Sikhowie – religia i naród. Wybrane polityczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania

Autor

  • Marek Barwiński University of Lodz, Poland, Faculty of Geographical Sciences, Department of Political and Historical Geography and Regional Studies
  • Łukasz Musiaka University of Lodz, Poland, Faculty of Geographical Sciences, Department of Political and Historical Geography and Regional Studies

DOI:

https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.09

Słowa kluczowe:

Sikhizm, Indie, Pakistan, Pendżab, pogranicze, wielokulturowość

Abstrakt

W artykule podjęto próbę oszacowania wpływu warunków geograficznych i politycznych na transformację społeczności Sikhów po dekolonizacji Indii w 1947 roku. Autorzy wykorzystali, między innymi, wyniki własnych badań terenowych, analiz statystycznych i opracowań naukowych.

Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie specyfiki funkcjonowania Sikhów, którzy pomimo wyjątkowo niesprzyjających warunków geopolitycznych i stosunkowo niewielkiej populacji byli w stanie utrzymać własną tożsamość i osiągnąć poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wyższy niż średnia dla Indii i Pakistanu. Współcześni Sikhowie są często postrzegani zarówno jako wspólnota religijna, jak i narodowa. Zasadniczo ich głównymi cechami są wyraźne różnice kulturowe i moralne oraz bardzo silna świadomość ich tożsamości. Przejawiają silną więź ze swoim regionem. Sikhowie odgrywają kluczową rolę w społecznym, politycznym, a zwłaszcza gospodarczym i wojskowym funkcjonowaniu państwa. Z powodu koncentracji na pograniczu indyjsko-pakistańskim, silnej militaryzacji i tendencji separatystycznych Sikhowie odgrywają kluczową rolę w polityce wewnętrznej i zagranicznej Indii.

Bibliografia

Banerjee A.C., 1983, The Sikh Gurus and the Sikh Religion, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi.
Google Scholar

Boyce G.D., 1999, Decolonisation and the British Empire 1775–1997, MacMillan Press LTD, London.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-27755-1

Brekke T., 2014, Sikh tradition, [in:] Reichberg G., Syse H. (eds.), Religion, War and Ethics. A Sourcebook of Textual Traditions, Cambridge University Press, New York: 672–700.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511979651.013

Bryjak G.J., 1985, The economics of assassination: The Punjab crisis and the death of Indira Gandhi, “Asian Affairs”, 12 (1): 25–39.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00927678.1985.10553675

Ghuman R.S., 2012, The Sikh Community in Indian Punjab: Some Socio-Economic Challenges, “Journal of Punjab Studies”, 19 (1): 87–109.
Google Scholar

Harsimranjeet K., 2010, Nationalist historians on Sikh history, Punjabi University, Patiala.
Google Scholar

Iyer S., 2002, Demography and Religion in India, Oxford University Press, New Delhi.
Google Scholar

Jaswinder S., 2011, Religious and historical paradigms of the Sikh identity, Punjabi University, Patiala.
Google Scholar

Kalkat G.S., 2017, Punjab agriculture-trends and technology, “Agricultural Research Journal”, 54 (2): 283–286.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5958/2395-146X.2017.00054.0

Kalsi S.S., 2005, Religions of the World. Sikhism, Chelsea House Publishers, Philadelphia.
Google Scholar

Kaur U.J., 1990, Sikh Religion and Economic Development, National Book Organization, New Delhi.
Google Scholar

Leaf M.J., 1985, The Punjab crisis, “Asian Survey”, 25 (5): 475–498.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2644402

Lutz J., 2017, Risk Sensitivity and the Sikh Uprising in the Punjab, “India Quarterly: A Journal of International Affairs”, 73 (3): 327–341.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0974928417716213

Macauliffe M.A., 1909, The Sikh religions, The Clarendon Press, Oxford.
Google Scholar

Mehar S.G., 2017, Demographic Dynamism of Punjab, 1971–2011, “Economic and Political Weekly”, 52 (3): 26–29.
Google Scholar

Moore R.J., 1982, Decolonisation in India, “The Journal of Commonwealth & Comparative Politics”, 20 (2): 189–199.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14662048208447407

Nesbitt E., 2005, Sikhism. A very short introduction, Oxford University Press, Oxford.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/actrade/9780192806017.003.0001

Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, 2011 Census Data, http://www.censusindia.gov.in 15.12.2016.
Google Scholar

Owen C., Sambhi P.S., 1987, Sikhowie. Wiara i życie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Google Scholar

Owen C., Sambhi P.S., 2005, A popular dictionary of Sikhism, Taylor & Francis Group, London–New York.
Google Scholar

Paroha U., 1993, Terrorism in Punjab: Origins and dimensions, “Indian Journal of Political Science”, 54 (2): 238–250.
Google Scholar

Sandhu A.H., 2012, Sikh Failure on the Partition of Punjab in 1947, “Journal of Punjab Studies”, 19 (2): 215–232.
Google Scholar

Singh Ch., 2016, Religion and Economic Growth: Elements from Sikhism, Indian Institute of Management, Bangalore.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2763585

Sumail S.S., 2007, Contesting vision of Sikh identity in Punjab: 1800–1930, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
Google Scholar

The Sikh Encyclopedia. Population, https://www.thesikhencyclopedia.com/the-modern-history-of-sikhs-1947present/population 15.12.2016.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Barwiński, M., & Musiaka, Łukasz. (2019). Sikhowie – religia i naród. Wybrane polityczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania. Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej, 8, 167–182. https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.09

Inne teksty tego samego autora