Janina Porazińska – autorka jeszcze popularna czy już zapomniana? Z dziejów edytorstwa książek pisarki

Autor

  • Małgorzata Pacholarz Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.21.02

Słowa kluczowe:

Janina Porazińska, wydawnictwa polskie, polska literatura dla dzieci

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie edytorskich losów książek Janiny Porazińskiej na rynku wydawniczym i dzięki temu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Porazińska jest pisarką jeszcze popularną czy już zapomnianą. Część pierwsza artykułu przybliża postać artystki oraz nakreśla rozwój jej warsztatu literackiego na przestrzeni całego życia. Ponadto, zarysowuje dotychczasowy stan badań dotyczący osoby i twórczości Porazińskiej. Część druga zawiera omówienie dziejów wydawniczych książek pisarki; prezentuje statystyczne dane dotyczące nowych tytułów i ich kolejnych wydań, opatrzone bbliologicznym komentarzem, jak również zawiera próbę periodyzacji popularności twórczości autorki Szewczyka Dratewki. Ponadto, omawia kwestie instytucji wydawniczych i ilustratorów zaangażowanych w pracę nad książkami Porazińskiej. Całość ukazuje fenomen literacki pisarki, której książki obecne są na rynku wydawniczym od 103 lat.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Białek, Józef Zbigniew. (1963). Janiny Porazińskiej poezja dla dzieci. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Historyczno-Literackie, 17, 195–222.
Google Scholar

Białek, Józef Zbigniew. (1987). Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939. Zarys monograficzny. Materiały. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne
Google Scholar

Białkowska, Barbara. (1957). O twórczości Janiny Porazińskiej. Poradnik Bibliotekarza, 2, 42–45.
Google Scholar

Birkenmajer, Aleksander & Kocowski, Bronisław & Trzynadlowski, Jan. (red.) (1971). Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Google Scholar

Czachowska, Jadwiga & Szałagan, Alicja. (red.) (1999). Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 6. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Frycie, Stanisław. (red.) (1982). Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1970. T. 2: Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Frycie, Stanisław & Ziółkowska-Sobecka, Marta. (1999). Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. Piotrków Trybunalski: Wydaw. Filii Kieleckiej WSP.
Google Scholar

Daniszewski, Brunon. (1989). Janina Porazińska pisarka dla dzieci i młodzieży. Toruń: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu.
Google Scholar

Głodkowska, Zofia. (1963). Podwójny jubileusz. Głos Nauczycielski, 39, 4.
Google Scholar

Lewandowicz-Nosal, Grażyna. (2012). Obecna czy nieobecna? Wznowienia książek Janiny Porazińskiej w XXI wieku. Wychowanie w Przedszkolu, 2.
Google Scholar

Olszewska, Bożena. (2007). „I w sto koni nie dogoni…”. O życiu i sztuce pisarskiej Janiny Porazińskiej. Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Olszewska, Bożena. (2014). „Kto mi dał skrzydła…”. O życiu i działalności Janiny Porazińskiej. Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Pacholarz, Małgorzata. (2014). Dzieje wydawnicze twórczości Janiny Porazińskiej. Łódź: Uniwersytet Łódzki, praca mgr pod kier. dr hab. prof. UŁ J. Koniecznej.
Google Scholar

Pietrzak, Jan. (1996). Janina Porazińska na Ziemi Sieradzkiej. Siódma Prowincja, 3, 27–28.
Google Scholar

Porazińska, Janina. (1947). Borówka. Warszawa: Warszawska Spółdzielnia Wydawnicza „Syrena”.
Google Scholar

Ratyńska, Hanna. (2011). Czy nastąpi renesans twórczości Janiny Porazińskiej? Na Powiślu, 21, 10–11.
Google Scholar

Seroka, Anna. (red.) (2013). Ruch Wydawniczy w Liczbach 2012. Warszawa: Biblioteka Narodowa — Zakład Statystyki Wydawnictw. Pobrane 13 września 2015, z http://www.bn.org.pl/download/document/1377611929.pdf
Google Scholar

Tylicka, Barbara & Leszczyński, Grzegorz. (red.) (2002). Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Pacholarz, M. (2015). Janina Porazińska – autorka jeszcze popularna czy już zapomniana? Z dziejów edytorstwa książek pisarki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(21), 9–25. https://doi.org/10.18778/0860-7435.21.02

Numer

Dział

Articles