Marked Tourist Paths in Polish National Parks

Authors

  • Jarosław Styperek Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Geografii Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.11.1.03

Keywords:

national parks, tourist flows, tourist paths, graphs

Abstract

The article presents the current condition of marked tourist paths, one of the elements of tourist infrastructure in national parks. The author has made a comparative analysis of the length and density of such paths in all the Polish national parks. He also presents the concept known as a ‘system of linear recreational accessibility’ which allows the connectivity and pattern of the marked path network in individual parks to be described.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Helleiner F.M., 1986, Trees and loops: A network analysis of recreational trail systems, [w:] International Congress on Trail and River Recreation, Vancouver, B. C., June 1.
Google Scholar

Michalik S., 1978, Parki narodowe, rezerwaty i pomniki przyrody w Polsce - ich funkcje i znaczenie, [w:] Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, t. 1, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 1996, Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania, Inst. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
Google Scholar

Ross D. T., 1992, Trail planning at the local, state, regional and national levels, Trails for all Americans, [w:] Proceedings of the 11th National Trails Symposium, Missoula, M.T., Sept. 19-22, MT.
Google Scholar

Sievanen T., Knopp T. B., 1992, Outdoor recreation in Finland and Minnesota: Integration vs Designation, Nordic Outdoor Recreation, Proceedings of the Workshop Held in Siuntio, Finland 9-10.09.1992.
Google Scholar

Styperek J., 2000, Struktura przestrzenna, funkcjonalność i walory wizualne linearnych systemów penetracji rekreacyjnej środkowej Wielkopolski, praca doktorska, Toruń.
Google Scholar

Taaffe E. J., Gauthier H. L., 1973, Geography of transportation, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Google Scholar

Teigland J., Anderson D. H., Lime D., Sievanen T., 1992, Long Distance Trails and Trails Systems: Basic Concepts, [w:] Nordic Outdoor Recreation, Proceedings of the Workshop Held in Siuntio, Finland 9-10.09.1992.
Google Scholar

Ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, Dz.U. nr 114.
Google Scholar

Published

2001-06-30

How to Cite

Styperek, J. (2001). Marked Tourist Paths in Polish National Parks. Turyzm/Tourism, 11(1), 25–37. https://doi.org/10.18778/0867-5856.11.1.03

Issue

Section

Articles