Татяна Славова, "Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил" ["Slavic translation of the Letter of Patriarch Photios to Prince Boris-Michael"], Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2013, pp. 344

Authors

  • Agata Kawecka
  • Katarzyna Gucio

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.04.22

Downloads

Download data is not yet available.

References

Photii Patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, ed. B. Laurdas, L.G. Westerink, vol. I, Lipsae 1983.
Google Scholar

Славова T., Речник на словоформите в Архангелското евангелие от 1092 г., София 1994.
Google Scholar

Славова T., Преславска редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски превод, „Кирило-Методиевски студии” 6, 1989, р. 15–129.
Google Scholar

Славова T., Владетел и администрация през ранното Средновековие в България. Филологически аспекти, София 2010; Тълковната палея в контекста на старобългарската книжнина, София 2002.
Google Scholar

Славова T. et al., Помагало по българска историческа лексикология, София 1986.
Google Scholar

Downloads

Published

2014-12-30

How to Cite

Kawecka, A., & Gucio, K. (2014). Татяна Славова, "Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил" ["Slavic translation of the Letter of Patriarch Photios to Prince Boris-Michael"], Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2013, pp. 344. Studia Ceranea, 4, 299–301. https://doi.org/10.18778/2084-140X.04.22

Issue

Section

Book reviews

Most read articles by the same author(s)