„Infrastruktura bibliotek. Ewolucja przestrzeni bibliotecznej i jej wpływ na jakość usług i wizerunek placówki”, VI Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy (Lublin, 28 marca 2019 r.)

Autor

  • Grażyna Piechota Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.28.09

Abstrakt

-

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adaszyńska, Ewa (2018). Przestrzeń bibliotek - jej aspekty i przeobrażenia. W: S. Baran, K. Bikowska (red. nauk.), Ewolucja przestrzeni bibliotecznej. Od założeń do praktyki, (s. 15–38). Olsztyn: Biblioteka Uniwersytecka UWM.
Google Scholar

Faulkner-Brown, Harry (1997). Some thoughts on the design of major library buildings. In: Intelligent Library Buildings: Proceedings of the tenth seminar of the IFLA Section on Library Buildings and Equipment, The City Library of The Hague (Netherlands), Sunday 24 August 1997 to Friday 29 August 1997. (pp. 9–26). Pobrane 19 kwietnia 2019, z: https://archive.ifla.org/VII/s20/rep/intlib.pdf
Google Scholar

Has-Tokarz, Alicja & Malesa, Renata (2015a). „Nowoczesna biblioteka – nowoczesny bibliotekarz”, I Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy. Wiadomości Uniwersyteckie, 3–4, 34–35.
Google Scholar

Has-Tokarz, Alicja & Malesa, Renata (2015b). II Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy. Wiadomości Uniwersyteckie, 9, 40–41.
Google Scholar

Has-Tokarz, Alicja & Malesa, Renata (2016). Lubelskie Fora Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy jako przestrzeń dyskusji nad wyzwaniami dla bibliotek w epoce cyfryzacji i nowych mediów. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1, 277–285.
Google Scholar

Hohmann, Tina (2006). New Aspects of Library Design. LIBER Quarterly, 16 (2). Pobrane 19 kwietnia 2019, z: https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.7841/
Google Scholar

McDonald, Andrew (2006). The Ten Commandments revisited: the Qualities of Good Library Space. LIBER Quarterly, 16 (2). Pobrane 19 kwietnia 2019, z: https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.7840/
Google Scholar

Piechota, Grażyna (2017). IV Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Biblioteki partnerem – partnerzy dla bibliotek: modele – strategie – korzyści” (Lublin, 2 marca 2017 roku). Folia Bibliologica, 59, 315–322.
Google Scholar

Piechota, Grażyna (2018). V Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy pt: Biblioteka wielokulturowa – wielokulturowość w bibliotece. Użytkownicy – zbiory –usługi, 22 marca 2018. Wiadomości Uniwersyteckie, 4, 31–33.
Google Scholar

Szczygłowska, Lidia (2013). Architektura bibliotek., W: M. Wojciechowska (red.), Fizyczna przestrzeń bibliotek, (s. 22–39). Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.
Google Scholar

Zybert, Elżbieta Barbara (2008). Biblioteki we współczesnych społeczeństwach krajów rozwiniętych. W: J. Sadowska (red.), Przyszłość bibliotek w Polsce, (s. 36–47). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-06-25

Jak cytować

Piechota, G. (2019). „Infrastruktura bibliotek. Ewolucja przestrzeni bibliotecznej i jej wpływ na jakość usług i wizerunek placówki”, VI Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy (Lublin, 28 marca 2019 r.). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(28), 167–174. https://doi.org/10.18778/0860-7435.28.09

Numer

Dział

Other