„Bibliotekarz” odzwierciedleniem aktywności bibliotekarzy i bibliotek w latach 2020–2021

Autor

  • Marzena Przybysz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.03

Słowa kluczowe:

„Bibliotekarz”, pandemia, aktywność bibliotekarzy, działalność bibliotek

Abstrakt

Miesięcznik „Bibliotekarz” ukazuje się od 1919 r. Zgodnie ze swym profilem poświęcony jest sprawom bibliotekarzy i bibliotek. Pandemia COVID-19 przeorganizowała działalność bibliotek. Artykuł przedstawia analizę tematyczną czasopisma w latach 2020–2021 w kontekście aktywności bibliotekarzy i bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem działań zaradczych pandemii dla użytkowników bibliotek.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bibliotekarz (1919). 1, 1–2; Bibliotekarz (2020). 1–12 – Bibliotekarz (2021), 1–12.
Google Scholar

Bursowa, Feliksa (1965), „Bibliotekarz”: lata 1945–1963. Bibliotekarz 4, 101–109.
Google Scholar

Dąbrowska, Wanda (1963). Pierwsze wcielenie „Bibliotekarza”: przyczynek do dziejów pracy bibliotekarskiej, Bibliotekarz, 11, 321–328.
Google Scholar

Gębołyś, Zdzisław (2019). „Bibliotekarz” 1919 – widziany po (100) latach, Bibliotekarz, 4, 4–9.
Google Scholar

Gębołyś, Zdzisław (2021). „Bibliotekarz” 1919–1929–1939: czasopismo fachowe nie tylko dla bibliotekarzy. Cz. 1, Heteroglossia, 11, 277–297.
Google Scholar

Gębołyś, Zdzisław (2021). „Bibliotekarz” 1919–1929–1939, Cz. 1, Bibliotekarz, 7/8, 17–21.
Google Scholar

Gębołyś, Zdzisław (2021). „Bibliotekarz” 1919–1929–1939, Cz. 2, Bibliotekarz, 9, 10–15.
Google Scholar

Gębołyś, Zdzisław (2021). „Bibliotekarz” 1919–1929–1939, Cz. 3, Bibliotekarz, 11, 16–21.
Google Scholar

Gębołyś, Zdzisław (2021). „Bibliotekarz” 1919–1929–1939, Cz. 4 (1), Bibliotekarz, 12, 7–12.
Google Scholar

Gębołyś, Zdzisław (2022). „Bibliotekarz” 1919–1929–1939, Cz. 4 (2). Bibliotekarz, 2, 16–21.
Google Scholar

Gębołyś, Zdzisław (2022). „Bibliotekarz” 1919–1929–1939, Cz. 4 (3). Bibliotekarz, 3, 13–18.
Google Scholar

Jopkiewicz, Andrzej (2006). 15 lat wydawania „Bibliotekarza” przez Redakcję w dotychczasowym składzie. Bibliotekarz, 2, 30–31.
Google Scholar

Konieczna, Jadwiga (2019). Rola i miejsce „Bibliotekarza” w polskim bibliotekarstwie, w latach 1945–2019, Bibliotekarz, 4, 10–19.
Google Scholar

Kornecka, Józefa (1963). „Bibliotekarz”: lata 1929–1939. Bibliotekarz, 11, s. 328–335.
Google Scholar

Korycińska-Huras, Agnieszka (2005). Analiza zawartości miesięcznika „Bibliotekarz” – komentarz. Bibliotekarz, 7/8, 26–29.
Google Scholar

Przelaskowski, Ryszard (1964). Rys dziejowy czasopisma „Bibliotekarz” (1919–1963). Przegląd Biblioteczny, R. 32, 3, s. 153–162.
Google Scholar

Przybysz, Marzena (2019). Redaktorzy naczelni „Bibliotekarza”. Bibliotekarz, 4, 20–22.
Google Scholar

Sobielga, Jolanta (2001). Analiza bibliometryczna cytowań w „Bibliotekarzu”. Bibliotekarz, 3, 3–5.
Google Scholar

Suszko-Sobina, Irena (2004). Miara sukcesu – piętnastolecie „Bibliotekarza” pod redakcją Jana Wołosza. Bibliotekarz, 4, 11–16.
Google Scholar

Wołosz, Jan (1997). „Bibliotekarz” na miarę potrzeb i warunków. Przegląd Biblioteczny, R.65, 4, 375–378.
Google Scholar

Wołosz, Jan (2000). Wystąpienie …, redaktora naczelnego „Bibliotekarza”. Bibliotekarz, 2, 3–5.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-08-03

Jak cytować

Przybysz, M. (2022). „Bibliotekarz” odzwierciedleniem aktywności bibliotekarzy i bibliotek w latach 2020–2021. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(34), 49–77. https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.03

Numer

Dział

Articles