Działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi w czasie pandemii

Autor

  • Monika Wachowicz Katedra Informatologii i Bibliologii, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego https://orcid.org/0000-0002-2846-374X
  • Katarzyna Figurska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, im prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.33.04

Słowa kluczowe:

biblioteka pedagogiczna, COVID-19, pandemia, media społecznościowe, Facebook

Abstrakt

W artykule przedstawiono działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi w okresie od 12 marca 2020 do 31 sierpnia 2021. Głównym celem było wskazanie sposobów i formy realizacji zadań Biblioteki w czasie pandemii, oraz dostosowania jej usług do okresowych obostrzeń.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Andrzejewska, Marzena, Bartczak, Iwona & Salska-Kopeć, Katarzyna (2020). Klub Przyjaciół Biblioteki. Siglum, 24, 22–26.
Google Scholar

Apanowicz, Jerzy (2002). Metodologia ogólna. Gdynia. ISBN 83-910869-9-3.
Google Scholar

Czy wiecie, że nasza biblioteka wykupiła zasób e-książek w e-czytelni IBUK Libra... (2020, 2 marca) Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10156925773280779
Google Scholar

Czy wiesz, że nasza biblioteka udostępnia czytelnikom nieodpłatnie e-booki w IBUKU
Google Scholar

Librze?... (2020, 1 kwietnia) Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10157020491025779
Google Scholar

Dołącz do akcji Żonkile (2020, 19 kwietnia) Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10157083663565779
Google Scholar

Dziś mamy Europejski Dzień Mózgu (2020, 18 marca). Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10156971561450779.
Google Scholar

Figurska, Katarzyna & Wachowicz, Monika (2020a). COVID-19 nam niestraszny – działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi z koronawirusem w tle. Biuletyn EBIB, 193, 1–6. Pobrano 10.10.2021 z: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/686/722.
Google Scholar

Figurska, Katarzyna & Wachowicz, Monika (2020b). Covidowy rok w PBW – działania pracowników po wybuchu pandemi COVID-19, Siglum, 24, 18–21. Pobrano 10.10.2021 z: https://drive.google.com/file/d/110G55AmaE_hy6tb06qbnIwj04mWRJAKo/view
Google Scholar

Kamara, Jadwiga, Właściwe odżywianie jako jedna z form walki z COVID-19 – Czy dieta na odporność ma znaczenie w walce z koronawirusem?, Siglum, 24, 91–95. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://drive.google.com/file/d/110G55AmaE_hy6tb06qbnIwj04mWRJAKo/view
Google Scholar

Kody PKD (2007). W: Krajowy Rejestr Sądowy. Wyszukiwarka podmiotów w KRS (online). Pobrano 10.10.2021, z: http://www.krs-online.com.pl/PKD.html.
Google Scholar

Narodowe Czytanie Balladyny (2020, 4 września). Kronika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [wpis na blogu]. Pobrano 10.10.2021 r., z: http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2020/09/narodowe-czytanie-balladyny.html.
Google Scholar

[8] [ósma] edycja Bibliotekarza na Chodzie – spaceru miłośników książek. (2021, 15 maja). Kro-nika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [wpis na blogu]. Pobrano 10.10.2021 r., z: http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2021/05/8-edycja-bibliotekarza-na-chodzie.html
Google Scholar

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi (2021). W: Baza internetowa Regon. Wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej (online). Główny Urząd Statystyczny. Pobrano 10.10.2021, z: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx.
Google Scholar

PKD 91.01.A – Działalność bibliotek (b.r.). W: Krajowy Rejestr Sądowy. Wyszukiwarka pod-miotów w KRS (online). Pobrano 10.10.2021, z: http://www.krs-online.com.pl/PKD-91-01-A-p619.html
Google Scholar

Portal Lem (2021). Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [strona oficjalna]. Pobrano 10.10.2021 r., z: http://pbw.lodz.pl/Portal_Lem.htm
Google Scholar

Prezentacja to rodzaj quizu/zagadek związanych z Ogrodnikami i Zimną Zośką... (2020, 11 maja). Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10157148037335779
Google Scholar

Program Dni Otwartych WODN w Łodzi 23–24 września 2020 (2020). Pobrano 10.10.2021.r., z: http://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/dokumenty/aktualnosci/dniotwartewodn_2020_program.pdf
Google Scholar

Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania bibliotek pedagogicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 369.
Google Scholar

Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi uchwalony decyzją Rady Pedagogicznej PBW z dnia 4.07.2013 r. z późn. zm. (2013). W: Biuletyn Informacji Publicznej PBW w Łodzi (online). Pobrano 10.10.2021 z: http://www.bip.pbw.lodz.pl/pages/main.php?id=21
Google Scholar

To może być przydatne dla uczniów (2020, 24 marca). Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10156992427825779
Google Scholar

Uchwała nr XXXIV/450/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi (2021). Pobrano 26.09.2021, z: https://bip.lodzkie.pl/files/u450.pdf
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. z 2019 r., poz. 1479 (tekst jednolity).
Google Scholar

Uwaga! (2020a). Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10156951957875779
Google Scholar

Uwaga! Od 6 maja 2020 r. Biblioteka wznowiła działalność (2020b). Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10157144329770779
Google Scholar

Uwaga! Otwieramy naszą bibliotekę (2020c). Kronika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [wpis na blogu]. Pobrano 10.10.2021 r., z: http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2020/05/otwarcie-naszej-biblioteki.html
Google Scholar

W bieżącym tygodniu rekomendujemy baśń pt. „Brzydkie kaczątko” (2021, 15 lipca). Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10158216917670779
Google Scholar

Wakacje w PBW w Łodzi (2021, 5 lipca). Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10158196964065779
Google Scholar

Wielki powrót Bolka! (2021, 30 kwietnia). Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10158053723545779
Google Scholar

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy ponownie do Czytelni...(2020, 3 września). Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts /10157485187735779
Google Scholar

Z okazji Dnia Kropki… (2020, 15 września). Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Pobrano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10157514335995779
Google Scholar

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich… (2020, 23 kwietnia). Facebook Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [post]. Po-brano 10.10.2021 r., z: https://www.facebook.com/pbwlodz/posts/10157095690405779.
Google Scholar

Zestawienia bibliograficzne ([2021]). Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi [strona oficjalna]. Pobrano 10.10.2021 r., z: http://pbw.lodz.pl/zestawienia_bibliograficzne.htm
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Wachowicz, M., & Figurska, K. (2021). Działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi w czasie pandemii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(33), 51–63. https://doi.org/10.18778/0860-7435.33.04

Numer

Dział

Articles