Life of Things from the Perspective of Polish Systemic Transformation

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.03

Keywords:

Sociology and Anthropology of Things, Life of Things, People’s Republic of Poland, 1989 Breakthrough

Abstract

The main purpose of the paper is to present the “biography” of selected things which appear in autobiographical narrative interviews conducted within the project “Experiencing the Systemic Transformation Process in Poland. A Sociological Comparison on the Basis of Biographical Analysis.” The author discusses different social actions connected with things, for example, the migrations of things, emancipation through things, collecting things, and reconstructs the stages of life of such things as: notebooks, cassette, and video tapes. The considerations are mainly embedded in the context of the People’s Republic of Poland and the process of transformation of the 1990s. The sociology and anthropology of things are theoretical frames of the analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Renata Dopierała, University of Lodz, Poland

Renata Dopierała, PhD, works at the Department of Sociology of Culture, Institute of Sociology, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Poland. She is interested in sociology of everyday life (with the main focus on problems of privacy and intimacy) and anti-consumerism. Her current research project focuses on the phenomenon of anti-consumption lifestyles.

References

Abriszewski, Krzysztof. 2008. “Reczy w kontekście Teorii Aktora-Sieci.” Pp. 103-129 in Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, edited by J. Kowalewski, W. Piasek, and M. Śliwa. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Google Scholar

Abriszewski, Krzysztof. 2010. “Splatając na nowo ANT. Wstęp do Splatając na nowo, to co społeczne.” Pp. V-XXXIV in B. Latour, Splatając na nowo, to co społeczne. Wprowadzenie do teorii Aktora-Sieci. Cracow: Universitas.
Google Scholar

Baudrillard, Jean. 1996. The System of Objects. London: Verso.
Google Scholar

Bauman, Zygmunt. 2009. Konsumowanie życia. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Dant, Tim. 2007. Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Dobek-Ostrowska, Bogusława. 2002. “Przejście do demokracji a transformacja systemów medialnych w Europie Środkowej i Wschodniej po upadku komunizmu.” Pp. 13-33 in Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, edited by B. Dobek-Ostrowska. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Douglas, Mary. 2007. Czystość i zmaza. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Drenda, Olga. 2016. Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w czasach transformacji. Cracow: Karakter.
Google Scholar

Filiciak, Mirosław. 2011. “Inny wymiar otwartości. Internetowa reprodukcja i redystrybucja treści kulturowych.” Przegląd Kulturoznawczy 1/2011:65-76.
Google Scholar

Filiciak, Mirosław. 2013. “Kulturowa rehabilitacja kasety wideo.” Mała kultura współczesna. Retrieved September 15, 2018 (http://malakulturawspolczesna.org/2013/10/21/miroslaw-filiciak-rozmowa-kulturowa-rehabilitacja-kasety-wideo/).
Google Scholar

Fortuna, Grzegorz. 2013. “Rynek wideo w Polsce.” Images 2/2013:27-43.Fuszara, Małgorzata. 2004a. “Prawne aspekty reglamentacji.” Pp. 107-138 in Umowa o kartki, edited by J. Kurczewski. Warsaw: Wydawnictwo Trio.
Google Scholar

Fuszara, Małgorzata. 2004a. “Prawne aspekty reglamentacji.” Pp. 107-138 in Umowa o kartki, edited by J. Kurczewski. Warsaw: Wydawnictwo Trio.
Google Scholar

Fuszara, Małgorzata. 2004b. “Patologie systemu reglamentacji.” Pp. 169-193 in Umowa o kartki, edited by J. Kurczewski. Warsaw: Wydawnictwo Trio.
Google Scholar

Goffman, Erving. 2008. Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Goffman, Erving. 2011. Relacje w przestrzeni publicznej. Mikrostudia porządku publicznego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Grzelewska, Danuta. 2001. “Historia polskiej radiofonii w latach 1926-1989.” Pp. 211-261 in Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, edited by D. Grzelewska et al. Warsaw: Dom Wydawniczy Elipsa.
Google Scholar

Izdebska, Karolina. 2017. “Lepsze życie śmieci? Design i upcykling.” Kultura popularna 2/2017:32-43.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7049

Kochanowski, Jerzy. 2010. Tylnymi drzwiami. Czarny runek w Polsce 1944-1989. Warsaw: GWFoksal.
Google Scholar

Kopytoff, Igor. 2003. “Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces.” Pp. 249-274 in Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, edited by M. Kempny and E. Nowicka. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kornai, Janos. 1985. Niedobór w gospodarce. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Kozieł, Andrzej. 2001. “Polska telewizja w latach 1952-1989.” Pp. 263-317 in Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, edited by D. Grzelewska et al. Warsaw: Dom Wydawniczy Elipsa.
Google Scholar

Krajewski, Marek. 2013. Są w życiu rzeczy… Szkice z socjologii przedmiotów. Warsaw: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
Google Scholar

Kulesza, Hanna. 1990. Warunki mieszkaniowe i wydatki na mieszkanie różnych grup gospodarstw domowych. Warsaw: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
Google Scholar

Latour, Bruno. 2010. Splatając na nowo, to co społeczne. Wprowadzenie do teorii Aktora-Sieci. Cracow: Universitas.
Google Scholar

Lesiakowski, Krzysztof. 2015. “Puste półki sklepów wielkiego miasta. Problemy zaopatrzenia mieszkańców Łodzi.” Pp. 139-150 in Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989, edited by N. Jarska and J. Olaszek. Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej.
Google Scholar

Linton, Ralph. 2007. “Dyfuzja.” Pp. 338-353 in Świat człowieka-świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, edited by E. Nowicka and M. Głowacka-Grajper. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Lipiński, Piotr and Michał Matys. 2014. Absurdy PRL-u. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Maigret, Eric. 2012. Socjologia komunikacji i mediów. Warsaw: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Malinowski, Bronisław. 1987. Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Vol. 3. Warsaw: PWN.
Google Scholar

Mazurek, Małgorzata. 2010. Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989. Warsaw: Europejskie Centrum Solidarności, Wydawnictwo Trio.
Google Scholar

McQuail, Denis. 2008. Komunikowanie masowe. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Mikułowski-Pomorski, Jerzy. 2008. Zmieniający się świat mediów. Cracow: Universitas.
Google Scholar

Pearce, Susan. 1995. On Collecting. An Investigation into Collecting in the European Tradition. London: Routledge.
Google Scholar

Rakowski, Tomasz. 2008. “Przemiany, przesunięcia, przedmioty przejściowe. Antropologia rzeczy.” Kultura Współczesna 3/2008:55-72.
Google Scholar

Sierocki, Radosław. 2008. “Kultury rzeczy.” Pp. 175-183 in Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, edited by J. Kowalewski, W. Piasek, and M. Śliwa. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Google Scholar

Smolarek, Magdalena. 2013. “Kupowanie i wyrzucanie, składowanie i kolekcjonowanie, ponowne wykorzystywanie przedmiotów – współczesne tendencje wśród zachowań konsumenckich.” Kultura i Społeczeństwo 4/2013:69-81.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/kultura-2014-0004

Stola, Dariusz. 2015. “Migracje zagraniczne i schyłek PRL.” Pp. 54-69 in Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989, edited by N. Jarska and J. Olaszek. Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej.
Google Scholar

Sulima, Roch. 2015. “Śmiecie i sprzątanie w językowym obrazie świata polszczyzny.” Pp. 77-99 in Śmieć w kulturze, edited by K. Kulikowska and C. Obracht-Prondzyński. Gdansk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
Google Scholar

Świderski, Jan. 2002. “Radio i telewizja w Polsce po 1989 roku.” Pp. 177-199 in Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, edited by B. Dobek-Ostrowska. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Tańczuk, Renata. 2013. “Kolekcjonowanie i nadmiar przedmiotów.” Kultura współczesna 1/2013:105-117.
Google Scholar

Thompson, Michael. 1979. Rubbish Theory: The Creation and Destruction of Value. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Tokarska-Bakir, Joanna. 2007. “Energia odpadków.” Pp. 7-44 in M. Douglas, Czystość i zmaza. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Waszczyńska, Katarzyna. 2016. “Przedmowa.” Pp. 7-16 in Ludzie w świecie przedmiotów, przedmioty w świecie ludzi. Antropologia wobec rzeczy, edited by A. Rybus and W. M. Kornobis. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323520030.pp.9-18

Wedel, Janine R. 2007. Prywatna Polska. Warsaw: Wydawnictwo Trio.
Google Scholar

Wilczak, Agnieszka. 2016. “Dekonsumpcja jako przejaw odpowiedzialnej postawy i styl życia konsumenta w świetle analizy jakościowej.” Handel Wewnętrzny 3/2016:388-402.
Google Scholar

Zawistowski, Andrzej. 2017. Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Downloads

Published

2019-11-07

How to Cite

Dopierała, R. (2019). Life of Things from the Perspective of Polish Systemic Transformation. Qualitative Sociology Review, 15(4), 46–66. https://doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.03