The Testament Donation of Knyaz Fedor Sanguszko for the Monastery of St. Paul of Xeropotamou on the Holy Mount Athos (9th November 1547)

Authors

  • Bogusław Andrzej Baczyński
  • Małgorzata Baczyńska
  • Michał Zytka

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.03.15

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jabłonowski A., Ziemia wołyńska w połowie XVI wieku (Monografia), [in:] Rewizya zamków ziemi wołyńskiej w połowie XVI wieku, ed. A. Jabłonowski, Warszawa 1877.
Google Scholar

Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 г., Мінск 2003.
Google Scholar

Ochmański J., Historia Litwy, Wrocław 1979.
Google Scholar

Kempa T., Dzieje rodu Ostrogskich, Toruń 2003.
Google Scholar

Gorczak B., Katalog pergaminów znajdujących się w Archiwum X.X. Sanguszków w Sławucie, 61, Sławuta 1912.
Google Scholar

Szwagrzyk J.A., Pieniądz na ziemiach polskich X– XX w., Wrocław 1973.
Google Scholar

Popiołek B., Woli mojej ostatniej Testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009.
Google Scholar

Сліж Н., Сям’я Івана Гарнастая, падскарбія ВКЛ, „Беларускі істарычны Зборнік” 38, 2012, p. 34–36.
Google Scholar

Binon S., Les origines légendaires et l’histoire de Xéropotamou et de Saint-Paul de l’Athos, Louvain 1942.
Google Scholar

Skowronek M., Przyczynek do historii biblioteki klasztoru Świętego Pawła na Górze Athos, [in:] Święta Góra Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu, ed. M. Kuczyńska, Gniezno 2009, p. 222–230.
Google Scholar

Wasilewski T., Przyczynki źródłowe do stosunków Polski ze Słowiańszczyzną południową w wiekach XIII–XVI, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” 8, 1963, p. 120–123.
Google Scholar

Czamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007.
Google Scholar

Anusik Z., O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii rodu, „Przegląd Nauk Historycznych” 8.2, 2009, p. 163–165.
Google Scholar

Mitrović K., Povelja despotice Jelene Jakšić manastiru Hilandaru, „Cтари српски архив” 7, 2008, p. 195–203.
Google Scholar

Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959, vol. II, Tablice.
Google Scholar

Machynia M., Sanguszko Fiodor, [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. XXXIV, p. 480–482.
Google Scholar

Hawryluk J., Książęta Sanguszkowie na wołyńskich i podlaskich włościach, „Над Бугом і Нарвою. Український часопис Підляшшя”, 2007, fasc. 5(93), p. 29.
Google Scholar

Łoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, ed. J. Tazbir, Warszawa 2005.
Google Scholar

Zagorska S., Halszka z Ostroga. Między faktami a mitami, Warszawa 2006.
Google Scholar

Tavlakis I., Monastery of Agios Pavlos: http://www.macedonian-heritage.gr/Athos/Monastery/Agios%20Pavlos.html
Google Scholar

Chatzidakis M., Recherches sur le peintre Theophane, le Cretois, „Dumbarton Oaks Papers” 23/24, 1969/1970, p. 309–352.
Google Scholar

Χατζηδάκης Μ., Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης. Η τελευταία φάση της τέχνης του στις οιχογραφίες της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, Mount Athos 1986.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-12-30

How to Cite

Baczyński, B. A., Baczyńska, M., & Zytka, M. (2013). The Testament Donation of Knyaz Fedor Sanguszko for the Monastery of St. Paul of Xeropotamou on the Holy Mount Athos (9th November 1547). Studia Ceranea, 3, 197–212. https://doi.org/10.18778/2084-140X.03.15

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)