Rafał Kosiński, "The Emperor Zeno Religion and Politics", Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Cracow 2010, pp. 289 [= Byzantina et Slavica Cracoviensia, 6

Authors

  • Mirosław J. Leszka
  • Michał Zytka

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.01.20

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barth W., Kaiser Zeno, Basel 1894.
Google Scholar

Kosiński R., ΑΓΙΩΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ. Konstantynoplitańscy święci mężowie i władza w V wieku po Chr. [Constantinopolitan Holy Men and Authority in 5th Century], Warszawa 2006.
Google Scholar

Kosiński R., The Life of Nestorius as seen in Greek and Oriental Sources, [in:] Continuity and Change. Studies in Late Antique Historiography, ed. D. Brodka, M. Stachura, Cracow 2007, p. 155–170.
Google Scholar

Kosiński R., Początki kariery Tarasikodissy-Zenona [The Begginnings of Tarasicodissa-Zeno’s Career], [in:] Byzantina Europea. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, ed. M. Kokoszko, M.J. Leszka, Łodź 2007, p. 289–304.
Google Scholar

Kosiński R., Izauria w orbicie wpływów rzymskich do połowy V wieku [Isauria in the Orbit of Roman Influence until the mid V Century], „Białostockie Teki Historyczne” 8, 2010, p. 11–26.
Google Scholar

Kosiński R., Peter the Fuller, Patriarch of Antioch, „Byzantinoslavica” 68, 2010, p. 49–73.
Google Scholar

Kosiński R., Religie cesarstwa rzymskiego w V stuleciu [Religions of Roman Empire in the V Century], [in:] Świat rzymski w V wieku [Roman World in the V Century], ed. idem, K. Twardowska, Kraków 2010, p. 278–297; 365–416.
Google Scholar

Schwark B., Die kirchenpolitik Kaiser Zenos, Würzburg 1950.
Google Scholar

Downloads

Published

2011-12-30

How to Cite

Leszka, M. J., & Zytka, M. (2011). Rafał Kosiński, "The Emperor Zeno Religion and Politics", Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Cracow 2010, pp. 289 [= Byzantina et Slavica Cracoviensia, 6. Studia Ceranea, 1, 235–236. https://doi.org/10.18778/2084-140X.01.20

Issue

Section

Book reviews

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>