract

W artykule autorka podejmuje próbę klasyfikacji percepcyjnych badań atrakcyjności turystycznej, których wyniki traktuje jako tło do zaprezentowania metodyki oraz zaakcentowania potrzeby wieloaspektowości i kompleksowości studiów dotyczących waloryzacji.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartkowski T., 1971, O metodyce oceny środowiska geograficznego, „Przegląd Geograficzny”, t. 43, z. 3.
Google Scholar

Bartkowski T., 1976, Ochrona zasobów przyrody i zagospodarowanie środowiska geograficznego, PWN, Poznań.
Google Scholar

Kostrowicki A. S., 1970, Zastosowanie metod geobotanicznych w ocenie przydatności terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, „Przegląd Geograficzny”, t. 42, z. 4.
Google Scholar

Liszewski S., 1993, recenzja: Rykiel Z, 1991, Polskie wyobrażenia Hiszpanii, „Dokumentacja Geograficzna”, z. 3-4; Turyzm, t. 3, z. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.3.2.14

Pisarska B., 1995, Percepcja Bagien Biebrzańskich jako obszaru turystycznego, praca doktorska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
Google Scholar

Rogalewscy B., O., 1965, Walory turystyczne Polski, PTE, Wrocław.
Google Scholar

Taylor Z., 1984, Dwa podejścia w kierunku behawioralnym współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, z. 3-4.
Google Scholar

Warszyńska J., 1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie woj. krakowskiego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, z. 350.
Google Scholar

Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Wojciechowski K. H., 1986, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, Rozprawy habilitacyjne Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, UMCS, t. 28.
Google Scholar

Published

1997-12-30

How to Cite

Pisarska, B. (1997). Selected Aspects of the Research into the Perception of the Tourist Attractiveness of a Given Area, on the Example of Bagna Biebrzańskie. Turyzm/Tourism, 7(2), 49–73. https://doi.org/10.18778/0867-5856.7.2.03

Issue

Section

Articles