Czy pandemia COVID-19 czasowo zatrzymała zjawisko overtourism?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.10

Keywords:

COVID-19, overtourism, zero tourism, odpowiedzialne zachowanie, turystyka zrównoważona

Abstract

Pandemia COVID-19 spowodowała radykalne zmiany w codziennym życiu ludzi oraz funkcjonowaniu gospodarek. Uważa się, iż zmiany te mają charakter ewolucyjny i zapoczątkują nową fazę transformacji, jednak praktyki stosowane obecnie zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy mogą zostać zaniechane, gdy kryzys dobiegnie końca. W kontekście podróżowania powrót do nieodpowiedzialnych zachowań doprowadziłby do ponownego pojawienia się niechęci do turystyki. Celem niniejszej notatki jest rozważenie, czy pandemia COVID-19 jedynie czasowo rozwiązała istniejący wcześniej problem nadmiernej turystyki (overtourism) i związanego z nią braku stosowania zrównoważonych praktyk. Mimo iż ograniczenia w podróżowaniu wprowadzane przez różne państwa ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowały wystąpienie zjawiska zamrożenia turystyki (zero tourism), w większości krajów świata działania w sektorze turystycznym zostały już wznowione. Autorzy niniejszej notatki, prezentując ramy koncepcyjne, podkreślają, że jeśli branża będzie nadal funkcjonować na takich samych zasadach jak przed pojawieniem się koronawirusa, problem nadmiernej turystyki wróci po zakończeniu się pandemii. Dlatego też, aby nie dopuścić do takiego rozwoju sytuacji, autorzy sugerują położenie nacisku na turystykę jakościową, wpajanie podróżującym odpowiedzialnych zachowań oraz wykorzystywanie zdobyczy technologicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Benner, M. (2019). From overtourism to sustainability: A research agenda for qualitative tourism development in the Adriatic. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie = German Journal of Economic Geography, 2 (64), 74–87.
Google Scholar

Benner, M. (2020). The decline of tourist destinations: An evolutionary perspective on overtourism. Sustainability, 12 (9), 3653. https://doi.org/10.3390/su12093653
Google Scholar

Bertocchi, D., Camatti, N., Giove, S., van der Borg, J. (2020). Venice and overtourism: Simulating sustainable development scenarios through a tourism carrying capacity model. Sustainability, 12 (2), 512. https://doi.org/10.3390/su12020512
Google Scholar

Brouder, P. (2020). Reset redux: Possible evolutionary pathways towards the transformation of tourism in a COVID-19 world. Tourism Geographies, 22 (3), 484–490. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1760928
Google Scholar

Brouder, P., Teoh, S., Salazar, N.B., Mostafanezhad, M., Pung, J.M., Lapointe, D., Clausen, H.B. (2020). Reflections and discussions: Tourism matters in the new normal post COVID-19. Tourism Geographies, 22 (3), 1–12, 735–746. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1770325
Google Scholar

Butler, R. (2020). From too many to too few: The impact of COVID-19 on overtourism. Pobrane z: https://blog.cabi.org/2020/06/02/from-too-many-to-too-few-the-impact-of-covid-19-on-over-tourism/ (12.09.2020).
Google Scholar

Butler, R.W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources change on a remote island over half a century view project. Canadian Geographer, XXIV (1), 5–12. https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x
Google Scholar

Butler, R.W. (2019). Tourism carrying capacity research: A perspective article. Tourism Review, 75 (1), 207–211. https://doi.org/10.1108/TR-05-2019-0194
Google Scholar

Doxey, G.V. (1975). A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research inferences. Sixth Annual TTRA Conference.
Google Scholar

Fanthorpe, H. (2020). Could Covid-19 be the end of overtourism? Pobrane z: https://www.roughguides.com/article/could-covid-19-be-the-end-of-overtourism/ (13.09.2020).
Google Scholar

Farmaki, A. (2020). Memory and forgetfulness in tourism crisis research. Tourism Management, 83, 104210. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104210
Google Scholar

Goodwin, H. (2017). The challenge of overtourism. Responsible Tourism Partnership Working Paper, 4. Pobrane z: http://haroldgoodwin.info/pubs/RTP’WP4Overtourism01’2017.pdf (12.07.2020).
Google Scholar

Hospers, G.J. (2019). Overtourism in European cities: From challenges to coping strategies. CESifo Forum, 20 (3), 20–24.
Google Scholar

Hughes, N. (2018). ‘Tourists go home’: Anti-tourism industry protest in Barcelona. Social Movement Studies, 17 (4), 471–477. https://doi.org/10.1080/14742837.2018.1468244
Google Scholar

Koens, K., Postma, A. (2018). Understanding and managing visitor pressure in urban tourism. Pobrane z: https://www.celth.nl/sites/default/files/2018-09/Voorkomen%20van%20bez-oekersdruk%20in%20Europese%20steden.pdf (17.03.2020).
Google Scholar

Kuo, L. (2020). China promotes ‘revenge travel’ to boost economy after Covid lockdowns. Pobrane z: https://www.theguardian.com/world/2020/oct/01/china-promotes-revenge-travel-boost-economy-coronavirus-golden-week (2.10.2020).
Google Scholar

Kuščer, K., Mihalič, T. (2019). Residents’ attitudes towards overtourism from the perspective of tourism impacts and cooperation – the case of Ljubljana. Sustainability, 11 (6), 1823. https://doi.org/10.3390/su11061823
Google Scholar

Lapointe, D. (2020). Reconnecting tourism after COVID-19: The paradox of alterity in tourism areas. Tourism Geographies, 22 (3), 633–638. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1762115
Google Scholar

Milano, C., Novelli, M., Cheer, J.M. (2019). Overtourism and tourismphobia: A journey through four decades of tourism development, planning and local concerns. Tourism Planning and Development, 16 (4), 353–357. https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1599604
Google Scholar

Muhammad, S., Long, X., Salman, M. (2020). COVID-19 pandemic and environmental pollution: A blessing in disguise? Science of the Total Environment, 728, 138820. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138820
Google Scholar

Muler Gonzalez, V., Coromina, L., Galí, N. (2018). Overtourism: Residents’ perceptions of tourism impact as an indicator of resident social carrying capacity – case study of a Spanish heritage town. Tourism Review, 73 (3), 277–296. https://doi.org/10.1108/TR-08-2017-0138
Google Scholar

Murzyn-Kupisz, M., Holuj, D. (2020). Museums and coping with overtourism. Sustainability (Switzerland), 12 (5). https://doi.org/10.3390/su12052054
Google Scholar

Peeters, P., Gössling, S., Klijs, J., Milano, C., Novelli, M., Dijkmans, C., Eijgelaar, E., Hartman, S., Heslinga, J., Isaac, R., Mitas, O., Moretti, S., Nawijn, J., Papp, B., Postma, A. (2018). Research for TRAN Committee – Overtourism: Impact and possible policy responses. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)629184 (8.07.2020).
Google Scholar

Perkumienė, D., Pranskūnienė, R. (2019). Overtourism: Between the right to travel and residents’ rights. Sustainability, 11 (7), 1–17. https://doi.org/10.3390/su11072138
Google Scholar

Pizam, A. (1978). Tourism’s impacts: The social costs to the destination community as perceived by its residents. Journal of Travel Research, 16 (4), 8–12. https://doi.org/10.1177/004728757801600402
Google Scholar

Seraphin, H., Ivanov, S. (2020). Overtourism: A revenue management perspective. Journal of Revenue and Pricing Management, 19 (3), 146–150. https://doi.org/10.1057/s41272-020-00241-7
Google Scholar

Tiwari, P., Kainthola, S., Chowdhary, N.R. (2020a). Demarketing: A marketing framework for overtourism. W: C. Ribeiro de Almeida, A. Quintano, M. Simancas, R. Huete, Z. Breda (red.), Handbook of research on the impacts, challenges, and policy responses to overtourism (s. 94–114). Londyn: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2224-0.ch006
Google Scholar

Tiwari, P., Kainthola, S., Chowdhary, N.R. (2020b). Empowering tourism education as a destination management tool. W: H. Seraphin, A. Yallop (red.), Overtourism and tourism education (s. 63–80). London: Routledge.
Google Scholar

Tomes, N. (2010). “Destroyer and teacher”: Managing the masses during the 1918–1919 influenza pandemic. Public Health Reports, 125 (3), 48–62. https://doi.org/10.1177/00333549101250s308
Google Scholar

Wall, G. (2020). From carrying capacity to overtourism: A perspective article. Tourism Review, 75 (1), 212–215. https://doi.org/10.1108/TR-08-2019-0356
Google Scholar

Weber, F., Stettler, J., Priskin, J., Rosenberg-Taufer, B., Ponnapureddy, S., Fux, S., Camp, M.A., Barth, M., Klemmer, L.,Gross, S. (2017). Tourism destinations under pressure. WorkingPaper. Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Luzern. Pobrane z: https://static1.squarespace.com/static/56dacbc6d210b821510cf939/t/5909cb282e69cf1c85253749/1493814076440/WTFL_study12017_full-1version.pdf (12.07.2020).
Google Scholar

World Tourism Organization (2004). Indicators of sustainable development for tourism destinations. W: Tourism’s potential as a sustainable development strategy. Proceedings from the 2004 WTO tourism policy forum at the George Washington University, Washington, DC, USA: WTO.
Google Scholar

World Travel and Tourism Council (2020). Leading global protocols for the new normal. (May). Pobrane z: https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp (12.07.2020) https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Google Scholar

Zenker, S., Kock, F. (2020). The coronavirus pandemic – a critical discussion of a tourism research agenda. Tourism Management, 81, 104164. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104164
Google Scholar

Zerva, K., Palou, S., Blasco, D., Donaire, J.A.B. (2019). Tourism-philia versus tourism-phobia: Rresidents and destination management organization’s publicly expressed tourism perceptions in Barcelona. Tourism Geographies, 21 (2), 306–329. https://doi.org/10.1080/14616688.2018.1522510
Google Scholar

Published

2021-06-25

How to Cite

Tiwari, P., & Chowdhary, N. (2021). Czy pandemia COVID-19 czasowo zatrzymała zjawisko overtourism?. Turyzm/Tourism, 31(1), 91-96. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.10

Issue

Section

Notes

Most read articles by the same author(s)