Zespół redakcyjny

Kolegium redakcyjne

Editor-in-chief: Andrzej Rykała (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Journal secretary: Tomasz Figlus (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Redaktorzy tematyczni

Krzysztof Woźniak (Uniwersytet Łódzki, Poland) – geografia historyczna
Marek Sobczyński (Uniwersytet Łódzki, Poland) – geografia polityczna
Iwona Jażdżewska (Uniwersytet Łódzki, Poland) – redaktor statystyczny
Krystyna Krawiec-Złotkowska (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland) – redaktor językowy (język polski)
Maria Maciejewska (Uniwersytet Łódzki, Poland) – redaktor językowy (język angielski)

Rada naukowa

Członkowie krajowi:

Kazimierz Badziak (Uniwersytet Łódzki)
Marek Barwiński (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Zbigniew Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Poland)
Piotr Eberhardt (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Poland)
August Grabski (Żydowski Instytut Historyczny, Poland)
Marek Koter (Przewodniczący Rady, Uniwersytet Łódzki, Poland)
Roman Matykowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Poland)
Bogumił Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Poland)
Jan Wendt (Uniwersytet Gdański, Poland)

Członkowie zagraniczni:

Elena del’Agnese (Uniwersytet w Mediolanie – Bicocca, Italy)
Sokol Axhemi (Uniwersytet w Tiranie, Albania)
László Békési (Uniwersytet M. Korwina w Budapeszcie, Hungary)
Gideon Biger (Uniwersytet w Tel-Avivie, Israel)
Vidmantas Daugirdas (Litewskie Centrum Badań Społecznych w Wilnie, Lithuania)
Barbara A. Despiney-Żochowska (Centrum Ekonomii Uniwersytetu Paryż I – Sorbona, France)
Giorgi Gogsadze (Państwowy Uniwersytet Iw. Dżawachiszwili w Tbilisi, Georgia)
Ann Kennard (Uniwersytet Anglii Zachodniej w Bristolu, Britain)
Alexandru Ilieş (Uniwersytet w Oradei, Romania)
Jan D. Markusse (Uniwersytet w Amsterdamie, Netherlands)
Rene Matlovič (Uniwersytet w Preszowie, Slovakia)
William Stanley (Uniwersytet Karoliny Południowej w Columbii, USA)
Ernest Steinicke (Uniwersytet w Innsbrucku, Austria)
Alessandro Vitale (Uniwersytet w Mediolanie, Italy)
Jernej Zupančič (Uniwersytet w Lublanie, Slovenia)