Wstęp

Autor

  • Magdalena Przybysz-Stawska

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.31.00

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Antczak, Mariola & Gruszka, Zbigniew (red.) (2020). Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Jan Paweł II (1991). Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów. W: Z nauczania Jana Pawła II na temat katechizacji w polskiej szkole [online]. Pobrane 20 marca 2021 r., z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/inne/kwk_wybor_katechizacja.html
Google Scholar

Z okazji 50-lecia odnowy doktoratu (2020). Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ [online]. Pobrane 20 marca 2021 r., z: http://kiib.uni.lodz.pl/2020/04/z-okazji-50-lecia-odnowy-doktoratu/
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Przybysz-Stawska, M. (2020). Wstęp. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(31), 9–11. https://doi.org/10.18778/0860-7435.31.00

Numer

Dział

Other