„Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej” – próba charakterystyki

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.04

Słowa kluczowe:

biblioteki, czasopisma bibliotekarskie, Kalisz, PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego, „Bliżej Biblioteki”

Abstrakt

Artykuł ma na celu prezentację regionalnego fachowego czasopisma bibliotekarskiego pt. „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej” wydawanego przez PBP Książnicę Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu od 2013 r. Omówiona została m.in. geneza powstania pisma, krąg autorów oraz tematyka poruszana na łamach periodyku bibliotekarskiego. Uzupełnieniem tekstu jest dołączona bibliografia obejmująca zawartość siedemnastu numerów czasopisma.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dziki, Sylwester & Pisarek, Walery (2017). Czasopisma fachowe. W: Żbikowska-Migoń, A., & Skalska-Zlat, M. (red.), Encyklopedia książki, t. 1, (s. 434–435). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Celer, Bogumiła (2014). Pismo „Bliżej Biblioteki” – narzędziem aktywizującym i integrującym lokalne środowisko bibliotekarskie (raport z badań). Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej, 2, 2–5.
Google Scholar

Celer, Bogumiła (2016). „Bliżej Biblioteki” – pismo nie tylko dla bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej. Poradnik Bibliotekarza, 11, 16–18.
Google Scholar

Gogiel-Kuźmicka, Anna & Kierejczuk, Elżbieta (2020). Polskie czasopisma bibliotekarskie w otwartym dostępie. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1, s. 89–104.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/TSB.2020.004

Góra, Barbara (1996). Regionalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce (1953–1985). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
Google Scholar

Góra, Barbara (1997). Regionalne i sublokalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce w latach 1989–1994. Przegląd Biblioteczny, 4, 363–374.
Google Scholar

Korpała, Józef (1977). Przegląd polskich czasopism bibliotekarskich. Przegląd Biblioteczny, 3, 251–279.
Google Scholar

Olczak-Kardas, Monika (2018). Funkcje fachowych czasopism dla bibliotekarzy (na wybranych przykładach). Zarządzanie Biblioteką, 1, 83–94.
Google Scholar

Olczak-Kardas, Monika (2020). Fachowe czasopisma dla bibliotekarzy w Polsce XXI wieku. Biblioteki pedagogiczne. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Google Scholar

Ostrowska, Justyna (2010). Rozwój czasopiśmiennictwa bibliotekarskiego w Polsce. Poradnik Bibliotekarza, 2, 3–6.
Google Scholar

Święćkowski, Grzegorz M. (2009). Czasopisma bibliotekarskie w Polsce – przegląd mocno subiektywny. Forum Bibliotek Medycznych, 2/2, 11–30.
Google Scholar

Walczak, Krzysztof (2009). Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Historia, działalność, zbiory 1949–2009. Kalisz: Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Google Scholar

Walczak, Krzysztof (2013). Bliżej Biblioteki nowe czasopismo bibliotecznego Kalisza. Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej, 1, 2–3.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-08-03

Jak cytować

Mikołajczyk, M. (2022). „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej” – próba charakterystyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(34), 79–101. https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.04

Numer

Dział

Articles