Wirtualne escape roomy jako nowy sposób promocji czytelnictwa na przykładzie działań Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Autor

  • Róża Pomiecińska PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.33.06

Słowa kluczowe:

wirtualne escape roomy, promocja czytelnictwa, młodzież w bibliotece, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Abstrakt

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował konieczność szukania nowych sposobów promocji czytelnictwa wśród różnych grup społecznych. Biblioteki i bibliotekarze z powodu wprowadzonego lockdownu wzmocnili zatem swoje działania, aby zaistnieć w sieci i w świadomości osób należących do pokolenia netgeneracji.

W artykule przedstawiono wykorzystanie wirtualnych pokoi zagadek w promocji czytelnictwa na przykładzie działań Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Wykorzystanie tej formy pracy przyniosło wiele korzyści zarówno dla samej placówki, jak i osób z nią współpracujących. Dzięki powstaniu wirtualnych escape roomów biblioteka zyskała jeszcze jedno ważne pole promocji swoich działań wśród młodzieży.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Erdmann, Ksenia & Wątor, Wojciech (2021). Escape room w bibliotece. Biuletyn EBIB, 2(197). Pobrane 25 września 2021, z: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/735/773
Google Scholar

Janik, Beata & Bukowczan, Wanda (2018). Wstęp. W: B. Janik & W. Bukowczan, Rola biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu nowych technologii w edukacji (s. 7–10). Kraków: Księgarnia Akademicka.
Google Scholar

Jigsaw Planet (b.d.). Biblioteka w szkole – TIK – strony, programy, aplikacje [online]. Pobrane 25 września 2021 r., z: https://biblioteka.pl/aplikacja/109/Jigsaw-Planet
Google Scholar

Narodowe Czytanie – poznaj jego historię. Biblioteczny escape room (b.d.). Publiczna Biblioteka Pedagogiczna. Książnica Pedagogiczna; genial.ly [online]. Pobrane 25 września 2021 r., z: https://view.genial.ly/5f27c1105270ea0d99cd283c/interactive-content-narodowe-czytanie
Google Scholar

Piecha, Alicja & Wyppich, Izabela (2017). Escape room – sposób na nudę w bibliotece. Dyrektor Szkoły, 1, 60–63.
Google Scholar

Pomiecińska, Róża (2021). Biblioteczny escape room „Narodowe Czytanie – poznaj jego historię” w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Poradnik Bibliotekarza, 1, 25–26.
Google Scholar

Poznaj magię czasopisma – biblioteczny ecape room (b.d.). Publiczna Biblioteka Pedagogiczna. Książnica Pedagogiczna; genial.ly [online]. Pobrane 25 września 2021 r., z: https://view.genial.ly/5f862ad5a70c7d0d04027c6b/interactive-content-poznaj-magie-czasopisma-biblioteczny-escape-room
Google Scholar

Prensky, Marc (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Przybysz, Janina & Poterek, Paweł (2015). Media społecznościowe w służbie bibliotek. W: H. Brzezińskia-Stec & J. Żochowska (red.) Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14–16 września 2015 (s. 339–356). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Pobrane 25 września 2021 r., z: http://hdl.handle.net/11320/4519
Google Scholar

Rozmiarek, Beata & Kajdaniak, Agnieszka (2020). Świąteczny escape room. Biblioteka Publiczna, 1–2, 10–11.
Google Scholar

Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku (2021) [online]. Pobrane 25 września 2021 r., z: https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2020-r
Google Scholar

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami: Definicje (2021). [online]. Pobrane 25 września 2021 r., z: http://konferencje.frse.org.pl/TIK/article/Definicje/lang:pl
Google Scholar

W poszukiwaniu Ligii i Winicjusza – escape room ze znajomości powieści Henryka Sienkiewicza „Quo Vadis” (b.d.). genial.ly [online]. Pobrane 25 września 2021 r., z: https://view.genial.ly/60279fbec08f630d93008b84/interactive-content-qou-vadis
Google Scholar

Zaginiony wers dramatu, czyli biblioteczny escape room z Moralnością pani Dulskiej w tle… (b.d.). Publiczna Biblioteka Pedagogiczna. Książnica Pedagogiczna; genial.ly [online]. Po-brane 25 września 2021 r., z: https://view.genial.ly/6134b030003e770de096498e/presentation-zaginiony-wers-dramatu
Google Scholar

Zając, Michał (2013). W stronę Biblioteki 2.0. W: G. Leszczyński & M. Zając, Książka i młody czytelnik: Zbliżenia, Oddalenia, Dialogi, Studia i szkice (s. 157–182). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Google Scholar

Zawitaj do świata Plika, Kursora i Myszki, czyli biblioteczny escape room z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (2021). Publiczna Biblioteka Pedagogiczna. Książnica Pedagogiczna; genial.ly [online]. Pobrane 25 września 2021 r., z: https://view.genial.ly/60216d9a8d60280dc12c6c9c/interactive-content-wirtualny-festiwal-bezpieczenstwu-w-internecie-mowie-tak-escape-room
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Pomiecińska, R. (2021). Wirtualne escape roomy jako nowy sposób promocji czytelnictwa na przykładzie działań Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(33), 75–87. https://doi.org/10.18778/0860-7435.33.06

Numer

Dział

Articles