Witold Kula (1916–1988). Szkic do portretu

Autor

  • Rafał Stobiecki Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii https://orcid.org/0000-0002-1458-1657

DOI:

https://doi.org/10.18778/2080-8313.21-22.02

Słowa kluczowe:

prof. Witold Kula, XX w., zarys biografii, recepcja dorobku naukowego

Abstrakt

Witold Kula należy bez wątpienia do wąskiej elity dziejopisów epoki Polski Ludowej, jest także najbardziej rozpoznawanym jej przedstawicielem na arenie międzynarodowej. Niniejszy tekst stawia sobie za cel przybliżenie najważniejszych momentów jego biografii, krótką charakterystykę dorobku oraz jego recepcji we współczesnej historiografii.

Bibliografia

„Kuźnica” 1945, nr 10.
Google Scholar

„Kwartalnik Historyczny” 1956, R. LXIII, nr 3.
Google Scholar

Blackwood L., Witold Kula 1916–1988, [w:] Encyklopedia of Historians and Historical Writing, ed. K. Boyd, London–Chicago 1999, s. 670.
Google Scholar

Dyskusja nad obecnym stanem i możliwościami rozwojowymi naszej nauki historycznej, „Kwartalnik Historyczny” 1956, R. LXIII, nr 6, s. 72–87.
Google Scholar

Dziedzictwo Witolda Kuli, Warszawa 1990.
Google Scholar

Eisler J., Marzec 1968. Geneza. Przebieg. Konsekwencje, Warszawa 1991.
Google Scholar

Gandhi L., Teoria postkolonialna, tłum. J. Serwański, posłowie E. Domańska, Poznań 2008.
Google Scholar

Górny M., Historical Writing in Poland, Czechoslovakia, and Hungary, [w:] The Oxford History of Historical Writing, eds. by A. Schneider and D. Woolf, vol. 5, Oxford 2015, s. 243–265.
Google Scholar

Humanistyka (pół)peryferii, red. K. Abriszewski, A.F. Kola, J. Kowalewski, Olsztyn 2016.
Google Scholar

Kersten K., Bezdomny intelektualista w poszukiwaniu ratunku, [w:] K. Kersten, Pisma rozproszone, red. T. Szarota, D. Libionka, Warszawa 2006, s. 20 (pierwodruk w piśmie „Odra” z 1990 r.).
Google Scholar

Kochanowicz J., Witold Kula i badania przedkapitalistycznych systemów gospodarczych, [w:] Dziedzictwo Witolda Kuli, Warszawa 1990.
Google Scholar

Kula M., Historia nie dzieli się na „dawniej” i „dziś”, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, nr 3.
Google Scholar

Kula M., Jerzy Jedlicki historyk nietypowy, Warszawa 2018.
Google Scholar

Kula M., Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004.
Google Scholar

Kula M., Mimo wszystko bliżej Paryża niż Moskwy, Książka o Francji, PRL i o nas historykach, Warszawa 2010.
Google Scholar

Kula M., Zegarek historyka, Warszawa 2001.
Google Scholar

Kula W., Historia, zacofanie, rozwój, Warszawa 1983.
Google Scholar

Kula W., Moja edukacja sentymentalna, [w:] W. Kula, Wokół historii, Warszawa 1988.
Google Scholar

Kula W., Rozdziałki, do druku podali N. Assorodobraj-Kula, M. Kula, Warszawa 1996.
Google Scholar

Kula W., Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, wyd. II, Warszawa 1983.
Google Scholar

Leskiewiczowa J., Idea i program historii struktur społecznych, [w:] Dziedzictwo Witolda Kuli, Warszawa 1990, s. 188.
Google Scholar

Nowak A.W., Czy możliwa jest metrologiczna suwerenność? Metrologia i ekonomia polityczna miary, „Przegląd Humanistyczny” 2014, nr 5, s. 19–32.
Google Scholar

Perspektywy postkolonializmu w Polsce. Polska w perspektywie postkolonialnej, „Debaty Artes Liberales” 2016, t. X, red. J. Kieniewicz.
Google Scholar

Piasek W., Anthropologising History: a Historiografic and Methodoligical Case Study of Witold Kula, Toruń 2018.
Google Scholar

Piasek W., Antropologizowanie historii. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli, Poznań 2004.
Google Scholar

Piasek W., Notatki z etnografii myśli współczesnej w dziedzinie historii. Informacje etnograficzne, diagnozy, wielkie kwestie, Toruń 2019.
Google Scholar

Pufelska A., The Transition from Feudalism to Capitalism and the Problem of Temporalization – on the 100th Anniversary of Witold Kula’s Birth, [w:] Filosophy of Globalization, eds. By C. Roldan, D. Brauer, J. Rohbeck, Berlin–Boston 2018, s. 287–300.
Google Scholar

Radding C., Landscapes of Power and Identity: Comparative Histories in the Sonoran Desert and Forests of Amazonia from Colony To Republic, Durham–London 2005.
Google Scholar

Romek Z., Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944–1970, Warszawa 2010.
Google Scholar

Sachs I., Model historii, „Przegląd Kulturalny”, 8 V 1963.
Google Scholar

Siewierski T., Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej, Warszawa 2016.
Google Scholar

Sosnowska A., Explaining Economic Backwardness. Post-1945 Polish Historians on Eastern Europe, CEU Press, Budapest–New York 2019.
Google Scholar

Sosnowska A., Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1990), Warszawa 2004.
Google Scholar

Sowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011.
Google Scholar

Stobiecki R., Henryk Wereszycki (1898–1990). Historyk w czasie próby, [w:] R. Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014, s. 95–126.
Google Scholar

Stobiecki R., Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, Łódź 2020.
Google Scholar

Stobiecki R., Witold Kula (1916–1988). Historyk zaplątany w historię, [w:] R. Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014, s. 273–306.
Google Scholar

Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864–1918, Wrocław 1990.
Google Scholar

Zarycki T., Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych, Warszawa 2010.
Google Scholar

http://www.pte.pl/pliki/2/1/Konferencja%2011.06.2013.pdf (dostęp: 13.01.2021).
Google Scholar

http://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/303-informacje-el/3335-o-historii-gospodarczej-w-pte (dostęp: 13.01.2021).
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Stobiecki, R. (2019). Witold Kula (1916–1988). Szkic do portretu. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 17-28. https://doi.org/10.18778/2080-8313.21-22.02