The Mobility of Serbs in Early Modern Times. Some Remarks on the Margins of Ilona Czamańska’s New History of Serbia. Ilona Czamańska, Historia Serbii. Od pojawienia się Serbów na Bałkanach do 1830 roku [History of Serbia. From the Arrival of the Serbs in the Balkans to 1830], vol. I, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021 [= Biblioteka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej], pp. 280.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.12.20

Downloads

Download data is not yet available.

References

Costin M., Latopis Ziemi Mołdawskiej, ed. et trans. I. Czamańska, Poznań 1998.
Google Scholar

Czamańska I., Drakula. Wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003.
Google Scholar

Czamańska I., Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku, Poznań 1996.
Google Scholar

Czamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007.
Google Scholar

Davidov D., Srpske privilegije carskog doma habzburškog, Novi Sad–Beograd 1994.
Google Scholar

Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985.
Google Scholar

Ferman sultana Mahmuda, sina sultana Mustafe-hana, srbskom patrijarhu Arseniju od godine turske 1143, a posle Hrista 1731, “Glasnik DSS” 11, 1859, p. 181–182.
Google Scholar

Fin M., Centri srpske kulture XVIII veka, Novi Sad 2015.
Google Scholar

Jugoslovenske zemlje pod turskom vlašću (do kraja XVIII vijeka). Izabrani izvori, ed. B. Đurđev, M. Vasić, Istočno Sarajevo 2005.
Google Scholar

Komatina P., Konstantin Porfirogenit i rana istorija Južnih Slovena, Beograd 2021.
Google Scholar

Konstantyn Porfirogeneta, O rządzeniu państwem, [in:] Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, vol. III, ed. A. Brzóstkowska, W. Swoboda, Warszawa 1995, p. 426–477.
Google Scholar

Piščević A., Moj život. Uspomene, Novi Sad 2004.
Google Scholar

Piščević S., Memoari, Beograd 1963.
Google Scholar

Radonić J., Kostić M., Srpske privilegije od 1690 do 1792, Beograd 1954.
Google Scholar

Šuletić N., Berat patrijarha Kalinika I, “Zbornik Matice srpske za istoriju” 83, 2011, p. 97–104.
Google Scholar

Šuletić N., Poreske obaveze Pećke patrijaršije u vreme patrijarha Kalinika I (1691–1710), “Zbornik Matice srpske za istoriju” 88, 2013, p. 9–23.
Google Scholar

Szefliński B., Trzy oblicza Sawy Nemanjicia. Postać historyczna – autokreacja – postać literacka, Łódź 2016.
Google Scholar

Turski dokumenti za istoriju Srpske pravoslavne crkve. Fond Gliše Elezovića, ed. Lj. Čolić, Priština 1996.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-11-21

How to Cite

Kręzel, P. (2022). The Mobility of Serbs in Early Modern Times. Some Remarks on the Margins of Ilona Czamańska’s New History of Serbia. Ilona Czamańska, Historia Serbii. Od pojawienia się Serbów na Bałkanach do 1830 roku [History of Serbia. From the Arrival of the Serbs in the Balkans to 1830], vol. I, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021 [= Biblioteka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej], pp. 280. Studia Ceranea, 12, 797–800. https://doi.org/10.18778/2084-140X.12.20

Issue

Section

Book reviews

Funding data

Most read articles by the same author(s)