Recenzenci

Monika Adamska
Volodymyr Demchenko
Mykoła Habrel
Małgorzata Hanzl
Aleksandra Ibragimow
Anna Agata Kantarek
Robert Krzysztofik
Izabela Lewandowska
Aneta Marek
Bohdan Posatskyy
Anna Pytasz-Kołodziejczyk
Małgorzata Skulimowska
Antonio Violante
Maria Wieruszewska