Różnorodność współczesnych konkursów prac dyplomowych w Polsce. Doświadczenia po pierwszej edycji konkursu Katedry Informatologii i Bibliologii w UŁ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.07

Słowa kluczowe:

Katedra Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki, konkursy prac dyplomowych, konkursy prac licencjackich, konkursy prac magisterskich

Abstrakt

Artykuł realizuje dwa cele: jednym jest opis przebiegu pierwszej edycji konkursu prac licencjackich i magisterskich ukończonych w 2020 r. przez studentów kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim: Informacja w środowisku cyfrowym oraz Informatologia z biznesowym językiem angielskim. Drugim celem opracowania staje się nakreślenie tła dla łódzkich doświadczeń jako krótki przegląd działań, który obrazuje istniejące konkursy w sposób przekrojowy (tradycja i typy konkursów), przedstawia motywy i dążenia organizatorów (cele konkursów), a także dostarcza pewnych informacji odnośnie oceniania zgłoszonych prac (elementy oceny prac konkursowych). W tej części artykułu przydatnym źródłem okazały się materiały związane z konkursami (ogłoszenia, regulaminy) zamieszczone w Internecie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

XXII Edycja (2020). Instytut Pracy i Spraw Socjalnych [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=edycja-xxii
Google Scholar

XXVI Konkurs Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego (2020) [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://us.edu.pl/student/komunikaty/xxvi-konkurs-prac-magisterskich-im-jana-jozefa-lipskiego/
Google Scholar

XXX Konkurs Prac Dyplomowych o Nagrodę im. Profesora Jerzego Skowrońskiego (1901–1986) (2020). Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://sep.com.pl/aktualnosci/xxx-konkurs-prac-dyplomowych-o-nagrode-im-profesora-jerzego-skowronskiego-1901-1986.html
Google Scholar

50. Jubileuszowy Konkurs Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego, 6 listopada 2014 (2014). Centrum Biologii Medycznej UMP. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMP.
Google Scholar

56. Konkurs Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego (2020). Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: http://wf.ump.edu.pl/aktualnosci/56-konkurs-prac-magisterskich-wydzialu-farmaceutycznego
Google Scholar

Grabowska, Sabina (2019). Wyniki VIII edycji konkursu „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych w roku akademickim 2017/2018. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2, 11–12.
Google Scholar

Historia konkursu (b.d.). Instytut Pracy i Spraw Socjalnych [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=historia-konkursu-2
Google Scholar

Konkurs „Dyplom z Abaqus” (b.d.). Budsoft [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: http://www.budsoft.com.pl/konkurs
Google Scholar

Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości (2020). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://skwp.pl/aktualnosc/konkurs-na-najlepsze-prace-z-dziedziny-rachunkowosci-i-przetwarzania-danych-z-zakresu-rachunkowosci/
Google Scholar

Konkurs prac dyplomowych. Rozwój Konkursu (2020). Polska Sekcja IEEE [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://ieee.pl/?q=node/182
Google Scholar

Konkursy (2018). Polskie Towarzystwo Informatyczne [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://portal.pti.org.pl/dzialania/konkursy/
Google Scholar

Konkursy Prac Magisterskich i Licencjackich (cop. 2017) [online]. Pobrane 19 stycznia 2021 r., z: https://www.gdansk.pte.pl/konkursy-olimpiada/konkursy-prac-magisterskich-i-licencjackich
Google Scholar

Laureaci poprzednich edycji Konkursu (b.d.). Budsoft [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: http://www.budsoft.com.pl/konkurs/konkurs-laureaci
Google Scholar

Mazur, Hanna (2020). Autorzy najlepszych prac magisterskich [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://wroclaw.pti.org.pl/autorzy-najlepszych-prac-magisterskich/
Google Scholar

Młodzi Innowacyjni – konkurs prac dyplomowych (2021). Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://piap.pl/dlastudentow/mlodzi-innowacyjni-konkurs-prac-dyplomowych/
Google Scholar

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XXI edycji konkursu na najlepsze rozprawy i prace przyznane! (2020) [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://www.lodzkie.pl/edukacja/nagrody-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-w-xxi-edycji-konkursu-na-najlepsze-rozprawy-i-prace-przyznane
Google Scholar

Nowicki, Michał (2016). Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich i Doktorskich z Historii Edukacji – Nagroda im. Profesora Czesława Majorka [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: http://the.amu.edu.pl/konkurs.html
Google Scholar

O firmie (b.d.). Budsoft [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: http://www.budsoft.com.pl/o-firmie
Google Scholar

O Konkursie... (2003). Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Dolnośląski [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://wroclaw.pti.org.pl/old/pti.wroc.pl/html/konkurs_pierwsza_edycja.html
Google Scholar

Praca dyplomowa z energią! (2020). Tauron Dystrybucja [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-studentow/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa
Google Scholar

Proces Boloński [2021]. Ministerstwo Edukacji i Nauki [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/proces-bolonski/
Google Scholar

Regulamin Kapituły Konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny księgowości (2016). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce [online]. Pobrane 19 stycznia 2021 r., z: https://skwp.pl//content/uploads/2019/11/REGULAMIN_KAPITULY_KONKURSU_2016-1.pdf
Google Scholar

Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową złożoną w roku akademickim 2019/2020 (2020). Tauron Dystrybucja [online]. Pobrane 19 stycznia 2021 r., z: https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/inne-grafiki/konkurs-pracadyplomowa/regulamin-konkurs-praca-dyplomowa-2020.ashx
Google Scholar

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2017). GPW [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://www.gpw.pl/pub/GPW/szkola_gieldowa/konkurs_na_prace_dyplomowa/Regulamin_konkursu_GPW_2017.pdf
Google Scholar

Regulamin Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie z zakresu Bibliologii i Informatologii w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego (2017). Archiwum Katedry IiB.
Google Scholar

Regulamin Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie z zakresu Nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz Nauk o kulturze i religii w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego (2020). Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ [online]. Pobrane 19 stycznia 2021 r., z: http://kiib.uni.lodz.pl/egzaminy/#konkurs
Google Scholar

Regulamin Konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2020 (2020). [online]. Pobrane 19 stycznia 2021 r., z: https://weaii.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2020/03/IEEE_KPD2020_3_Regulamin_v1_06_PSw.pdf
Google Scholar

Regulamin Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego (2016) [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://us.edu.pl/student/wp-content/uploads/sites/3/Nieprzypisane/Regulamin_KJJL.pdf
Google Scholar

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką/inżynierską lub magisterską) o tematyce dotyczącej lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo (2020). PLL LOT [online]. Pobrane 19 stycznia 2021 r., z: https://www.lot.com/pl/pl/regulamin-konkurs-praca-dyplomowa
Google Scholar

Rozstrzygnięcie jubileuszowej edycji konkursu Młodzi Innowacyjni (2018). Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://piap.pl/2018/03/26/jubileuszowa-edycja-konkursu-mlodzi-innowacyjni/
Google Scholar

Ruszył nabór prac dyplomowych w konkursie organizowanym przez PLL LOT (2020). Polska Agencja Prasowa SA [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://www.pap.pl/centrum-prasowe/658298%2Cruszyl-nabor-prac-dyplomowych-w-konkursie-organizowanym-przez-pll-lot.html
Google Scholar

Sikora, Andrzej (oprac.) (2016). Historia Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych [online]. Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://pkmesep.wixsite.com/pkme/historia-pkme?lang=pl
Google Scholar

Skrzydło, Wiesław (2012). Wyniki konkursu „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych w roku akademickim 2010/2011. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 1, 9–10.
Google Scholar

Ślęczka, Ryszard (2005). Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich z Historii Edukacji im. Profesora Czesława Majorka. Studia ad Institutionem etEducationem Pertinentia 1, 29, 174–176.
Google Scholar

Wałęga, Agnieszka (2013). Spotkanie z okazji 10 rocznicy śmierci Profesora Czesława Majorka. Biuletyn Historii Wychowania, 29, 267–272.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.24

Wasielewska, Katarzyna (2020). Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2020. Polska Sekcja IEEE [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://ieee.pl/?q=node/178
Google Scholar

Wyniki konkursu Młodzi Innowacyjni 2019 (2019). Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://piap.pl/2019/04/03/wyniki-konkursu-mlodzi-innowacyjni-2019/
Google Scholar

Wystartował Konkurs Młodzi Innowacyjni 2020 (2019). Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://piap.pl/2019/12/10/wystartowal-konkurs-mlodzi-innowacyjni-2020/
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Kurek vel Kokocińska, S. (2021). Różnorodność współczesnych konkursów prac dyplomowych w Polsce. Doświadczenia po pierwszej edycji konkursu Katedry Informatologii i Bibliologii w UŁ. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(32), 135–149. https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.07

Numer

Dział

Articles